Organisatie

Stad Mechelen

Een sterk sociaal netwerk en de mogelijkheid tot lokale participatie is van groot belang voor het integratieproces van nieuwkomers. Het stimuleren van inburgeraars om via verschillende extra acties hun sociaal netwerk te versterken (bvb via een buddyproject of het doen van vrijwilligerswerk) en volwaardig te participeren aan de samenleving, vormt voortaan een 4de pijler’ in het inburgeringsbeleid.

Om het mogelijk te maken voor de inburgeraar om een geschikt aanbod te vinden, werd van de lokale besturen verwacht een samenwerking rond het participatie- en netwerktraject op te zetten op regionaal niveau. Stad Mechelen nam het initiatief om de besturen hierrond samen te brengen en werd door de lokale besturen van Rivierenland (Berlaar, Bonheiden,

Bornem, Duffel, Heist-op-den-berg, Lier, Mechelen, Nijlen, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek) aangeduid als host en promotor voor het regionaal netwerk vierde pijler. We werven een netwerkcoördinator aan die werkzaam is voor de ganse regio.

Het regionaal netwerk krijgt daarnaast professionele ondersteuning van Tweeperenboom die alle regionale netwerken begeleiden.

Functieomschrijving

Wat doe je als netwerkcoördinator 4de pijler?

In eerste instantie houd je als netwerkcoördinator een helicopterview over de hele regio en breng je het aanbod in kaart. Je organiseert de afstemming van de lokale besturen en relevante actoren in de regio m.b.t. de vierde pijler. Je leidt het netwerk en werkt een visie en strategie uit die de hele regio aanbelangt.

Je werkt als netwerkcoördinator nauw samen met de netwerkcoach vierde pijler en zal de coaching voorzien van deze medewerker.

Beide profielen houden samen de vinger aan de pols bij ontwikkelingen op vlak van de vierde pijler, het aanbod en dynamieken. De netwerkcoördinator meer vanuit een strategisch regionaal oogpunt, de netwerkcoach focust op de noden en mogelijke acties voor de nieuwkomer.

Vanuit kennis en expertise wordt de richting bepaald, waardoor het regionetwerk kan evolueren en groeien met een duidelijk toekomstperspectief. De netwerkcoördinator verbindt de lokale besturen en deelnemende partnerorganisaties met goede voorbeelden die in de regio (en daarbuiten) te vinden zijn. Onderhandelen tussen de partners wanneer dat nodig blijkt te zijn, is van belang. Hij/zij werkt actie- en oplossingsgericht waardoor men samen ook effectief kan realiseren wat ze beogen.

De netwerkcoördinator rapporteert aan het regionaal netwerk en aan Europa en Vlaanderen door middel van regelmatige mondelinge en schriftelijke berichtgeving. Deze rapportages zijn helder en

op maat gemaakt voor de betrokkenen. Deze persoon maakt gezamenlijke collegebesluiten en presentaties op voor de regiobesturen, waardoor iedereen op dezelfde manier op de hoogte gebracht wordt. De netwerkcoördinator is administratief sterk en loodst het netwerk door verschillende communicatieve en rapporterende processen heen.

Als netwerkcoördinator neem je de lead in het aanvragen van projectmatige subsidies die voorzien worden naar aanleiding van de vierde pijler.

Naast de netwerkcoördinator wordt er ook een netwerkcoach voor de regio aangeworven. Meer info vind je hier. Beide functies werken onderling alvast heel goed samen, zowel intern in de regio als met externe partners.

Profiel

Wat verwachten we van jou?

 • Leiderschapsvaardigheden: coalitie bouwen, visievorming en strategieontwikkeling, motiveren en enthousiasmeren, omgaan met verschil en onzekerheid en mensen hierdoor leiden, probleemoplossend denken, complexiteit en multi-gelaagdheid helpen bevatten en anderen ermee helpen omgaan, in- en uitzoomen, een lerende houding;
 • Coachende vaardigheden: helder communiceren, kwalitatieve dialoog voeren, meervoudige partijdigheid, het beheren van groepsprocessen, omgaan met conflicten, leervragen definiëren en monitoren, …;
 • Organisatorische en administratieve vaardigheden: de coördinatie en praktische organisatie van het netwerk in goede banen leiden.
 • Flexibel om op verschillende locaties in Rivierenland aan de slag te gaan.
 • Niveau B: bachelor werk- en denkniveau
 • Je hebt kennis van één of meerdere van volgende thema’s: onderwijs, senioren, diversiteit, opvoeding, armoede, gezondheid…
 • Diversiteitsdenken en interculturele communicatie zijn een vanzelfsprekendheid en een basishouding.

Aanbod

Wat mag jij verwachten?

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur* op niveau B4-5.
  • *Budget voor deze functie is voorlopig voorzien voor 2 jaar met een mogelijke verlenging. Indien er in deze periode van 2 jaar geen extra budget wordt voorzien, wordt de opzeg gegeven.
 • Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor een maximumperiode van 18 jaar.
 • Bruto aanvangsloon zonder anciënniteit € 3324.83 per maand.
 • Bruto loon met 18 jaar anciënniteit in de privésector € 4941.42 per maand.
 • Extra’s: een interessante verlofregeling & opleidingsmogelijkheden, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, terugbetaling abonnement woon- werkverkeer, fietsvergoeding, mogelijkheid tot thuiswerk en telewerkvergoeding
 • Lees ook de 5 redenen om voor Mechelen te werken en de verhalen van onze collega’s.
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen