Deeltijds Tijdelijk


Organisatie
RITCS/School of Arts
Binnen onze organisatie bieden we je graag een boeiende en afwisselende functie waarin je vertrouwen, autonomie en flexibiliteit krijgt om je job zinvol uit te bouwen en jezelf persoonlijk te ontwikkelen. We geloven sterk in vrijheid en openheid en zetten in op duurzaamheid en verantwoordelijkheid. Deze waarden zijn verankerd in onze missie en visie en worden weerspiegeld binnen de hele hogeschool. We verwachten van toekomstige collega’s dat ze onze missie, visie en waarden onderschrijven.

De humanistische Erasmushogeschool Brussel (EhB) is met haar 26 bachelor- en masteropleidingen en met haar 5.500 studenten niet de grootste instelling van Vlaanderen, maar wel een van de kwalitatief beste hogescholen. Waarom? Omdat we van kwaliteit een punt maken: met goed en aantrekkelijk onderwijs, een intensieve studie- en studentenbegeleiding en een correcte en aangepaste onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur. Voeg daar alle troeven van Brussel bij en je krijgt een ongelooflijk aantrekkelijke en zelfs uitdagende mix van mogelijkheden.
Functie
Het RITCS werft een medewerker aan die het onderzoek, dat verricht wordt in het kader van het onderzoekslaboratorium TransfoCollect (Brusselse broedplaats actief op het snijvlak van kunst, onderwijs, burgerschap en stedelijke diversiteit), ondersteunt en mee de coördinatie van de projecten van TransfoCollect op zich neemt. De concrete taakomschrijving bevat: productionele, logistieke en technische ondersteuning, afstemming van projecten en initiatieven op de missie van TransfoCollect, overleg met andere medewerkers, artistiek en logistiek, bij uitbouw en realisatie van projecten, communicatie met het RITCS over voortgang van het onderzoek en, meer in het algemeen, bewaking van de kwalitatieve condities voor het onderzoek bij TransfoCollect. Deze taken impliceren zowel persoonlijk initiatief en zelfstandigheid als teamwork.
Profiel
Je behaalde een diploma van Professionele Bachelor of een Diploma van een Opleiding Hoger Technisch Onderwijs van één cyclus of een Diploma van Artistiek Hoger Onderwijs van het Korte Type of een Diploma van Hoger Kunstonderwijs van de 2de Graad of een Diploma van Master (of hiermee gelijkgesteld) bij voorkeur in de Audiovisuele of Dramatische Kunsten (of hiermee gelijkgesteld) of minimum 15 jaar bewezen nuttige beroepservaring buiten het onderwijs. Op het ogenblik van de indiensttreding moet de kandidaat voldoen aan de bepaling van artikel V. 148 of artikel V. 149 $2 van de Codex Hoger Onderwijs.

Je voldoet aan de voorwaarden van artikel V 106 en V 107 van de Codex Hoger Onderwijs en aan de huidige taalwetgeving.

Jouw profiel;
• Ervaring – bij voorkeur minimum 5 jaar ervaring met productionele ondersteuning van artistieke projecten (o.a. podiumkunsten)
• Zelfstandig – je kan een realistische werkplanning uitwerken, deze planning zelf toepassen en directe medewerkers en betrokkenen in de uitvoering ervan motiveren
• Aanpassingsvermogen – je bent in staat je aan te passen aan veranderende omstandigheden en onverwachte uitdagingen die werk in de context van culturele diversiteit met zich meebrengt
• Inlevingsvermogen – je kan je inleven in de vaak precaire omstandigheden waarin deelnemers aan de projecten leven, eerste en vooral in functie van de emancipatoire missie van TransfoCollect
• Stressbestendig – je bent opgewassen tegen de spanningen die gepaard gaan artistieke onderzoeksprocessen, in het bijzonder met publieke presentaties van de resultaten
• Kritisch – je staat kritisch tegenover de schijnbare vanzelfsprekendheden die zowel op het terrein van de artistieke creatie als op het gebied van (de omgang met) culturele diversiteit kunnen heersen
Aanbod
• Aantrekkelijk loon – je wordt betaald binnen het barema 316, volgens je kwalificaties en ervaring. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link.
• Loon naar ervaring - naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.
• Vakantie – je kan genieten van een gunstige verlofregeling
• Woon-werkverkeer – volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding
• Lerarenkaart – met een heleboel voordelen
• Lunchpauze – je geniet van eten aan democratische prijzen in ons bedrijfsrestaurant of gaat op zoek naar iets lekkers in het grote aanbod van onze hoofdstad
• Brussel –een inspirerende werkomgeving waar elke dag iets nieuws te beleven valt
Solliciteren
Contactpersoon: Klaas Tindemans (klaas.tindemans@ehb.be)
Reageren voor: 03/10/2017

Overtuigd? Is deze vacature je op het lijf geschreven, surf dan snel naar onze vacaturesite https://ses.ehb.be. Solliciteren kan enkel digitaal via onze vacaturesite. Registreer je en voeg je cv, diploma, motivatiebrief en eventueel portfolio toe aan je profiel. Eenmaal je geregistreerd bent, dien je ook nog te solliciteren voor deze vacature. Sollicitaties die ons niet op tijd bereiken via onze site, kunnen we helaas niet aanvaarden. Let er dus op dat je alle stappen goed doorloopt. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail. Op 26/09/2017 wordt de vacature afgesloten. In de dagen daarop screenen we alle kandidaturen op basis van het dossier in SES. We willen als hogeschool in het superdiverse Brussel een weerspiegeling zijn van de maatschappij; daarom houden we bij de selectie van kandidaten enkel rekening met je diploma, vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht, geloof … doen er niet toe. Als deze voldoende matchen met de vacature, word je uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Voor deze vacature staat dit gepland op 3/10/2017. Houd hier alvast rekening mee in je agenda. Vragen? Heb je vragen over de inhoud van de functie dan kan je contact opnemen met Klaas Tindemans Coördinator Onderzoek,te bereiken via email klaas.tindemans@ehb.be . Heb je administratieve vragen dan kan je terecht bij de personeelsdienst via ses@ehb.be.