In het kader van het relanceprogramma Doelgericht Digitaal Transformeren zoekt het Departement Cultuur, Jeugd en Media nog enkele kandidaten om deel te nemen aan een focusgroep en op die manier de invalshoek van hun organisatie te vertegenwoordigen. In dat programma Doelgericht Digitaal Transformeren kijkt men naar data rond activiteiten en rond gebruikers- en aanbiedersprofielen. In de sessies wil men graag de stem meenemen van medewerkers die bezig zijn met zakelijk beleid, organisatie van activiteiten, voorstellingen, tentoonstellingen, … en die betrokken zijn bij het beheer van de bijhorende data, het delen van die data en de rapportering

Wat?

Doelgericht digitaal transformeren (2021-2023)

De digitalisering van de cultuursector is een van de aandachtspunten in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024. Vanuit het relanceplan werd oorspronkelijk een project met de werktitel ‘Ticketing- en reservatiesysteem’ naar voren geschoven als prioritair uit te werken. Vervolgens voerde Digitaal Vlaanderen een pre-analyse traject uit. Daarin werd een strategisch kader voor de digitalisering van de cultuursector vooropgesteld.

Cultuurparticipatie verhogen

Het programma 'Doelgericht Digitaal Transformeren' werd naar voren geschoven als een concreet project in de operationalisering van deze strategische visie waarbij we de cultuurparticipatie willen verhogen door de brede waaier van het culturele aanbod te verbinden met geïnteresseerde cultuurparticipanten en een impuls geven aan een data-gedreven beleid op basis van gegevensontsluiting via standaarden. Het project stimuleert op deze manier de digitale innovatie door middel van samenwerking en verbreding.

Vind alle info over het project op de website van CJM

Wie?

  • CJM en publiq organiseren eind juni de focusgroepen met begeleiding van het ontwerpbureau Knight Moves.
  • Voor de sessies stellen we een representatieve spiegeling van de sector samen, over verschillende domeinen heen (erfgoed, SCW, podiumkunsten, bibliotheken)
  • We zijn op zoek naar collega's die bezig zijn met zakelijk beleid, organisatie van activiteiten, voorstellingen, tentoonstellingen … en die betrokken zijn bij het beheer van de bijhorende data, het delen van die data en de rapportering.

Praktisch

  • De sessie duurt ½ dag en vindt plaats op een van de volgende dagen (27/06 of 28/06 of 29/06) in fysieke vorm in de kantoren van het departement Cultuur, Jeugd & Media in Brussel (Arenbergstraat 9 te Brussel, vlak bij het Centraal Station).
  • Stel je kandidaat via onderstaande link en geef welke tijdstippen er voor je mogelijk zijn.
    https://leapforwardgroup.typeform.com/to/kkvQ1FQT
  • We koppelen daarna snel terug voor welke sessie je weerhouden bent.
  • Voor de focusgroepen is geen voorbereiding vereist. Concreet willen we een aantal mogelijke gebruiksscenario’s voorleggen waarin de eerste ideeën van het project voorgesteld worden. De sessies faciliteren we met aandacht voor gelijkwaardige inbreng en het horen van diverse noden, drempels en verwachtingen
  • Als je nog sector collega’s weet die interesse zouden hebben in deze sessie, mag je dit bericht gerust doorsturen.

Meer info

Sven Houtmeyers
Neem contact op met
Sven Houtmeyers
Directeur technologie
email hidden; JavaScript is required