Steeds meer cultuurhuizen stemmen hun kunst- en cultuurbemiddeling af op de actuele maatschappelijke realiteit. Daarvoor werken ze verschillende strategieën uit: van burgers mee aan het roer nemen tot de creatie van betekenisvolle ontmoeting. Een boeiend voorbeeld van een bemiddelingspraktijk waarbij jongeren actief worden betrokken, zijn de jongerenwerkingen die de laatste jaren worden ontwikkeld in cultuurorganisaties.

De vragen die we ons hierbij kunnen stellen:

 • Op welke manier worden de jongeren betrokken?

 • Bereik je meer en/of andere jongeren als jongeren mee aan het roer staan?

 • Welke positie neemt de jongerenwerking in binnen je organisatie?

 • Met welke doelstelling voor ogen zet je je schouders onder een jongerenwerking?

Hogeschool Gent ontwikkelde in het onderzoek PUBLIEK(en) MAKEN een reflectietool om die gelaagdheid van kunst- en cultuurbemiddeling en de eigenheid van jouw jongerenproject in kaart te brengen.

In deze rondetafel zoomen we in op de reflectietool. Aan de hand van twee praktijkverhalen geven onderzoekers Siebren Nachtergaele en Lieze De Middeleir eerst meer duiding over hoe ze de tool hebben ontwikkeld en uitgetest. Na de theorie gaan we zelf aan de slag: in kleine groepjes houd je met de tool je eigen (toekomstige) jongerenwerking tegen het licht. Daarna wisselen we onze inzichten en ervaringen uit.

De tool is nog in volle ontwikkeling: jouw bevindingen, ideeën en suggesties zijn een meerwaarde voor het onderzoek en het verdere ontwikkelingsproces van de tool. Een ideale gelegenheid tot constructieve dialoog tussen cultuurwerkers en wetenschappelijk onderzoek.

Liesbeth De Clercq
Neem contact op met
Liesbeth De Clercq
Kennismedewerker cultuureducatie
email hidden; JavaScript is required
JavaScript is required to reveal this message.

Programma

 • 13u: Onthaal
 • 13u30: Intro onderzoek PUBLIEK(en) MAKEN door HoGent
 • 14u00: Voorsteling twee praktijkverhalen & toepassing van de reflectietool
 • 15u00: Pauze
 • 15u15: Toepassing op de eigen praktijk & plenaire uitwisseling
 • 16u15: Outro volgende stappen onderzoek
 • 16u30: hapje & drankje
 • 17u00: Einde

Praktisch

 • Donderdag 22 juni
 • Deelname is gratis
 • Locatie: HOGENT Campus Schoonmeersen - Gebouw T (Lokaal 1.101), Voskenslaan 364A, 9000 Gent

Over het onderzoek PUBLIEK(en) MAKEN

Met het onderzoek PUBLIEK(en) MAKEN wil Hogeschool Gent inzicht verwerven in de ontwikkeling van praktijken van kunst- en cultuurbemiddeling, door artistieke en pedagogische processen bloot te leggen. Hierbij worden handvatten aangereikt aan culturele organisaties en praktijken die inzetten op kunst- en cultuurbemiddeling, en aan kunst- en cultuurbemiddelaars in spe.

Door gesprekken met verschillende culturele praktijken merkten de onderzoekers dat ‘bemiddeling’ een zeer veelzijdig en gelaagd begrip is. Er zijn tal van mogelijkheden en motieven om bemiddeling te realiseren binnen je organisatie.

PUBLIEK(en) MAKEN is een praktijkgericht onderzoek van Hogeschool Gent: onderzoekscentrum eCO-CITY, met Siebren Nachtergaele en Lieze De Middeleir als onderzoekers en Griet Verschelden als projectcoördinator.