Voltijds Vast


Organisatie
APB de Warande
De Warande in Turnhout heeft als groot cultuurhuis een prominente plaats in de Kempen en ver daarbuiten. De Warande is een warme thuis voor cultuurbeleving in al haar verscheidenheid. Samen met onze structurele partners dragen wij een breed toegankelijk en kwalitatief hoogstaand aanbod uit voor de Kempen, zodat alle mensen de kans hebben tot ontmoeting en cultuurdeelname. Onze bijzondere zorg gaat daarbij uit naar beginnende en kwetsbare bezoekers. Op deze basis bouwen wij aan een open en dynamisch cultuurklimaat, door jonge of regionale kunstenaars aan te moedigen en door de kunstliefhebber uit te dagen met experiment en vernieuwing.
Functie
Bestuderen, bespreken en voorbereiden van de technische uitvoering van de voorstellingen (zowel op het vlak van licht/geluid en decor)
Opbouwen en afbreken van voorstellingen op technisch vlak.
Technische uitvoering van de voorstellingen.
Testen en controleren van de goede werking van het technisch materiaal.
Organiseren en uitvoeren van het onderhoud, herstellingen en opslag van het technisch materiaal met het oog op een duurzaam gebruik ervan.
In opdracht van de leidinggevende de podiumactiviteiten coördineren en zelfstandig uitvoeren.
Organiseren en opvolgen van de veiligheidsprocedures.
Bediening van de eigen installaties en toezicht houden op het gebruik door derden tijdens de voorstellingen.
Volgen van nieuwe evoluties in het eigen vakgebied en adviseren van de leidinggevende met het oog op het aankoopbeleid.
Profiel
Profiel (competenties)
De Warande staat garant voor een klantgerichte en correcte aanpak. In volle samenwerking met elkaar streven we naar een kwaliteitsvol resultaat en zoeken we voortdurend naar verandering met oog op verbetering.
Dankzij je gespecialiseerde kennis maak je eenvoudige en gestructureerde analyses van complexe dossiers met daarin duidelijke standpunten.
Je groot organisatietalent zorgt ervoor dat je onderzoeken of gespecialiseerde taken probleemloos plant en efficiënt uitvoert.
Je stimuleert en helpt anderen in het vinden van de beste oplossing door je eigen kennis en ervaring aan hen door te geven.

Profiel (Kennis)
Basis beheersing van mondeling Engels
Kennis van vakjargon, technische aspecten van het theater
Kennis van het hedendaags theater- en muziekgebeuren
Kennis van theatertechnieken (licht en geluid)
Kennis van elektronica

Bijkomende aandachtspunten
Bereid zijn tot flexibele werkuren (dag-, avond-, nacht- en weekenduren). Dit is noodzakelijk !

Aanwervingsvoorwaarden
Burgerlijke en politieke rechten genieten;
Van onberispelijk gedrag zijn;
Kennis van het Nederlands is noodzakelijk (een taalexamen dient te worden afgelegd door de kandidaten die niet in het bezit zijn van een Nederlandstalig getuigschrift.)
Lichamelijk geschikt zijn en een goede gezondheid genieten (medisch onderzoek van de aan te stellen kandidaat bij de geneeskundige dienst voor bepaalde onderworpen functies). Speciale normen voor kandidaten die als mindervalide zijn erkend.
Diploma- en ervaringsvereisten:
• Houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs.
• Minimaal één jaar relevante beroepservaring in de theatertechnieken.
Aan deze voorwaarden dient voldaan bij uiterste inschrijvingsdatum.
Aanbod
Geknipte kandidaat voor deze functie ?
Wij bieden gratis tickets voor Warande-activiteiten, maaltijdcheques, 35 dagen jaarlijkse vakantie, een hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpijler en gratis openbaar vervoer of een fietsvergoeding. Het geïndexeerde bruto maandsalaris (0 jaar ervaring, voltijds) bedraagt € 1.889,55 (exclusief haard- of standplaatsvergoeding en zondagvergoeding).
Vorige openbare diensten worden gevalideerd.
Privé-diensten kunnen worden aangerekend, mits de opgedane ervaring in het verlengde ligt van de functieomschrijving.
Solliciteren
Contactpersoon: Annick De Neve
Reageren voor: 11/03/2018

Stuur uw motivatiebrief, C.V. en een kopie van uw diploma uiterlijk op 11 maart 2018 per mail aan sollicitaties@warande.be (t.a.v. Annick De Neve). Kandidaten die als persoon met een handicap erkend zijn bij de VDAB, dienen hiervan een bewijs voor te leggen.