Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Functieomschrijving

De Vlaamse Gemeenschapscommissie stelt een aanwervingsreserve samen voor de functie van adjunct van de directeur – HR-projecten (niveau A) bij de directie Personeel en HRM.

Wat doet een bruisende en actieve directie Personeel en HRM zoals die van de VGC allemaal? Om te beginnen, hebben we natuurlijk een aantal kernopdrachten. Denk maar aan het rekruteren van nieuwe medewerkers, het managen van allerlei loon- en personeelsadministratie en het bieden van leer- en ontwikkelingskansen. Er lopen echter voortdurend ook allerlei HR-projecten:

• Zo zijn we nu op zoek naar een geschikt digitaal leer- en evaluatieplatform en dat moet daarna nog geïmplementeerd worden.

• We onderzoeken hoe we onze wervingsstrategie en communicatie kunnen optimaliseren.

• We organiseren instapproeven waar (potentiële) medewerkers hun competenties die ze buiten een diploma hebben verworven, kunnen bewijzen. Indien ze slagen, krijgen ze een toegangsticket tot de selectieprocedure zonder het vereiste diploma nodig te hebben.

• We vereenvoudigen allerlei interne procedures.

• We hebben heel wat filmpjes gemaakt die de werking van onze directie uitleggen. Het filmpje over de selectieprocedure is er zo eentje dat je wellicht zelf al gezien hebt.

• We analyseren en rapporteren over personeelsgegevens.

• We werken een beleid uit voor het onthaal van nieuwe medewerkers, maar hebben ook aandacht voor vertrekkende collega’s.

De nieuwe collega de we zoeken heeft dus het best een brede interesse voor HR–thema's om onze projecten te trekken en uit te voeren, samen met andere collega’s uiteraard.

Doe de Check:

- Ben je leergierig?

- Ben je op zoek naar een uitdagende en gevarieerde baan?

- Ben je een fan van de combinatie autonomie en teamwerk?

- Heb je een masterdiploma of ben je geslaagd voor de instapproef van niveau A?

- Digitaliseringsprocessen trekken je aan?

Opdrachten

• Je maakt deel uit van de staf van de directie Personeel en HRM.

• Je helpt de collega’s van rekrutering en selectie bij selectieprocedures en gesprekken.

• Je krijgt eigen projecten die je trekt en samen met collega’s van de eigen en andere directies uitwerkt. Deze projecten zijn heel gevarieerd van aard.

Ervaring binnen HR is een troef, maar geen noodzaak. Interesse in mensen en menselijke processen en een grote bereidheid om superveel te leren wel.

Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

1. Dit is een selectie op niveau A. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:

− een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type;

− een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.27 rechtspositiebesluit);

− een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs;

− Laatstejaarsstudenten 2021-2022 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma of getuigschrift hebben voorgelegd.

2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.

3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als adjunct van de directeur bij de directie Personeel en HRM kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.

Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan behoud je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie.

Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket

Als adjunct van de directeur (met salarisschaal A111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 22 510 EUR en 37 760 EUR. Dit komt neer op een bruto maandwedde van 3 525 EUR en een netto maandwedde van 2 229 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

− Je ontvangt een eindejaarstoelage.

− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.

− Je krijgt een MIVB-abonnement.

− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.

− Je ontvangt maaltijdcheques.

− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.

− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.

− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.

− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.

− Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.

− Je kan bovendien genieten van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest