publiq, Dēmos en het Nederlandse LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) startten in het najaar 2020 met een “Vlaams-Nederlands lerend netwerk actieve cultuurparticipatie voor jongeren in kwetsbare situaties”. We brachten pionierende Nederlandse en Vlaamse praktijken uit het jeugd(welzijns)- en jongerenwerk én uit de kunst- en cultuursector samen om ervaringen uit te wisselen rond het werken met kwetsbare jongeren. Doel: succesvolle strategieën van samenwerking te ontdekken, van elkaar te leren en tegelijkertijd te kijken hoe zulke samenwerkingen verankerd kunnen worden in gemeentelijk of regionaal beleid.

In 2022 sluiten we dit lerend netwerk af met een open studiedag voor de brede sector uit Nederland en Vlaanderen op vrijdag 18 november in Tilburg, thuisstad van één van de deelnemende projecten van het lerend netwerk. Tijdens de studiedag maken we ruimte voor een terugblik op het lerend netwerk, maar ook voor uitwisseling waarbij we praktijkcases, ook buiten het lerend netwerk centraal willen stellen.

Liesbeth De Clercq
Neem contact op met
Liesbeth De Clercq
Kennismedewerker cultuureducatie
email hidden; JavaScript is required
JavaScript is required to reveal this message.

Dien jouw case in!

Heb jij een project lopen waarin jij met, voor, door jongeren in een kwetsbare positie aan de slag gaat met actieve cultuurparticipatie én wil je hierover getuigen op 18 november? Vul dan snel het formulier in en we nemen contact met je op!

Op zoek naar inspiratie rond dit thema?