Organisatie

Dokters van de Wereld België

CONTEXT

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.

Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en administratieve obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen: we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Veranderen : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen.

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Functieomschrijving

DE ESSENTIE

Onder de leiding van de Projectleider, verzeker je het sociale luik voor toegang tot zorg binnen het Centrum voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie (COZO) te Antwerpen. Je verzekert de kwaliteit van de sociale activiteiten met als doel patiënten te (her)integreren in de reguliere zorg, te getuigen over schendingen van mensenrechten en deel te nemen aan het pleidooi voor universele toegang tot gezondheidszorg.

In dit Centrum kan iedereen terecht die zich geen arts, tandarts of psycholoog kan permitteren. Of het nu gaat over daklozen, mensen zonder geld of papieren, drugsverslaafden of sekswerkers: iedereen die niet op een normale manier aan zorg raakt, mag bij ons aankloppen voor medische en psychologische hulp. In dringende gevallen zorgen we ervoor dat de dakloze patiënten terecht kunnen in de spoed of bij een specialist. Van zodra hun gezondheid opnieuw stabiel is, zorgen onze sociale assistenten ervoor dat administratieve kopzorgen ook worden aangepakt. Dat doen we door hen wegwijs te maken binnen de verschillende diensten van de Belgische gezondheidszorg en samen met hen te zoeken naar manieren om opnieuw in het reguliere gezondheidssysteem te integreren. Intussen houden we hun medische vooruitgang nauwgezet bij.

BELANGRIJKSTE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Maatschappelijk werk

 • Je organiseert en verzekert de sociale consultaties met als doel de patiënten te (her)oriënteren volgens het bestaande referentiesysteem.
 • Je zorgt voor het goede verloop van de consultaties, helpt bij het onthaal en de inschrijving van de patiënten, in samenwerking met de onthaalmedewerkers en het medisch team.
 • Je volgt patiëntendossiers op, onderneemt de nodige sociale stappen om het recht op gezondheidszorg te openen (contact met Sociale Dienstverlening, Fedasil, mutualiteiten…) en volgt waar nodig dossiers verder op en verdedigt ze (Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, Arbeidshof...).
 • Je werkt samen met de andere maatschappelijke werkers en de externe partners van het project.
 • Je onderhoudt operationele contacten met relevante sociale organisaties.
 • Je begeleidt de meest kwetsbaren naar externe organisaties indien nodig.
 • Je bent het aanspreekpunt voor sociale vragen en neemt deel aan vergaderingen omtrent gezondheid en sociaal werk.
 • Je neemt deel aan het MEAL-proces: monitoring, evaluatie, accountability en learning; verzekert een kwalitatieve gegevensverzameling.

GEÏNTERESSEERD?

Stel je kandidaat door het formulier in te vullen en ons te bezorgen uiterlijk tegen 15/02/2023.

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Profiel

 • Bachelor Maatschappelijk Werk of Sociaal Verpleegkundige of gelijkwaardig door ervaring.
 • Analysebekwaamheid van een situatie.
 • Kennis van het vreemdelingenrecht is een troef.
 • Relevante werkervaring met een kwetsbaar publiek en/of ongelijkheden n de gezondheidszorg.
 • Zeer goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.
 • Informatica: kennis van het Pack Office.
 • Zeer goede kennis van het Nederlands. Een goede kennis van het Frans, het Engels en/of het Arabisch is een pluspunt.
 • Flexibiliteit. Aanpassingsvermogen. Teamwerk. Resultaatgericht. Rigoureus en organisatie.

Aanbod

 • Een verrijkende en essentiële functie binnen de projecten van Dokters van de Wereld België.
 • Een deeltijds contract (60%) van onbepaalde duur: woensdag en vrijdag hele dag en dinsdag en donderdag voormiddag.
 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer - Hospitalisatieverzekering
 • Voor een deeltijds contract (60%): een brutosalaris van 1.874,59 € voor 0 jaar ervaring - een brutosalaris van 2.062,05 € voor 10 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Antwerpen