Organisatie

Decoratelier


Vanuit een voormalige suikerfabriek in Molenbeek experimenteert Decoratelier met ruimte. De organisatie, opgericht door scenograaf Jozef Wouters en technisch coördinator Menno Vandevelde, creëert gebouwde en ongebouwde ruimtes voor het werk van Jozef Wouters en dat van andere kunstenaars . Tegelijkertijd functioneert Decoratelier onder leiding van Marie Umuhoza en Vincent Focquet als artistiek platform voor diverse makers en als onderzoeksplek voor nightlife. Continue transformatie en diverse relaties met de omgeving staan centraal in de werking.

“Wat zou jij zijn als je een ruimte was?” Met het zomerfestival nodigt Decoratelier vijf kunstenaars uit om hun artistieke praktijk en netwerk ruimtelijk te maken. Vijf makers met uiteenlopende achtergronden en disciplines worden uitgedaagd om hun individuele werk te transformeren tot een platform, een ruimte die groter is dan ze zelf nodig hebben, een festival voor meer dan enkel hun eigen werk. Van 17 augustus tot 17 september, stellen ze elk een weekend samen die zich afspelen in een voor de gelegenheid gebouwde ruimte.ENG

From an old sugar factory in Molenbeek, Decoratelier experiments with space. The organization, founded by scenographer Jozef Wouters and engineer Menno Vandevelde, built and unbuilt spaces for the work of Jozef Wouters and that of other artists . At the same time, Decoratelier, led by Marie Umuhoza and Vincent Focquet, functions as an artistic platform for various creators and a research place for nightlife. Continuous transformation and diverse relationships with the environment are central to its operation.

"What would you be if you were a space?" With the summer festival, Decoratelier invites five artists to spatialize their artistic practice and network. Five makers from diverse backgrounds and disciplines are challenged to transform their individual work into a platform, a space larger than they need for themselves, a festival for more than just their own work. From Aug. 17 to Sept. 17, they each put together a weekend set in a space built for the occasion.
Functieomschrijving

Als technisch productiecoördinator van het zomerfestival overzie je het technische luik van het zomerfestival en stuur je een klein team techniekers aan. Je gaat mee in gesprek met kunstenaars en kan hun noden en dromen vertalen naar praktisch haalbare plannen. Je beheert de planning voor opbouw, afbraak en de uitvoering ter plaatse. Je verzamelt riders en zorgt dat al het nodige materiaal aanwezig is. Je beheert het technische budget.

ENG

As technical production coordinator of the summer festival, you will oversee the technical part of the summer festival and manage a small team of technicians. You participate in discussions with artists and are able to translate their needs and dreams into practically feasible plans. You manage the planning for construction, dismantling and on-site execution. You collect riders and ensure that all necessary material is present. You manage the technical budget.

Profiel


 • je voelt affiniteit met de werking en het programma van Decoratelier

 • je hebt ervaring met podiumtechnieken en productie in een vergelijkbare functie

 • je bent een teamspeler maar kan perfect autonoom werken en knopen doorhakken

 • Je bezit leidinggevende en motiverende capaciteiten en kan verantwoordelijkheid nemen.

 • Je hebt zin in het aansturen van een jong en leergierig team

 • je kan flexibel werken

 • voeling met de buurt van Decoratelier is een meerwaarde

 • je spreekt Engels en/of Frans

 • een rijbewijs B is een pluspunt


You feel affinity with the functioning and the program of core atelier

you have experience with stage techniques and production in a similar function

You are a team player but can perfectly work and act autonomously

You possess leadership and motivational skills and can take responsibility.

You are eager to lead a young and inquisitive team

You can work flexibly

Feeling at home in the decoratelier area is an asset

You speak English and/or French

A driving license is a plus


Aanbod


 • een flexibel 4/5de contract van bepaalde duur van juni tot en met september

 • open werksfeer met ruimte voor initiatief.

verloning volgens barema PC 304 - podiumkunsten.

a flexible 4/5th contract of fixed duration from June through September

open working atmosphere with room for initiative.

Remuneration according to scale PC 304 - performing arts.


Categorie
Techniek en productie
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
80% - 100%
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest