Organisatie

Trage Wegen vzw

Gent of Leuven

Functieomschrijving

Ben je een strategische denker met oog voor cijfers én mensen? Ben je een actieveling met zakelijk doorzicht? Wil je samen met een enthousiaste ploeg het ‘recht van doorgang’ voor wandelaars en fietsers bewaken? Dan zit je op het goede spoor bij Trage Wegen vzw!

Op de bres voor wandelaars en fietsers

Pendelaars die de files vermijden. Gravelbikers die ongekende tracés verkennen. Wijkcomités die kiezen voor een leefbare stad of gemeente. Joggers, spelende kinderen en rustzoekers. Iedereen is gebaat bij veilige en aangename wandelpaadjes, fietsroutes of doorsteekjes.

Sinds 2002 werkt Trage Wegen aan een robuust en fijnmazig netwerk van trage wegen in het Vlaamse en Brusselse Gewest. Trage Wegen combineert verschillende activiteiten: dienstverlening en advisering, studie- en projectwerk, beleidsbeïnvloeding, campagnes, enz. Vandaag beschikt de organisatie over een stabiel en multidisciplinair team van ruim 10 deskundigen, verspreid over twee kantoren (Gent en Leuven).

Jouw rol: EEN BLOEIENDE VERENIGING STUREN, inspireren EN VERSTERKEN

Samen met de inhoudelijk coördinator sta je in voor de coaching van het team en de dagelijks sturing van de organisatie. Als zakelijk coördinator behartig je in eerste instantie het strategisch en financiële beheer van de organisatie. Je kan bij de uitvoering van je taken rekenen op ervaren ondersteuning van een administratief medewerker. Je krijgt ook ruimte om vertrouwd te raken met de inhoudelijke werking en desgewenst project- en terreinwerk uit te voeren. Concrete taken omvatten:

 • Koersbepaling: mee vormgeven en operationaliseren van de organisatiedoelen
 • Medeverantwoordelijkheid voor de meerjarenplanning van de vereniging (redactie, uitvoering en opvolging)
 • Mee aansturen en bijstaan van een professioneel team van medewerkers, die getuigen van een hoge mate van autonomie, initiatief en deskundigheid.
 • Verantwoordelijkheid voor financieel beleid en beheer: begroting, kwartaalrekeningen, facturaties, bankzaken, fondsenwerving / prospectie, financiële rapportages, e.d.
 • Coördinatie van bestuur en organisatiebeheer: statuten, bestuursorganen, wettelijke publicaties, verzekeringen, integrale kwaliteitszorg e.d.
 • Opvolging personeelsbeleid / aanspreekpunt voor personeelszaken: HR, sociaal secretariaat, arbeidsreglement, functionering, competentiemanagement, vrijwilligers e.d.
 • Deelname aan inhoudelijke projecten en terreinwerk

Profiel

 • Je bent een teamspeler met strategisch inzicht;
 • Je werkt nauwgezet, gaat secuur om met cijfers en bent sterk in de analyse ervan; je hebt kennis van of ervaring met financieel beheer;
 • Je hebt ervaring met management, organisatieontwikkeling of het coördineren van werkprocessen;
 • Je kan autonoom werken, neemt initiatief en grijpt kansen;
 • Je hebt affiniteit met trage wegen en met ruimere omgevingsvraagstukken op het vlak van mobiliteit, milieu, natuur, erfgoed, landschap, gezondheid, toerisme, e.d.;
 • Een relevant diploma of gelijkwaardige ervaring (professioneel of vrijwillig) is een pluspunt.

Aanbod

 • Contract onbepaalde duur;
 • 4/5de regeling binnen 35-uren week;
 • Brutoloon volgens barema L1 van het socio-culturele werk (Paritair comité 329) – er wordt rekening gehouden met anciënniteit;
 • 100% vergoeding openbaar vervoer of fietsvergoeding, eindejaarspremie en maaltijdcheques;
 • Je hoofkantoor is in Gent of Leuven (naar keuze). Trage Wegen vzw is flexibel op het vlak van tijd- en plaatsonafhankelijk werken. De job veronderstelt occasionele terreinbezoeken en sporadisch avond- of weekendwerk.
 • Trage Wegen is gekend als een solide, slagvaardige organisatie met een actuele missie en een breed maatschappelijk draagvlak. Wij bieden jou een aangename en inspirerende werkomgeving. Een gemotiveerd en interdisciplinair team staat je bij om ideeën te realiseren en innovatieve activiteiten op de rails te krijgen.
Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Oost-Vlaanderen