Steeds meer cultuurhuizen stemmen hun kunst- en cultuurbemiddeling af op de actuele maatschappelijke realiteit. Daarvoor werken ze verschillende strategieën uit: van burgers mee aan het roer nemen tot de creatie van betekenisvolle ontmoeting. Een boeiend voorbeeld van een bemiddelingspraktijk waarbij jongeren actief worden betrokken, zijn de jongerenwerkingen die de laatste jaren worden ontwikkeld in cultuurorganisaties.

De vragen die we ons hierbij kunnen stellen:

 • Op welke manier worden de jongeren betrokken?

 • Bereik je meer en/of andere jongeren als jongeren mee aan het roer staan?

 • Welke positie neemt de jongerenwerking in binnen je organisatie?

 • Met welke doelstelling voor ogen zet je je schouders onder een jongerenwerking?

Hogeschool Gent ontwikkelde in het onderzoek PUBLIEK(en) MAKEN een reflectietool om die gelaagdheid van kunst- en cultuurbemiddeling en de eigenheid van jouw jongerenproject in kaart te brengen.

In deze rondetafel zoomen we in op de reflectietool. Aan de hand van de praktijkverhalen van ART FOR YOU(TH) (GLOBE AROMA) en Jong Panel (VIERNULVIER) geven onderzoekers Siebren Nachtergaele en Lieze De Middeleir eerst meer duiding over hoe ze de tool hebben ontwikkeld en uitgetest. Na de theorie gaan we zelf aan de slag: in kleine groepjes houd je met de tool je eigen (toekomstige) jongerenwerking tegen het licht. Daarna wisselen we onze inzichten en ervaringen uit.

De tool is nog in volle ontwikkeling: jouw bevindingen, ideeën en suggesties zijn een meerwaarde voor het onderzoek en het verdere ontwikkelingsproces van de tool. Een ideale gelegenheid tot constructieve dialoog tussen cultuurwerkers en wetenschappelijk onderzoek.

Liesbeth De Clercq
Neem contact op met
Liesbeth De Clercq
Kennismedewerker cultuureducatie
email hidden; JavaScript is required
JavaScript is required to reveal this message.

Programma

 • 13u: Onthaal
 • 13u30: Intro onderzoek PUBLIEK(en) MAKEN door HoGent
 • 14u00: Voorsteling ART FOR YOU(TH) (Globe Aroma) en Jong Panel (VIERNULVIER) & toepassing van de reflectietool
 • 15u00: Pauze
 • 15u15: Toepassing op de eigen praktijk & plenaire uitwisseling
 • 16u15: Outro volgende stappen onderzoek
 • 16u30: hapje & drankje
 • 17u00: Einde

Praktisch

 • Donderdag 22 juni
 • Deelname is gratis
 • Locatie: HOGENT Campus Schoonmeersen - Gebouw T (Lokaal 1.101), Voskenslaan 364A, 9000 Gent
 • De rondetafel is volzet. Wil je er graag bij zijn? Stuur een mailtje naar liesbeth. Dan kom je op de wachtlijst terecht.

Over ART 4 YOU(TH) - Globe Aroma

ART 4 YOU(TH) richt zich tot jongeren tussen de 14 en 18 jaar die in het opvangnetwerk verblijven als niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Het vertrekpunt is ART FOR ALL, een sinds 15 jaar bestaand project van Globe Aroma waarbij mensen met een nieuwkomers achtergrond een activiteitenprogramma selecteren uit het culturele aanbod in Brussel. Het programma wordt aan de noden van jongeren aangepast en stelt hen in staat om buiten het opvangcentrum kennis te maken met culturele spelers.

De jongeren bezoeken in groep maandelijks een andere culturele plek in Brussel, ontmoeten er medewerkers, artiesten en publiek en kiezen één tot twee activiteiten uit het aanbod van die plek. De jongeren bepalen de oriëntatie, schaal, ritme en inhoud van dit project.

Over Jong Panel -VIERNULVIER

VIERNULVIER opent haar interne werking en beleidsstructuur naar een brede en diverse groep jongeren (18-30 jaar) via het Jong Panel. Dit Jong Panel is de nieuwe versie van het onderzoekstraject Young Board dat van 2021 tot en met 2022 de raad van bestuur van VIERNULVIER (indertijd Voo?uit) uitdaagde, adviseerde en ondersteunde.

Over het onderzoek PUBLIEK(en) MAKEN

Met het onderzoek PUBLIEK(en) MAKEN wil Hogeschool Gent inzicht verwerven in de ontwikkeling van praktijken van kunst- en cultuurbemiddeling, door artistieke en pedagogische processen bloot te leggen. Hierbij worden handvatten aangereikt aan culturele organisaties en praktijken die inzetten op kunst- en cultuurbemiddeling, en aan kunst- en cultuurbemiddelaars in spe.

Door gesprekken met verschillende culturele praktijken merkten de onderzoekers dat ‘bemiddeling’ een zeer veelzijdig en gelaagd begrip is. Er zijn tal van mogelijkheden en motieven om bemiddeling te realiseren binnen je organisatie.

PUBLIEK(en) MAKEN is een praktijkgericht onderzoek van Hogeschool Gent: onderzoekscentrum eCO-CITY, met Siebren Nachtergaele en Lieze De Middeleir als onderzoekers en Griet Verschelden als projectcoördinator.