Doelstelling

Publieksdata over museumbezoek inzichtelijk maken aan de hand van een datagedreven segmentatiemodel over publieksgroepen en via benchmarking tussen musea van hetzelfde type, in dezelfde regio enz.

Aanpak

  1. Publiekssegmenten aanmaken op basis van bestaand publieksonderzoek.
  2. Data over museumbezoekers toewijzen aan de gecreƫerde publiekssegmenten en vergelijken met elkaar.
  3. Deze analyses presenteren op een interactief dashboard.

Resultaat

Deze POC werd succesvol afgerond. Er werden vier publiekssegmenten gegenereerd (gekleurde bollen). De grootte van elke bol geeft hun relatieve vertegenwoordiging in het publieksbereik van het gekozen museum weer. Binnen elk segment zijn nog eens onder- en oververtegenwoordigde leeftijdsgroepen zichtbaar. Voor elk segment is een uitgebreide beschrijving van hun profiel beschikbaar. En het bezoek van elk segment wordt uitgezet in de tijd (rechts bovenaan) en vergeleken met de bezoekers van de geselecteerde benchmark. Daarnaast zijn er benchmarks mogelijk op basis van sociodemografische variabelen zoals leeftijd en woonplaats.