Deeltijds


Organisatie
Provincie Antwerpen
In de provincie Antwerpen wordt een rijk cultureel erfgoed bewaard. Het is zichtbaar in de vorm van gebouwen, steden en dorpen, landschappen en roerend erfgoed. Maar het is ook onzichtbaar aanwezig in de bodem: het archeologische erfgoed.
Functie

De erfgoedadviseur speelt een centrale rol bij het stimuleren en ondersteunen van kwaliteitsvolle omgang met het erfgoed in de provincie Antwerpen. Sleutelwoorden daarbij zijn behoud & beheer en ontsluiting. Zijn/haar werkdomein betreft het onroerend erfgoed en meer specifiek het deelgebied monumenten en landschappen. In samenwerking met de collega-erfgoedadviseurs staat hij/zij in voor advies, ondersteuning en trajectbegeleiding van zowel de erfgoedbeherende instellingen als de erfgoedhouders. Hij/zij zet daarbij in op: - Voldoen aan en opvolgen van de decretale verplichtingen in het kader van het onroerend erfgoedbeleid - Inventariseren van de noden en verwachtingen bij erfgoedhouders en –beheerders. - Screening en advies ter plekke in verband met het behoud & beheer en herbestemming van erfgoed. - Sensibilisering van zowel erfgoedhouders en –beheerders als van het grote publiek door het uitgeven van publicaties en brochures omtrent erfgoed, door het organiseren van vorming en infosessies. - Het begeleiden van restauratiedossiers van de kathedralen van Antwerpen en Mechelen en de eigen historische huizen. - Het uitvoeren of begeleiden van (bouw)historisch onderzoek van het provinciaal patrimonium (gebouwen en domeinen) in functie van bouwdossiers, herbestemmings- of beheersplannen.


Profiel

Profiel (Kennis) - Interesse hebben voor, affiniteit met erfgoed en het culturele veld. - Bereidheid tot ontwikkeling van een ruime visie op het erfgoed in al zijn vormen en materialen. - Kennis hebben van regelgeving inzake erfgoed. - Ervaring hebben met projectwerking en procesbegeleiding. - Kennis hebben van registratieprogramma's en van recente ontwikkelingen op het gebied van digitale toegankelijkheid en archivering. - Voeling hebben met vrijwilligerswerk. - Goede kennis hebben van moderne computerprogramma’s (Word, Excel, Access, Powerpoint, Outlook, Internet, …). - Basiskennis GIS. - Basiskennis Engels (zowel schriftelijk als mondeling). - Basiskennis Frans mondeling. - Gevorderde kennis Frans lezen. Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten Kandidaten dienen in het bezit te zijn van een masterdiploma. Aan deze voorwaarde dient voldaan te zijn bij uiterste inschrijvingsdatum


Aanbod

Extralegale voordelen - Gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten. - Maaltijdcheques van 7 euro. - Gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk. - Fietsvergoeding. - 35 dagen jaarlijkse vakantie. - Extra legaal pensioen voor contractuele functies. - Diverse opleidingsmogelijkheden. - Personeelskring met uitgebreide sociale, familiale en sportieve activiteiten. - Mogelijkheid tot het leasen van een fiets aan voordelige voorwaarden. - Glijdende werkuren.


Solliciteren
Contactpersoon: Joachim Muls
Reageren voor: 28/09/2013

Surf naar www.gedragendoortalent.provant.be. Selecteer je job en solliciteer UITSLUITEND online tot en met 29 september 2013 (motivatiebrief en CV in één document opladen). Kandidaten die als personen met een handicap erkend zijn bij de VDAB dienen hiervan een bewijs voor te leggen. Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je terecht bij de heer Joachim Muls, consulent werving en selectie (tel. 03/240.69.9 of email joachim.muls@admin.provant.be). Voor meer inlichtingen over de functie zelf kan je terecht bij mevrouw Joke Bungeneers, diensthoofd Dienst Erfgoed (tel. 03/240.64.17 of email joke.bungeneers@admin.provant.be).