De voorjaarscampagne van Welzijnszorg staat momenteel in het teken van vrije tijd en ontspanning. Veel mensen in armoede kennen het zalige gevoel niet om zich lekker en onbezorgd te kunnen ontspannen. Allerlei drempels staan dit basisrecht in de weg. Met een sensibiliserende campagne vraagt Welzijnszorg daarom aandacht voor vrij in te vullen vrije tijd, ook voor mensen in armoedesituaties. Ook de prijs "Armoede Uitsluiten" gaat dit jaar naar een organisatie die bewust werk maakt van het belang voor vrije tijd.

Campagne en dossier

Vrije tijd en ontspanning is een basisrecht. Welzijnszorg werkte daarom de voorbije maanden een dossier uit dat een goed overzicht biedt van de drempels die mensen in armoede ervaren, de beleidsuitdagingen en de verschillende instrumenten die kunnen ingezet worden om vrije tijd toegankelijker te maken. Het gaat dan niet alleen over het toegankelijk maken van het (georganiseerde) aanbod, maar ook over het voorzien van ruimte en tijd om te spelen, te gamen, een hobby, … thuis en in de buurt.

Prijs Armoede Uitsluiten 2022

Het dossier past binnen een bredere campagne om te sensibiliseren rond armoede en vrije tijd. Met korte (online) getuigenissen van concrete mensen wil Welzijnszorg via social media het publiek meenemen in de noodzaak én de meerwaarde van die ontspanning/vrije tijd, en welke drempels er nog allemaal spelen. Om dat recht op vrije tijd in de verf te zetten verdeelt de organisatie trouwens gelukskoekjes in de stations.

Welzijnszorg deed tevens een oproep naar organisaties die sterk inzetten op dat recht op ontspanning en vrije tijd. Vijf ervan zetten ze extra in de kijker, als genomineerde voor de 'Prijs Armoede Uitsluiten 2022'. Eén van hen roepen ze op 9 juni in de KVS uit tot laureaat.

Webinar op woensdag

Welzijnszorg organiseert maandelijks op woensdagavond ook een gratis webinar. In de voorbije webinar ging de organisatie samen met Demos, Iedereen Verdient Vakantie en publiq in op de vraag: "Hoe kunnen lokale besturen initiatief nemen om het vrijetijdsaanbod voor mensen in armoedesituaties te vergroten?" zowel de slides als de webinar zijn hier te (her)bekijken. Ook het volgende webinar van 22 juni is aan het thema gewijd en dan met name aan het ervaringsverhaal van dat recht op vrije tijd. De webinar zal hiervoor een forum geven aan de genomineerden en vooral de laureaat van de 'Prijs Armoede Uitsluiten'.