Meer nog: 15 mei 2021 is de volgende deadline voor het indienen van een subsidiedossier voor een bovenlokaal cultuurproject. Iets voor jouw organisatie? Lien Verwaeren, directeur en consulent bij OP/TIL, geeft je graag uitleg.

Lien, OP/TIL is een relatief nieuwe organisatie. Waar staan jullie voor?

OP/TIL stimuleert cultuur in alle richtingen. We verbinden spelers uit de brede cultuursector over de grenzen van gemeenten, sectoren en disciplines heen. We geloven heel hard dat samenwerken en verbinden loont. En niet alleen binnen de cultuursector. Ook met welzijn, met toerisme of bijvoorbeeld met de wereld van het ondernemen. Het levert nieuwe ontmoetingen op, nieuwe ideeën ook. Je deelt kennis en ervaring in een samenwerking. Je versterkt elkaar. OP/TIL stimuleert, inspireert én geeft tips om je project te realiseren. Dat is ook onze opdracht. Als steunpunt leiden we toe naar de projectsubsidies binnen het Bovenlokale Cultuurdecreet.

© Lucas Denuwelaere

Sinds wanneer is dat decreet actief?
OP/TIL is actief sinds 2019. En in oktober 2019, kende de Vlaamse overheid de eerste projectsubsidies toe. Die eerste projecten lopen vanaf januari 2020. Het is dus een nieuw decreet, en OP/TIL is ondertussen een dikke twee jaar bezig. Elk jaar voorziet de Vlaamse overheid bijna 7 miljoen euro voor bovenlokale cultuurprojecten. 15 mei en 15 november 2021 zijn de komende deadlines voor het indienen van een projectdossier.

In 2021 willen jullie ook meer jeugdactoren toeleiden naar die subsidies. Vanwaar deze keuze?

We zouden graag meer jeugdactoren warm maken om een project in te dienen. We zijn heel nieuwsgierig naar projecten die bedacht zijn vanuit de eigenheid, vanuit het perspectief van die jeugdactoren. Of vanuit de directe vragen van de jongeren. Vanuit hun idee kunnen ze dan gaan samenwerken met een culturele partner.

Binnen de vorige rondes werden al een paar mooie projecten gefinancierd. Ik denk aan GEN-Zie van Fameus. Na Kunstbende zocht Fameus een nieuwe manier om jongeren artistiek uit te dagen. Ze werken volop samen met andere organisaties uit de amateurkunsten, met het onderwijs, of met organisaties uit het jeugdwerk en de socio-culturele sector. De jongeren geven het hele traject actief mee vorm. Of ik denk aan aan projectwww van onder andere Zinnema, in Brussel, en verschillende organisaties uit de Vlaamse Rand.

Foto: Han Coussement van Graffiti vzw en Nine

© Lucas Denuwelaere

Het decreet Bovenlokale Cultuurwerking heeft ook een aantal prioriteiten. Hoe kunnen projectindieners daar rekening mee houden?

Minister Jambon heeft drie beleidsprioriteiten vastgelegd. De eerste gaat over participatie en het actief bereiken van verschillende kansengroepen en doelgroepen. Ik denk dat net de jeugdsector op dat vlak heel wat ervaring heeft. Een tweede prioriteit zet in op samenwerken, en roept op om dat vanuit je eigen sterkte te doen. Ook hier denk ik dat de jeugdsector zijn eigen kracht moet zien: er zit expertise waarvan culturele spelers heel wat kunnen leren. En een laatste gaat over het inzetten op jong en nieuw talent. Hier denk ik dan bijvoorbeeld aan de vele jeugdhuizen die podiumkansen geven aan jong talent.

Foto: Bert Nauwynck van jeugdcentrum Tranzit en Warre

© Lucas Denuwelaere

OP/TIL zet zich in 2021 in om meer jeugdorganisaties toe te leiden naar die subsidies. Hoe zullen jullie dat doen? Wat wil je graag bereiken?

Wij willen ook de jeugdsector informeren over de mogelijkheden van het Bovenlokale Cultuurdecreet. Alles start bij de juiste info. Daarnaast willen wij zelf onze blik verruimen en de jeugdsector beter leren kennen. En die nieuwe ervaringen vervolgens ook delen met het brede culturele veld.

Op de hoogte

Ontvang je alle info en inspirerende voorbeelden graag gebundeld?