In een gezamenlijk traject gaan publiq en Demos op zoek naar antwoorden. Beide organisaties hebben vandaag de taak om vrijetijdsparticipatie te bevorderen.

publiq doet dit met instrumenten zoals de UiTPAS en UiT. Demos ondersteunt lokale besturen, projecten en samenwerkingsverbanden van cultuur-, jeugd- en sportorganisaties die inzetten op het vergroten van participatiekansen. publiq en Demos delen heel wat kennis met professionals in de jeugd- sport- en cultuursector.

Beide organisaties willen hun ambities neerschrijven in een nieuw beleidsplan 2022-2027. En daarvoor hebben we jou nodig. Het is belangrijk om te weten hoe je organisatie kijkt naar vrijetijdsparticipatie en wat wij daarbij kunnen betekenen. Je input is heel belangrijk voor ons.

Je kan de enquête hier invullen tot en met 13 april 2021. Het invullen van deze enquête duurt ongeveer 20 minuten.

De resultaten van dit traject moeten publiq en Demos zicht geven op de toekomst: noden uit het veld, onderbelicht aanbod, nieuwe uitdagingen, tendensen en praktijken.

We schrijven samen de toekomst!