Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Wie zijn we?

De Vlaamse Gemeenschapscommissie voert een beleid inzake welzijn, gezondheid en gezin met het oog op de uitbouw van een toegankelijk en gedifferentieerd netwerk van voorzieningen, het bevorderen van de gezondheid, van de levenskwaliteit van het jonge kind en zijn zorgomgeving, van samenleven in diversiteit en het scheppen van kansen om maatschappelijke achterstelling en (kans)armoede op te lossen of te voorkomen. In dit beleid wil de VGC enerzijds Vlaamse beleidsopties implementeren in Brussel en anderzijds een aanvullend beleid voeren, afgestemd op de specifieke Brusselse situatie. De algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin draagt bij tot de beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie.

Functieomschrijving

Wat doe je?
Als adjunct van de directeur lever je beleidsvoorbereidend, -uitvoerend en –evaluerend werk rond het beleid inzake samenleven in diversiteit (ook vaak integratiebeleid genoemd). Je gaat aan de slag in het team Samenleven en Diversiteit.
Meer concreet werk je aan initiatieven en projecten rond:

− Het werken aan toegankelijkheid en gelijke kansen door het wegwerken van drempels voor Brusselaars met een migratieachtergrond.
− Het realiseren van actief burgerschap en van evenredige participatie.
− Het bevorderen van de sociale samenhang.
− Het voeren van een onderbouwd, afgestemd en gecoördineerd integratiebeleid.

Opdrachten:

  • Je werkt mee aan het conceptueel ontwikkelen van beleidsthema's:
  • Je vertegenwoordigt de administratie bij interne en externe partners: o.a. ter beschikking stellen van expertise, netwerk en goede praktijken m.b.t. toegankelijkheid, participatie en samenleven in diversiteit, afstemming met andere overheden.

Meer informatie over deze vacature en andere vind je op onze website.

Profiel

Wie zoeken we?

Je hebt een masterdiploma behaald. De VGC houdt rekening met competenties verworven buiten diploma. Heb je een attest van de VGC waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A hebt verworven? Dan kom je ook in aanmerking.

Aanbod

Waarom kiezen voor de VGC?
De VGC biedt je een mensgerichte en leerrijke werkomgeving, waarin iedereen gelijk wordt behandeld en waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen. Je leest hieronder wat de VGC nog meer te bieden heeft om elke dag het beste uit jezelf en uit Brussel te halen.
- Je krijgt een voltijds contract van bepaalde duur met ingang vanaf 15 maart 2024 tot en met 31 december 2024.

- Loonschaal A111 - adjunct van de directeur. Zowel je overheidsanciënniteit als relevante werkervaring in de privésector en/of als zelfstandige tellen mee voor de berekening van je loon.

- Aantrekkelijke extra’s: 35 vakantiedagen op jaarbasis, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement), een verzekering gewaarborgd inkomen, aanvullend
pensioen via 2de pensioenpijler en ruime vormingsmogelijkheden.
- Je kan bovendien genieten van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest