Organisatie

Gemeentebestuur Oudergem

Als coördinator Nederlandstalige Aangelegenheden werk je in een breed netwerk, zowel lokaal (andere gemeentediensten, partnerorganisaties, verenigingen, wijkcomités, initiatieven van burgers, … ) als bovenlokaal (VGC) in de dienst Nederlandstalige aangelegenheden van het gemeentebestuur. Je bouwt dit netwerk verder uit en gaat op zoek naar verbindingen, synergiën en partnerschappen.

Als coördinator Nederlandstalige Aangelegenheden ben je een gemeentelijk ambtenaar met tal van rollen: je coördineert, biedt een pedagogische steun en bent de referentiepersoon voor de Nederlandstalige diensten.

Functieomschrijving

Als coördinator zijn je opdrachten:

- Vastleggen en concretiseren van duidelijke objectieven en een heldere strategie voor de dienst Nederlandstalige Aangelegenheden;
- Deze objectieven uitwerken in een meerjarenplan en actiepunten;
- Mogelijkheden voor subsidies vanuit de VGC en Vlaamse overheid opvolgen (en dit vooral binnen de domeinen jeugd, sport en onderwijs) en de betrokken diensten binnen de administratie ondersteunen bij het aanvragen van de subsidies bij de Vlaamse overheid;
- Relaties opbouwen met de Nederlandstalige verenigingen en partners.

Als pedagogisch ondersteuner kunnen je opdrachten zijn :

- Op vraag van de diensten Onderwijs en de naschoolse opvang, de kinderen van het Nederlandstalig onderwijs die ingeschreven zijn als Franstalig, ondersteunen;
- Het zoeken naar activiteiten als pedagogisch middel om de onderwijsprestaties en de ontwikkeling van pedagogische en/of parascolaire activiteiten in het Nederlands aan te moedigen.

Als referentiepersoon voor de Nederlandstalige diensten zijn je opdrachten :

- De samenwerking met de andere gemeentelijke diensten optimaliseren;
- Ondersteuning bieden aan de andere gemeentelijke diensten;
- Progressief de Nederlandstalige diensten integreren in de gemeentelijke acties.

Profiel

Toelatingsvoorwaarden:

- Houder zijn van een licentiaat/masterdiploma of bachelordiploma of van een beroepsbekwaamheidsbewijs of een bewijs van valorisatie van beroepscompetenties behaald overeenkomstig de regelgeving met betrekking tot de beroepsbekwaamheidsbewijzen of een getuigschrift van erkenning van competenties verkregen buiten diploma uitgereikt door SELOR of een ander competent organisme (Instapkaart SELOR)
- slagen voor de toelatingsproeven.
NB.
Het Gemeentebestuur heeft een actief beleid van diversiteit en verzekert de gelijkheid van kansen. Menselijke kwaliteiten en competenties zijn bepalend, ongeacht de leeftijd, de afkomst, de handicap, het geslacht, of de seksuele geaardheid van de persoon. Het Gemeentebestuur van Oudergem voert in het bijzonder een aanwervingsbeleid voor mensen met een handicap. Als u een handicap hebt, raden wij u aan om dit in uw kandidatuur te vermelden.

Vaardigheden :

- Je spreekt en schrijft perfect Nederlands;
- Je drukt je zowel mondeling als schriftelijk vlot uit in het Frans. Bijkomende talen strekken tot aanbeveling;
- Je bezit een masterdiploma en hebt relevante aantoonbare ervaring;
- Je hebt ervaring in beleidswerk en in het werken in de context van het Nederlandstalige aanbod en dienstverlening in een Brusselse gemeente;
- Je bent vertrouwd met de procedures binnen een gemeentelijke administratie;
- Je beschikt over empathische capaciteiten om teams te motiveren en bruggen te bouwen;
- Je denkt en handelt proactief en strategisch;
- Je bent diplomatisch ingesteld, communicatief en luisterbereid.


Aanbod

- Een afwisselende job met eigen inbreng en verantwoordelijkheden, een halftijds contract van onbepaalde duur met uitgebreide leerkansen.

- Een loon volgens de barema’s van de overheidsdienst (universitair niveau, vakantiegeld en eindejaarspremie), maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor-examen).

- Nuttige anciënniteit wordt volledig overgenomen.

- Tegemoetkoming in de abonnementen van het openbaar vervoer, gratis abonnement van de MIVB.

- Een aantrekkelijk verlofregime.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest