Organisatie

De Ambrassade

De Ambrassade zoekt 2 jeugdwerkondersteuners (voltijds contract onbepaalde duur). Je kan solliciteren door je ingevuld sollicitatieformulier te bezorgen voor donderdag 8 juni, 10u aan ikwileenjob@ambrassade.be.

De Ambrassade zet mensen en organisaties mee in beweging om sterk jeugdwerk, kwaliteitsvolle jeugdinformatie en stevig jeugdbeleid te realiseren. Zo maken we samen werk van een samenleving die de levenskwaliteit, stem en kansen van álle kinderen en jongeren versterkt.

Functieomschrijving

Jouw ambitie

Als jeugdwerkondersteuner maak je elke dag onze missie mee waar. Je strijdt mee voor een samenleving waarin álle kinderen en jongeren op een gelijkwaardige en voor hen betekenisvolle wijze kunnen participeren aan het jeugdwerk, de samenleving en het beleid. Je realiseert, samen met je collega’s uit team jeugdwerkondersteuning, de professionele ondersteuning van 100 Vlaamse jeugdorganisaties. Je bent gedreven om vrijwillige en professionele jeugdwerkers kwaliteitsvol te ondersteunen in hun functie én jeugdwerkorganisaties te versterken om het effect van het jeugdwerk op kinderen, jongeren en de samenleving aan te tonen.

De Ambrassade ondersteunt jeugdwerkers en jeugdwerkorganisaties om het recht op jeugdwerk voor àlle kinderen en jongeren te realiseren. We doen dit in een context waarbij de noden en uitdagingen van vrijwilligers, professionals en hun organisaties snel wijzigen. Jouw job bestaat erin om hier zo flexibel, maar duurzaam mogelijk op in te spelen.

Als jeugdwerkondersteuner wil je vrijwilligers en professionals in het jeugdwerk zo goed mogelijk ondersteunen in hun functioneren. Je bouwt daarbij het ondersteuningsaanbod van De Ambrassade kwaliteitsvol verder mee uit. Je brengt de realiteiten van jeugdwerkorganisaties in al hun verscheidenheid qua werkvorm, historiek, grootte, inhoudelijke uitdagingen, enz. in kaart en vertaalt dit in sterke ondersteuningsvormen om de positie van jeugdwerk in de samenleving te versterken.

Vanuit je ervaring, expertise en met veel goesting bouw je samen met je collega’s uit team jeugdwerkondersteuning verder aan het succes en de ambities van het jeugdwerk, De Ambrassade, de Vlaamse Jeugdraad en WAT WAT.

Jouw missie in onze organisatie

Je bent ism team jeugdwerk verantwoordelijk voor de inhoudelijke ondersteuning van het jeugdwerk

 • Je bouwt inhoudelijke ondersteuning uit voor jeugdwerkorganisaties om hun vrijwilligers kwaliteitsvol te omkaderen binnen de actuele maatschappelijke uitdagingen (digitalisering, mentaal welzijn, vrijwilligers, jeugdwerkinfrastructuur, kruispuntwerken, …).
 • Je organiseert verschillende collegagroepen voor professionals uit het jeugdwerk zodat ze kennis en expertise opbouwen en van elkaar leren (vormingsmedewerkers, vrijwilligersondersteuners, …).
 • Je coördineert thematische en verdiepende vormingsweekends. Je gaat daarbij gericht op zoek naar externe begeleiding binnen of buiten het jeugdwerk.
 • Je gaat actief op zoek naar internationale mogelijkheden om te leren van jeugdwerk uit andere landen, kennis op te bouwen en organiseert hiervoor study visits, uitwisselingen, enz.
 • Je begeleidt, samen met een collega, de basisvorming voor startende jeugdwerkers.
 • Je organiseert mee de jeugdwerk2daagse om te bouwen aan goed jeugdwerk, uitdagingen met elkaar te bediscussiëren en van elkaar te leren.

Profiel

Wij zoeken iemand die…

 • Passie heeft voor jeugdwerk en vorming.
 • Gedreven is om op Vlaams niveau het jeugdwerk kwaliteitsvol te ondersteunen.
 • Minstens 3 jaar ervaring heeft in het geven of begeleiden van vorming.
 • Sterk is in het detecteren en analyseren van vormingsnoden en dat kan vertalen in een kwaliteitsvol ondersteuningsaanbod.
 • Kennis heeft over methodieken, leerprocessen, vernieuwende vormen van leren.
 • Enthousiast wordt van nieuwe (digitale) vormen van leren en daarmee experimenten wil opzetten.
 • Goed kan netwerken en initiatief neemt tot samenwerkingen die resulteren in kwaliteitsvolle jeugdwerkondersteuning.
 • Geboeid is door jeugdwerkpraktijken uit het buitenland en de geleerde lessen graag wil binnenbrengen in het Vlaamse jeugdwerk.
 • Complexe taken en een veelheid aan impulsen kan analyseren, prioriteiten kan stellen, beheren en omzetten in concrete doelstellingen.
 • Vlot samenwerkt, zowel met naaste collega’s, freelancers, jeugdwerkers en jeugdwerkorganisaties.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden heeft.
 • Enthousiasmeert en motiveert.
 • Zelfstandig werkt zonder het teamverband uit het oog te verliezen.
 • Flexibel omgaat met ad hoc taken.

Aanbod

Wij bieden …

 • een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel autonomie en ruimte voor initiatief.
 • veel mogelijkheid tot inspraak in en betrokkenheid bij de werking van de organisatie.
 • op maat coaching, een uitgebreid individueel ontwikkelingspad en vormingsbudget.
 • een aantrekkelijk salaris (B1A – PC 329; minimaal 3.289,84 euro bruto per maand). Ervaring wordt mee in rekening gebracht door anciënniteit.
 • een jong en gedreven team van 30 medewerkers.
 • een laptop, onkostenvergoeding GSM, fietsvergoeding en terugbetaling woon-werkverkeer mits openbaar vervoer.
 • een flexibele werk-privé combinatie: aantrekkelijke vakantieregeling (25 vakantiedagen), flexibele recuperatie van overuren, mogelijkheid tot thuiswerk, …
 • een open moderne werkplek in hartje Brussel, vlakbij station Brussel Centraal.

De Ambrassade zet structureel in op een inclusief organisatiebeleid. Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht genderidentiteit, leeftijd, herkomst, nationaliteit of handicap.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest