Organisatie

stadbestuur

Sint-Niklaas is een verrassend dynamische stad. We zetten ons dagelijks samen in om onze stad nog warmer, innovatiever en kleurrijker te maken. Door constante evolutie en groei zijn we steeds op zoek naar nieuw talent om onze teams te komen versterken. Heb je een hart voor onze stad? Laat dan van je horen en maak mee de stad van morgen!

Functieomschrijving

De Vrije Ateliers (°1983) zijn een stedelijke vormingsinstelling met een behoorlijk uniek profiel. Meer dan 5.000 cursisten volgen op de site in de Rode Kruisstraat jaarlijks enkele honderden cursussen: vakantieateliers voor kinderen en jongeren, voorjaars- en najaarsmodules voor volwassenen. Het aanbod is gevarieerd en divers, het omvat grosso modo de domeinen muziek, dans, theater, plastische kunsten en uiteenlopende aspecten van persoonlijkheidsvorming.

Sinds kort wordt ook sterk ingezet op onlinecursussen en – als recent erkende STEM-academie – op een hedendaags technisch aanbod. Een aantal van die cursussen verloopt in samenwerking met andere organisaties. Meer dan honderd docenten zorgen voor deskundige begeleiding in een creatieve, kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding.

Ga jij de uitdaging aan om de Vrije Ateliers te coördineren? Hou je daarbij een vinger aan de pols van maatschappelijke veranderingen en heb je oog voor doelgroepen? Bezit je bovendien het vereiste zakelijke talent en artistieke feeling? Dan is deze vacature misschien wel iets voor jou.

Profiel

Profiel

Netwerker – motivator – organisator - sociaalvoelend – stressbestendig

Algemene voorwaarden

Op dinsdag 18 april 2023 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

- je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
- je bent van onberispelijk gedrag
- je geniet de burgerlijke en politieke rechten
- je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur)
- je bent in het bezit van een bachelor diploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs
- je slaagt voor de selectieproeven.

Bijkomende aanwervingsvoorwaarde waaraan je op de uiterste inschrijvingsdatum moet voldoen:
- je hebt minimaal één jaar relevante beroepservaring.

Aanbod

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

Je krijgt een contract voor 10 maanden. Na deze 10 maanden krijg je, na gunstige evaluatie, een contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

- aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques ter waarde van 8 euro (per geleverde 7u.36 prestaties), ecocheques, jaarlijkse cadeaubon, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer
- aangepaste vorming en een functionele loopbaan
- boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
- interessante verlofregeling
- mogelijkheid tot telewerk (in overleg met leidinggevende)
- relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit kan worden meegenomen
- minimum maandloon (volgens index januari 2023):
met 0 jaar anciënniteit: 3.324,83 EUR bruto
met 12 jaar anciënniteit: 4.141,46 EUR bruto
loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

Er wordt een wervingsreserve (voltijds/deeltijds contractueel ) aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Oost-Vlaanderen