In nogal wat lokale besturen start binnenkort een soort interne evaluatie van de voorbije jaren. Welke acties uit de meerjarenplanning werden gerealiseerd, wat is deze legislatuur nog haalbaar en wat krijgt een nieuwe kans na de verkiezingen zijn daarbij centrale vragen. Op dit moment krijgen nieuwe ideeën vorm en werken medewerkers aan een visietekst of ambtelijke nota voor de bestuursploeg die na de gemeenteraadsverkiezingen start.

Tot dat proces wil de Inspiratienota graag bijdragen. Elk thema krijgt een inleiding en situatieschets, daarop volgen enkele ideeën om de handen uit te mouwen te steken en tenslotte bevat elk item een reeks verdiepende suggesties. De Inspiratienota is een digitaal document en bevat heel wat achterliggende koppelingen met aanvullende informatie, herkenbaar aan de stippellijn onder het woord.

bron: VVSG