Organisatie

Dokters van de Wereld België

WIE ZIJN WE

Dokters van de Wereld is een internationale medische NGO en maakt deel uit van een internationaal netwerk. Wij verlenen medische hulp aan kwetsbare groepen in België en de rest van de wereld.

Wij streven naar een universele gezondheidsdekking waarbij iedereen toegang heeft tot zorg, zonder belemmeringen (financieel, cultureel, geografisch, enz.).

Om onze missie uit te voeren, steunen wij op drie pijlers:

 • Zorg: de bevolking echte toegang tot zorg bieden.
 • Verandering: we willen niet alleen helpen, maar we willen ook op lange termijn een verschil maken.
 • Getuigenis: wij zwijgen niet. Dankzij onze ervaring en onze aanwezigheid op het terrein spreken wij de (lokale, regionale en (inter)nationale) autoriteiten aan met feiten, cijfers en realiteiten.

Onze projecten berusten zich op een aantal waarden die voor onze hele organisatie gelden: sociale rechtvaardigheid, empowerment, onafhankelijkheid, engagement en evenwicht.

Ga voor meer informatie naar onze website: https://doktersvandewereld.be/

Functieomschrijving

HET ESSENTIE

Onder toezicht van de Directeur Marketing & Communicatie ben je verantwoordelijk voor de initiatieven en uitvoering van online fondsenwervingsactiviteiten.

Je werkt strategische en operationele doelstellingen uit die vervolgens uitgevoerd moeten worden bij de online fondsenwerving om zo de financiële onafhankelijkheid van Dokters van de Wereld te waarborgen.

Je zal tewerkgesteld worden in Brussel op ons hoofdkantoor.

BELANGRIJKSTE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Als Verantwoordelijke voor e-Fundraising ontwikkel je de online fondsenwervingsstrategie door alle fondsenwervingsactiviteiten in andere kanalen te ondersteunen en door je eigen specifieke digitale activiteiten te ontwikkelen. Het doel is om de financiële middelen, afkomstig van eenmalige en periodieke donaties, te optimaliseren ter ondersteuning van de binnen- en buitenlandse projecten die door Dokters van de Wereld geleid worden.

Voorbeelden van taken:

 • Uitwerken, operationaliseren, evalueren en verbeteren van de online fondsenwervingsstrategie
 • Coördineren van de uitvoering van online fondsenwervingsactiviteiten (e-mailcampagnes, SEM/SEO-beheer, bannering, campagnes op social media, tracking ...)
 • Ondersteunen van belangrijke fondsenwervingsacties die via andere kanalen worden uitgevoerd (20 kms, Doc’riders, eindejaarscampagnes…)
 • Specifieke initiatieven ontwikkelen op een complementaire manier en in samenhang met de andere acties
 • Beheren van oproepen voor donaties via e-mailcampagnes, en in het bijzonder oproepen voor noodgevallen
 • Bijdragen tot de analyse van de managementen de activiteitenindicatoren
 • In samenwerking met de Directeur Marketing & Communicatie en het marketingteam zorgen voor de betrekkingen met de dienstverleners die zijn geselecteerd voor de ondersteuning en uitvoering van online fondsenwervingsactiviteiten
 • Deelnemen aan/voorstellen/coördineren/testen van innovaties op het gebied van online fondsenwerving wat het werven van nieuwe donoren betreft, waaronder leads-to-call, de community of acties opgezet door derden
 • Bijwerken van het online betaalplatform en donatiegerelateerde pagina's op medecinsdumonde.be en www.doktersvandewereld.be
 • Volgen van technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen bij de concurrentie (zowel binnen als buiten de sector)
 • Ondersteunen van de ontwikkeling en uitvoering van participatieve financieringscampagnes
 • Promoten van persoonlijke collectepagina’s
 • Optreden als interne contactpersoon voor de verstrekker van het online betaalplatform
 • Regelmatig de resultaten van digitale inzamelingscampagnes analyseren en de nodige aanpassingen voorstellen

Als medewerker van de marketingdienst ben je verantwoordelijk voor het analyseren, mededelen en aanbrengen van verbeteringen aan de bestaande procedures, modellen, methodes en tools om de fondsenwervingsprocessen te optimaliseren. Vervolgens implementeer je deze processen en vergroot je de expertise van het marketingteam.

Voorbeelden van taken:

 • Verspreiden van informatie onder medewerkers
 • Deelnemen aan de coördinatiemomenten van het marketingteam en het bestuur van de Dienst Marketing & Communicatie
 • Het dashboard van de dienst bijhouden en voorzien van nieuwe informatie
 • Wekelijks verslag uitbrengen over de activiteiten van de dienst bij de Directeur Marketing & Communicatie; uitvoeren van analyses
 • Notities maken om het Bestuurscomité bij te staan in de besluitvorming
 • Bijdragen aan het organiseren van back-up in het geval van personeelstekorten door afwezigheid of verlof
 • Begeleiden van stagiaires en vrijwilligers tijdens de uitvoering van bepaalde taken
 • Bijdragen aan de uitwerking van de Jaarlijkse Actieplannen en Budgetplannen van het bestuur Marketing & Communicatie
 • Nauw samenwerken met de Dienst Communicatie, met name met de verantwoordelijke voor Digitale Communicatie
 • Actief samenwerken met de afdeling Finance en de verstrekker van de donateursdatabase

Als projectmedewerker plan en voer je waar nodig de nodige taken uit bij de uitvoering van specifieke fondsenwervingsprojecten om de projectdoelstellingen te halen binnen de gegeven deadlines.

Voorbeelden van taken:

 • Opstellen van tijdschema’s van de activiteiten, uitvoeren van de geïdentificeerde acties, opvolgen van de resultaten
 • Verslag uitbrengen over de benodigde middelen voor het uitvoeren van het project, voorstellen van corrigerende maatregelen
 • Organiseren van ad-hocvergaderingen met de betreffende personen binnen de organisatie

Deze verantwoordelijkheden zullen op een specifieke en transversale manier uitgevoerd worden op basis van het jaarlijkse individuele actieplan dat wordt opgesteld door de verantwoordelijke en de betreffende nieuwe medewerker.


INTERESSE?

Stuur uw sollicitatie met behulp van het juiste wervingsformulier vóór 18/06/2024.

Médecins du Monde dankt je voor je interesse in onze organisatie en wenst je veel succes in je carrière.

We behouden ons het recht voor om de werving af te ronden vóór de sluitingsdatum voor ontvangst van sollicitaties.

Op het moment van solliciteren naar deze functie heb je een geldige en onbeperkte werkvergunning nodig in het land waar je gaat werken.

Médecins du Monde zet zich in voor mensen met een handicap en strijdt tegen alle vormen van discriminatie.

We willen je er graag op wijzen dat je gegevens op de computer worden bewaard en vertrouwelijk worden behandeld.

Voor deze sollicitatie worden uw gegevens 6 maanden bewaard.

Alleen personen die daartoe zijn gemachtigd door ons Algemeen Vertrouwelijkheidshandvest hebben toegang tot uw gegevens voor strikt interne doeleinden.

Profiel

JOUW PROFIEL

 • Gespecialiseerde opleiding in digitale marketing
 • Minimaal 2 jaar ervaring in digitale marketing; ervaring in de non-profit sector is een pluspunt
 • Computervaardigheden:
  • beheersing van het Office-pakket,
  • kennis van diverse contentmanagementsystemen
  • kennis van
  • kennis van beeldsoftware (Photoshop)
  • kennis van een HTML-editor zoals Dreamweaver.
 • Vermogen om informatie te analyseren en met elkaar in verband te brengen, goede schrijfvaardigheid, goede schrijfwijze
 • Taal: Nederlands of Frans als moedertaal. Uitstekende beheersing van de Engelse taal (schriftelijk en/of mondeling)
 • Organisatorische vaardigheden, nauwgezetheid, intermenselijke vaardigheden, teamgeest, zelfstandigheid
 • Resultaatgericht, zin voor initiatief, sterk aanpassingsvermogen
 • Motivatie om in de associatieve sector te werken
 • Effectieve en efficiënte communicatie met anderen

Aanbod

WIJ BIEDEN

 • Een boeiende baan in een dynamische, hechte omgeving, als onderdeel van een team van professionals.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur (1,0 fte – 5 dagen per week - 39 uur).
 • Een brutosalaris van €3.384,06 bij 3 jaar ervaring; een brutosalaris van €3.413,07 bij 5 jaar ervaring; een brutosalaris van €3.575,59 bij 10 jaar ervaring. Erkende relevante ervaring.
 • Maaltijdcheques (€ 8, waarvan € 1,09 per werknemer en € 6,91 per werkgever) - hospitalisatieverzekering - 100% reiskostenvergoeding voor openbaar vervoer.
 • Mogelijkheid tot telewerken tot 2 dagen/week, met een bonus van €14/dag voor de hele maand
 • Vakantie: 20 wettelijke vakantiedagen + 6 + 4 extra vakantiedagen tussen Kerstmis en Oud en Nieuw
Categorie
Marketing & communicatie
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest