Organisatie

Dokters van de Wereld België

Dokters van de Wereld is een internationale medische niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisatie die deel uitmaakt van een internationaal netwerk. Wij verlenen medische hulp aan kwetsbare groepen, in België en in de rest van de wereld.

Wij streven naar een universele gezondheidszorg waarbij ieder mens toegang heeft tot zorgen, en dit zonder enige obstakels (zoals financiële, culturele, geografische, enz..).

In België en in de rest van de wereld richten onze projecten zich tot alle personen die geen toegang hebben (of niet meer hebben) tot de gezondheidszorg. De projecten beogen vijf doelgroepen: mensen die aan de rand van de maatschappij leven (daklozen, mensen zonder verblijfspapieren, druggebruikers, sekswerkers, enz..); kinderen in kwetsbare situaties; vrouwen (bijvoorbeeld in hun strijd voor gelijkheid of tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht, en de slachtoffers van crisissen of conflicten.

Onze missie is gebaseerd op 3 pijlers:

 • Verzorgen: we willen een reële toegang tot zorg voor de bevolking.
 • Veranderen: we willen niet alleen helpen, we willen op lange termijn een verschil maken.
 • Getuigen: dankzij onze ervaring en aanwezigheid op het terrein dagen wij de lokale, regionale en (inter)nationale autoriteiten uit met feiten, cijfers en realiteiten.

Onze projecten volgen een reeks waarden waarop heel onze organisatie gebaseerd is: Sociale rechtvaardigheid, Empowerment, Onafhankelijkheid, Engagement, Evenwicht.

Wij werken aan specifieke thema's zoals seksuele en reproductieve gezondheid, gender gerelateerd geweld en het "One Health"-beginsel.

Onze NGO telt 130 personeelsleden in België en 30 in het buitenland, alsook een 300-tal nationale contracten voor internationale programma's, en 500 vrijwilligers.

Om aan de doelstellingen van het strategisch plan te voldoen zoeken wij momenteel een Digital Communication Officer die zal meewerken aan het definiëren, ontwikkelen, programmeren en ten uitvoer brengen van een communicatieplan.

Functieomschrijving

DE ESSENTIE

Onder de supervisie van de Campaign Director bent u verantwoordelijk voor initiatieven en het ten uitvoer brengen van de communicatie activiteiten voor al onze operaties in België alsook onze internationale projecten.

De belangrijkste opdrachten van de Digital Communication Officer kunnen onderverdeeld worden in volgende rollen:

Als Web & Community Manager

De digitale communicatie tools (website en sociale media) managen om de zichtbaarheid en de bekendheid van Dokter van de Wereld België te bevorderen.

Voorbeelden van taken :

 • Onze strategie online, op de website en op de sociale media, ondersteunen, ontwikkelen en uitvoeren.
 • De website beheren, vernieuwen, actualiseren, animeren en aanpassen aan de technologische en strategische evolutie, met inbegrip van de backoffice.
 • Verzekeren dat er een goede doorverwijzing is op de zoekmachines (SEO en SEA).
 • De website hosting verzekeren (registratie en beheer van de domeinnamen)
 • Opleiding en informatie over digitale strategie en regelmatige aanbevelingen opstellen, gebaseerd op de reporting van de activiteiten en het in het oog houden en de analyseren van de data en de tendenzen;
 • Speciale acties voorstellen en uitvoeren om de hoogtepunten te ondersteunen op het vlak van communicatie, marketing en pleidooi van onze vereniging
 • De sociale media-accounts beheren en de communities van Facebook, twitter, Instagram en LinkedIn ontwikkelen en animeren.
 • Een regelmatige, pertinente en coherente aanwezigheid verzekeren op de verschillende kanalen waarop de organisatie aanwezig is (web & sociale media)
 • De digitale ontwikkeling opvolgen en de digitale innovaties/ initiatieven van andere actoren in het oog houden om een maximale zichtbaarheid te verzekeren (aanwezigheid op nieuwe netwerken…).
 • De inhoud ontwikkelen voor de website en de sociale media (foto’s, video’s, copywriting) en de productie van specifieke onderwerpen kaderen. Deze inhoud is redactioneel, visueel en audiovisueel.
 • Thema’s in het oog houden die verband houden met het werk van Dokters van de Wereld en zorgen dat er in pertinente gevallen op gereageerd wordt (actualiteit, commentaar…).
 • Promotiecampagnes ontwikkelen voor de vereniging en haar zichtbaarheid verzekeren via advertenties op de sociale media.

Activiteiten van digitale marketing (fondsenwerving) en de evenementen van Dokters van de Wereld ondersteunen

Als Communication Officer binnen de cel Communicatie

Alle taken verzekeren die verband houden met onze communicatie ten einde de zichtbaarheid en de bekendheid van Dokters van de Wereld België te bevorderen.

Voorbeelden van taken :

 • Als referent communicatie optreden voor 1-3 landen op internationaal vlak
 • Onze projecten, operaties en pleidooi-activiteiten ondersteunen door online materiaal te ontwikkelen (video’s, infografie, getuigenissen, copywriting).
 • De redactie en het verzenden van de maandelijkse nieuwsbrief coördineren
 • Deelnemen aan het opstellen van de communicatie campagnes
 • De collega’s die verantwoordelijk zijn voor de contacten met de pers ondersteunen, hetzij door het samen organiseren en deelnemen aan conferenties of persreizen en alle andere evenementen die verband houden met perscontacten, maar ook door het opstellen van persmateriaal.
 • Meewerken aan het maandelijks offline/online rapport

De activiteiten voor fondsenwerving, waaronder de evenementen, ondersteunen

Als verantwoordelijke voor het project binnen het departement Campaign in functie van de noden:

De nodige taken programmeren en uitvoeren om de specifieke projecten in werking te stellen zodat de doelstellingen van het project kunnen bereikt worden binnen de gestelde termijn.

Voorbeelden van taken:

 • Het budget plannen, een chronogram van activiteiten uitwerken, de geïdentificeerde acties uitvoeren, de resultaten opvolgen
 • Verslag uitbrengen over de middelen die nodig zijn om het project te realiseren, bijsturende maatregelen voorstellen.
 • Ad hoc vergaderingen organiseren met de betrokken personen in de organisatie

Deze lijst van taken is niet exhaustief en men zal ook andere taken op zich nemen in functie van de noden van de projecten en van het departement.

INTERESSE ?

Stuur uw aanvraag met behulp van het daartoe bestemd wervingsformulier vóór 31/03/2023.

Dokters van de Wereld dankt u voor uw belangstelling in onze organisatie en wenst u veel succes bij uw traject.

Wij behouden ons het recht voor om een aanwerving te voltooien vóór de uiterste datum voor ontvangst van de kandidaturen.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een handicap en strijdt tegen alle vormen van discriminatie.

Wij informeren u dat uw gegevens geautomatiseerd zijn en vertrouwelijk zullen worden behandeld.

In het kader van deze aanvraag worden uw gegevens gedurende een periode van 6 maanden bewaard.

Alleen personen die op grond van ons Algemeen Privacy Beleid gemachtigd zijn, hebben toegang tot uw gegevens voor strikt interne doeleinden.


Profiel

 • Hogere studies in communicatie of een gelijkwaardige ervaring
 • Minimum 3 jaar professionele ervaring in digitale communicatie op het gebied van strategie en op operationeel vlak
 • Goede vaardigheden op het gebied van projectbeheer
 • Uitstekende kennis van informatica middelen
 • Uitstekende vaardigheden wat betreft redactie/copywriting voor de media, on- en offline
 • Perfecte spelling in FR of NL
 • ‘Digital native‘, dus uitstekende kennis van de sociale media, van de tools voor online marketing en van hun business management (Drupal, SEO/SEA, Google Grant, FB adds, wordpress, mailchimp)
 • Zeer goede kennis van de tools voor visuele ontwerpen : grafisch ontwerp, eenvoudig ontwerpconcept, ontwerpen van eenvoudige video’s (opname en montage). Zoals : photoshop, indesign, premiere)
 • Zeer goede kennis van de Belgische media
 • 1 ervaring op internationaal gebied is een pluspunt
 • Basiskennis op het gebied van HTML is een meerwaarde
 • Zin voor synthese, zelfstandigheid, flexibiliteit, teamgeest, creativiteit. Ondernemingsgeest verantwoordelijkheidszin, organisatietalent, engagement, dynamiek.
 • Flexibiliteit (‘s avonds of in het WE kunnen werken)

Talen: idealiter tweetalig FR/NL, of een zeer goede beheersing van de ene en een goed niveau van de andere taal. Zeer goede kennis van het Engels

Aanbod

WIJ BIEDEN

 • Een verrijkende en essentiële functie in het hart van Dokters van de Wereld België.
 • Zo vlug mogelijke indiensttreding
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur (39u)
 • Werkplaats: Brussel
 • Een bruto salaris van 3.003 € voor 0 jaar ervaring; een bruto salaris van 3.303,30 € voor 10 jaar ervaring. Pertinente ervaring wordt erkend.
 • Maaltijdcheques – Hospitalisatieverzekering - 100 % terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer.
Categorie
Marketing & communicatie
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest