Organisatie

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media staat in voor de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van het Vlaamse beleid wat betreft cultuur, jeugd en media en voor de opvolging van beleidsitems die raakpunten hebben met andere departementen. Het departement heeft als visie om als voortrekker te bouwen aan een creatief en inspirerend Vlaanderen, waar iedereen cultuur kan beleven, maken en delen.

Daarnaast is onze missie om als knooppunt tussen samenleving en beleid de ontwikkeling van culturele en sociale ruimtes te stimuleren, met de blik op de lange termijn.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media bestaat uit:

Vier afdelingen

1. Kennis en Beleid

2. Subsidiëren en Erkennen

3. Waarborgen en Beheren

4. Interne organisatie

en twee diensten

1. Communicatiedienst

2. Stafdienst

In deze functie werk je in de afdeling Subsidiëren en erkennen, in het team Sociaal-cultureel en transversaal..

Functieomschrijving

Ben jij een administratieve duizendpoot en sterk in procesmatig denken? Verdiep jij je graag in subsidiedossiers en werk je graag samen in team? Dan is de volgende vacature misschien iets voor jou!

Het departement Cultuur, Jeugd en Media is op zoek naar een Dossierbeheerder Sociaal-cultureel & Transversaal (contract t.e.m. 31/12/2023)

Als Dossierbeheerder Sociaal-cultureel & Transversaal sta je mee in voor het uitwerken, uitvoeren en opvolgen van subsidielijnen binnen de decreet Sociaal-cultureel volwassenenwerk, het decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid, het decreet Amateurkunsten, het Circusdecreet, het Participatiedecreet, het decreet Lokaal Cultuurbeleid en het Decreet Vlaamse Gebarentaal.

Je organiseert mee het proces op een efficiënte manier, werkt autonoom procedures uit en goochelt vlot met cijfers. Ook digitale processen zijn voor jou een leuke uitdaging. Je komt terecht in een team met 26 collega’s waar samenwerken centraal staat.

Profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde:

1) Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be....

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen 4 weken na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Ben Geenens, ben.geenens@vlaanderen.be, 02 553 42 90).

Aanbod

• Je krijgt een contract van bepaalde duur t.e.m. 31/12/2023

• Je krijgt ruime mogelijkheden voor vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen.

• Je werkdruk kan hoog zijn, maar we proberen om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar (bij een tewerkstellingspercentage aan 100%), je hebt ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.

• Je kan bij de meeste functies 1 of meer dagen telewerken.

• Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.

• Je kunt gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die de werkgever voorziet. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.

• Je krijgt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag.

• Je loon valt in de salarisschaal van de graad van deskundige (rang B1, salarisschaal B111). De lijnmanager kan op basis van de functievereisten relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige erkennen. Je aanvangssalaris is minimaal 2.779,86 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index, bij een tewerkstellingspercentage van 100%), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?

www.werkenvoorvlaanderen.be

Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest