LIER

Lier startte in juni 2017 met UiTPAS. Daarbij koos de stad er niet enkel voor om te bouwen op de bestaande Gomor-pas, maar tegelijk ook om zoveel mogelijk lidkaarten en passen te combineren op één kaart. Zo is UiTPAS in Lier ook de drager voor het lidmaatschap van de vriendenkring van het cultuurcentrum, een sportpas, een jongerenkaart. De UiTPAS is er zelfs de toegangskaart voor de buitenschoolse kinderopvang én de personeelskaart van de stad. Departementshoofd UiT Lyco Vaes licht toe.

“De Gomor-pas bestond hier al een tijdje”, zegt Lyco, “Deze kansenpas werd opgevolgd vanuit onze welzijnsdienst. Je kon er mee naar het sociaal restaurant, je kreeg er korting bij bij De Lijn, bij de kapper zelfs. En natuurlijk ook bij alle stedelijke vrijetijdsdiensten.” Het stadsbestuur was enthousiast voor het invoeren van UiTPAS als een niet-stigmatiserend instrument én bovendien met de potentie om Vlaams te worden uitgerold.“ De grote voorwaarde die het bestuur stelde was dat UiTPAS geen bijkomende pas zou worden, maar bestaande passen en lidmaatschappen zou combineren. En we zijn daar vrij ver in gegaan.

"Dankzij UiTPAS is de interne samenwerking sterk verbeterd"

De pas kan op verschillende plekken worden gekocht, je kan er op vele locaties punten mee sparen. En er zijn ook veel financiële transacties mee gemoeid, zeker als de pas wordt gehanteerd in combinatie met een lidmaatschap. “De UiTPAS kan bijvoorbeeld ook dienen als vriendenpas voor het cultuurcentrum. We hebben die leden vijf euro korting gegeven op het lidmaatschap van tien euro. Het is best technisch complex, ook de interne facturatie. Maar de voordelen wegen best op tegen dit werk”, zegt Lyco.

8.200 pashouders heeft Lier nu, ofwel 22 procent van de Lierenaars. 45 procent maakt gebruik van het kansentarief, 55 % zijn pashouders waarbij een groot deel Lierenaars de UiTPAS combineren met een lidmaatschap.

Stuurgroep

“De interne samenwerking is sterk verbeterd dankzij UiTPAS. Vroeger kwamen diensten niet vaak met elkaar in contact. Nu werken we met een stuurgroep die regelmatig bijeen komt en waarin alle betrokken diensten zijn vertegenwoordigd. We hebben elkaars werking leren kennen en hebben nu een goede samenwerking tussen het departement welzijn en het departement UiT dat onder meer alle vrijetijdsdiensten bundelt.” Lyco coördineert het overleg, maar de taaklast - opleiding, technische bijstand, verkopen op locatie - wordt gespreid over alle diensten. “Op het overleg spreken we af wie wat doet.”

De komende jaren moet de UiTPASwerking nog kunnen uitbreiden. “We hebben afgesproken in een eerste fase eerst onze eigen winkel aan te pakken. We hebben intern afspraken gemaakt over de solidaire kostenverdeling. Nu zijn we de tweede fase gestart waarin we in gesprek gaan met de verenigingen. Niet alleen speelt daar het financiële, maar wij moeten van onze kant kunnen garanderen dat alles technisch vlot loopt. In een derde stap willen we private partners aanspreken. “ Intussen blijft het belangrijk dat aantrekkelijke omruilvoordelen worden gecreëerd. “Dat is een voorname taak voor de stuurgroep”, zegt Lyco.

“De uitbreiding naar verenigingen is nu een prioriteit. Maar ook de regio klopt aan de deur om samen te werken. Dat zal goede afspraken vergen over kostenverdeling.”

Plannen genoeg dus in Lier: communicatie, omruilvoordelen, verenigingen, private partners,... “Het is intensief. Maar het moet zo. We mogen het niet laten stilvallen. Want we geloven heel hard in UiTPAS.”