Deeltijds Vast


Organisatie
IRISCARE
Wilt u graag betrokken zijn bij de bijstand aan personen?
Wilt u de oprichting van een nieuwe Brusselse instelling van dichtbij meemaken?
Lijkt een job als ambtenaar u wel wat? ...
Overeenkomstig de zesde staatshervorming (bijzondere wet van 6 januari 2014), zijn er aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) nieuwe bevoegdheden toegekend die met name worden uitgeoefend door een nieuwe nog te creëren administratie, Iriscare. Iriscare beheert alle nieuwe materies zoals de bijstand aan gehandicapte personen en aan bejaarden, kinderbijslag, …
De GGC heeft daarvoor verschillende betrekkingen in de aanbieding.
Functie
Instaan voor de praktische organisatie van activiteiten en de planning van de agenda van de hiërarchie.

Opvolgen van interne en externe briefwisseling.

Typen en/of verzorgen van de lay-out van brieven, nota’s, documenten en toespraken.

Organiseren, opvolgen en voorbereiden van vergaderingen en opmaken van verslagen

Fungeren als tussenpersoon tussen de hiërarchie en de interne/externe partners.

Prioritering van de te behandelen vragen, mails, dossiers, nota’s voor de hiërarchie.

Opvolgen van de opdrachten aan de directies en diensten.

Vragen om inlichtingen beantwoorden via het autonoom verwerken van het geheel aan documenten en informatie .

Instaan voor de informatiedoorstroming van en naar de hiërarchie.

Opvolgen van het klassement

Opvolgen van de procedure voor het verzenden van de documenten van het Directiecomité

Het verzorgen van het secretariaat van verschillende diensten
Profiel
U heeft een diploma hoger onderwijs van korte type. Een bachelorsdiploma in de rechten is een pluspunt.
U bent Nederlandstalig en beheerst de andere taal.
U heeft kennis van Excel.
Aanbod
 Een aangename werkomgeving.
 Een grote autonomie in een volop evoluerende administratie.
 Een werkplek in het centrum van Brussel, op een boogscheut van het station Brussel-Luxemburg.
 Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
Solliciteren
Contactpersoon: Tessa Vermassen
Reageren voor: 14/03/2018

Motivatiebrief en CV doorsturen aan tessa.vermassen@famifed.be