Organisatie

Jeugdbond voor Natuur en Milieu

JNM, de Jeugdbond voor Natuur en Milieu, is een jeugdbeweging voor en door jongeren. Ze is er voor iedereen van 7 tot 26 jaar die zich goed voelt in de natuur en zijn schouders niet ophaalt voor het milieu. De vereniging telt zo’n 3000 leden, verspreid over bijna 40 afdelingen in Vlaanderen en Brussel. Het nationaal secretariaat in Gent met negen personeelsleden en zo’n honderd vrijwilligers ondersteunt deze afdelingen, biedt eigen activiteiten aan, zorgt voor een overkoepelende werking en staat in voor de JNM Winkel. Zowel de lokale als nationale werking wordt volledig gedragen door jonge vrijwilligers die ondersteund worden door een negenkoppig personeelsteam.

Functieomschrijving

JNM is op zoek naar een zakelijk en personeelscoördinator (80%) die in nauwe samenwerking met een wisselend, jong vrijwilligersteam de werking van JNM naar een hoger niveau tilt. Je haalt voldoening uit beleidsdoelen halen, jonge vrijwilligers zien groeien en collega's begeleiden, maar je barst vooral van de goesting om al het zotte geweld dat binnen JNM rondfladdert zichzelf te laten zijn en toch mee een beetje richting te geven.

FUNCTIE

 • Je hebt een brugfunctie tussen de verschillende onderdelen van JNM (in het bijzonder tussen personeel en vrijwilliger), legt verbanden, vangt signalen op en neemt deze mee om samen met de vrijwilligers en het personeel de werking te optimaliseren.
 • Je ondersteunt het Bestuur en bent aanwezig op de Bestuursvergaderingen.
 • Je vertegenwoordigt JNM binnen de jeugdsector en gaat op zoek naar opportuniteiten die de werking ten goede komen.
 • Je bent steeds op de hoogte van lopende projecten en geeft ondersteuning/advies/bijsturing waar nodig.

PERSONEELSBELEID

 • Je bent expert op vlak van personeelsbeleid en ondersteunt het vrijwillige Bestuur in hun functie als werkgever.
 • Samen met de voorzitters van de jeugdbond vorm je het Dagelijks Personeelsbestuur, waarmee je op geregelde tijdstippen samenkomt om personeelszaken te bespreken en aan te pakken.
 • Je haalt het beste uit het personeelsteam team naar boven door in te zetten op participatie, verbinding en samenwerking.
 • Je houdt met elk personeelslid maandelijkse werkbesprekingen en jaarlijkse plannings- en functioneringsgesprekken.
 • Je bent verantwoordelijk voor de aanwervingen en het personeelsbeleid op lange termijn.
 • Je houdt een overzicht op de personeelsadministratie, die wordt uitgevoerd door ons administratief personeelslid. Je bent op de hoogte van relevante wetgeving en houdt een vinger aan de pols.

ZAKELIJK BELEID

 • In nauwe samenwerking met de penningmeester ben je medeverantwoordelijk voor een goed financieel beleid.
 • Je ondersteunt onze penningmeester bij het opmaken van de begroting en het algemeen overzicht houden over de financiën van JNM.
 • Je houdt een oogje in het zeil voor nieuwe inkomstenbronnen.
 • Je ondersteunt onze financieel medewerker bij de uitvoering van de boekhouding en het opvolgen van de vzw-wetgeving.

Profiel

 • Je kan je vinden in de missie en visie van JNM. Natuur- en milieuthema’s maken je warm.
 • Je kan een personeelsteam aansturen en coachen vanuit een horizontale structuur.
 • Je kan samenwerken met een groep jonge vrijwilligers die de organisatie leiden en je kan hen hierin coachen.
 • Je kan zorgen voor een balans tussen aan de ene kant de nood aan continuïteit binnen de organisatie en aan de andere kant ruimte laten voor initiatief en experiment van wisselende vrijwilligers.
 • Relevante werk- en/of vrijwilligerservaring uit de non-profitsector is een vereiste.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in een coördinerende of leidinggevende functie.
 • Je hebt ervaring met het opstellen en uitvoeren van een personeelsbeleid en personeelsadministratie. Kennis van PC 329.01 is een pluspunt.
 • Je hebt ervaring met financieel beleid.
 • Je kan omgaan met wisselende werkdruk, kan planmatig werken en bent bereid tot wisselende uren en avondwerk.
 • Je bent stressbestendig en pakt moeilijke uitdagingen op een constructieve manier aan.

Aanbod

 • Een uitdagende job in een jonge en maatschappelijk waardevolle organisatie met een dynamisch team van vrijwilligers en personeelsleden.
 • Een deeltijds contract (80%) van onbepaalde duur. Om te veel invloed van de coördinator te vermijden, en zo onze jeugd- en vrijwilligerswerking niet in gedrang te brengen, wordt voor deze functie gestreefd naar een maximaal aantal jaren dienst van 5 jaar.
 • Verloning volgens de barema’s van socio-cultureel werk, paritair comité 329.01, barema B1a aangevuld met maaltijdcheques van 6 euro, thuiswerkvergoeding en een GSM-abonnement. Relevante anciënniteit kan in overleg worden meegenomen.
 • Veel flexibiliteit m.b.t. werkuren en -dagen, mogelijkheid tot thuiswerk (1 dag per week).
 • Terugbetaling woon- werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding.
 • Veel flexibiliteit m.b.t. verlof en 1 week extra vakantie.
Solliciteren

PRAKTISCH

Stuur je CV en motivatiebrief ten laatste op 7 juni 2024 via e-mail naar jobs@jnm.be. Bij vragen over de functie-inhoud of procedure kan je terecht bij één van onze voorzitters via bovo@jnm.be of 09/223 47 81.

Reageren voor: 24/06/2024
Solliciteren

PRAKTISCH

Stuur je CV en motivatiebrief ten laatste op 7 juni 2024 via e-mail naar jobs@jnm.be. Bij vragen over de functie-inhoud of procedure kan je terecht bij één van onze voorzitters via bovo@jnm.be of 09/223 47 81.

Reageren voor: 24/06/2024
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
80% - 100%
Regio
Oost-Vlaanderen