Organisatie

Cultuurcentrum Brugge

Cultuurcentrum Brugge zoekt een projectcoördinator voor één van de belangrijkste onderdelen van haar werking: het stimuleren en presenteren van lokaal talent. Dit gaat zowel over projecten met muziek, podiumkunsten als beeldende kunsten. Het bevorderen van de artistieke expressie, de participatie en de gemeenschapsvorming is hierbij de ambitie. Verschillende van deze projecten zijn gekend onder het label Brugotta maar de werking rond lokaal talent is ook verweven met andere onderdelen van het programma van het cultuurcentrum.

Het gaat om een vervanging van één jaar die mogelijks wordt verlengd.


Functieomschrijving

Het cultuurcentrum speelt een actieve rol in het ondersteunen en presenteren van lokaal talent uit Brugge en de Brugse regio. De projectcoördinator lokaal talent geeft dit onderdeel van de werking vorm. Hij of zij organiseert, coördineert en volgt de programmaonderdelen van het cultuurcentrum op die het lokaal talent stimuleren en presenteren. Dit gaat zowel over projecten met muziek, podiumkunsten als beeldende kunsten. Artistieke ambities, participatie en gemeenschapsvorming staan centraal. Verschillende van deze projecten zijn gekend onder het label Brugotta maar deze werking rond lokaal talent is ook verweven met andere onderdelen van de werking van het cultuurcentrum. Je geeft leiding aan een enkele medewerkers en werkt samen met de diverse diensten van het cultuurcentrum ( communicatie, productie, administratie, techniek).

Profiel


- een gedegen kennis over en affiniteit met de hedendaagse cultuur in het algemeen;

- een relevante kennis van de doelgroep en het lokale culturele veld;

- relevante en nuttige kennis van informaticatoepassingen;

- noties van Engels en Frans;

- leidinggevende vaardigheden;

- sociale vaardigheden;

- communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als verbaal);

- heeft zin voor initiatief;

- dynamisch en staat open voor vernieuwende initiatieven;

- respect voor de ambtelijke ethiek en deontologie;

- interesse voor alle aspecten van de werking van het cultuurcentrum;

- zin voor verantwoordelijkheid;

- administratief en financieel inzicht hebben en budgetten kunnen beheren;

- orde, stiptheid en nauwgezetheid;

- klantgerichtheid;

- zowel zelfstandig als in team kunnen werken;

- kunnen omgaan met stress en onder tijdsdruk kunnen werken;

- flexibele ingesteldheid wat betreft omgang met derden als wat betreft werktijden, bereid zijn avond- en / of weekendwerk te doen;

- bereid tot volgen van vorming en bijscholing;

- creatief zijn en probleemoplossend kunnen denken en handelen

Aanbod

Graad: projectcoördinator

Niveau: B

Weddenschaal: B1a – B2a

Periode: van 1 september 2024 tot 31 augustus 2025 met de mogelijkheid tot verlenging.

Categorie
Artistiek
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
West-Vlaanderen