Organisatie

De Ambrassade

De Ambrassade zoekt een coördinator jeugdwerk en breed jeugdbeleid (voltijds contract voor onbepaalde duur). Je kan solliciteren door je ingevuld sollicitatieformulier te bezorgen voor maandag 13 februari 2023, 10u aan ikwileenjob@ambrassade.be.

De Ambrassade zet mensen en organisaties mee in beweging om sterk jeugdwerk, kwaliteitsvolle jeugdinformatie en stevig jeugdbeleid te realiseren. Zo maken we samen werk van een samenleving die de levenskwaliteit, stem en kansen van álle kinderen en jongeren versterkt.

Functieomschrijving

Jouw ambitie

Als coördinator jeugdwerk en breed jeugdbeleid zet je mensen en organisaties in beweging om het recht op jeugdwerk voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren te realiseren. Want jeugdwerk is dé plek waar kinderen en jongeren de ruimte krijgen om onbezonnen jong te zijn, al doende veel te leren, te participeren, te mogen falen, in groep te leren, zich te ontwikkelen en vrienden te maken.

Je maakt deel uit van het leidinggevende team van De Ambrassade met 4 coördinatoren (coördinator Vlaamse Jeugdraad, coördinator Jeugdinformatie, zakelijk coördinator) en 1 directeur.

Je coördineert team jeugdwerk en realiseert samen de kwaliteitsvolle professionele ondersteuning van ruim 100 Vlaamse jeugdorganisaties en 1000 jeugdwerkprofessionals. Je bent gedreven om het jeugdwerk richting te geven en de impact van jeugdwerk op kinderen, jongeren en de samenleving te vergroten.

Je coördineert team generatiedoelen en samen ondersteun en inspireer je jeugdwerk en organisaties in andere sectoren rond 3 maatschappelijke thema’s (ruimte, mentaal welzijn en recht op vrije tijd). Je zorgt dat kinderen en jongeren kwaliteitsvol geïnformeerd zijn over die thema’s en adviseert beleid over de thema’s vanuit het perspectief van kinderen, jongeren en hun organisaties.

Jouw missie in onze organisatie

Je maakt met team jeugdwerk de ambitie waar om de maatschappelijke positie van jeugdwerk en het recht op jeugdwerk voor alle kinderen en jongeren in Vlaanderen te realiseren.

 • Je coacht, motiveert en begeleidt de 6 medewerkers van team jeugdwerk.
 • Je coördineert team jeugdwerk, die jeugdwerkers en jeugdwerkorganisaties versterken rond kwaliteitsvol jeugdwerkbeleid.
 • Je motiveert, activeert en ondersteunt de commissie jeugdwerk en beleidswerkgroepen van De Ambrassade.
 • Je realiseert met team jeugdwerk vormingsaanbod en dienstverlening op basis van noden en evoluties in het jeugdwerklandschap om de ontwikkeling van jeugdwerkers en jeugdwerkorganisaties te versterken.
 • Je zorgt ervoor dat jouw team het jeugdwerk inspireert rond vrijwilligersbeleid, diversiteitsbeleid, vormingsbeleid, communicatiebeleid, participatief werken, jeugdwerkinfrastructuur, jeugdtoerisme, digitaal werken, rol van de jeugdwerker mbt mentaal welzijn, integriteitsbeleid en andere thema’s die uitdagend zijn voor jeugdwerkers en jeugdorganisaties.

Je maakt met team generatiedoelen de ambitie waar om de positie van kinderen en jongeren in de samenleving te versterken.

Wat zijn generatiedoelen? Dat zijn thema’s waar we langdurig en impactgericht het verschil willen blijven maken door netwerkuitbouw, beleidsaanbevelingen, dienstverlening voor jeugdwerk en het opzetten van experimentele en intersectorale projecten met vele partners. We brengen de kracht van jeugdwerk én het kind- en jongerenperspectief binnen in andere sectoren om de stem en kansen van alle kinderen en jongeren in de samenleving te versterken. Hoe we dat doen, lees je op www.ambrassade.be/generatiedoelen.

Jouw taken als leidinggevende van team generatiedoelen:

 • Je coacht, motiveert en begeleidt de 4 medewerkers van team generatiedoelen.
 • Je begeleidt team generatiedoelen in het realiseren van positieve impact voor kinderen en jongeren op de maatschappelijke thema’s ruimte, recht op vrije tijd en mentaal welzijn.
 • Je zorgt ervoor dat het team generatiedoelen jeugdwerk en beleid stimuleert om actief aan de slag te gaan met perspectieven van kinderen en jongeren over ruimte om jong te zijn in kwaliteitsvolle buurten.
 • Je zorgt ervoor dat het team generatiedoelen werk maakt van vernieuwende praktijken op kruispunten van beleidsdomeinen om het recht op vrije tijd te realiseren voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren.
 • Je zorgt ervoor dat het team generatiedoelen jeugdwerk, beleid en jeugdinformatiepartners stimuleert om werk te maken van mentaal welzijn bij kinderen en jongeren vanuit hun perspectief.

Je bouwt met het leidinggevende team mee aan De Ambrassade als kwaliteitsvolle netwerkorganisatie met een divers en gedreven medewerkersbeleid.

 • Je maakt samen met de 3 andere coördinatoren en de directeur de missie, visie en doelstellingen van De Ambrassade waar.
 • Je bouwt met het leidinggevend team aan een motiverend personeelsbeleid, een sterk netwerkbeleid, een inclusief organisatiebeleid, een gezond financieel beleid en een toekomstgericht inhoudelijk beleid.
 • Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van en rapporteren over twee strategische doelstellingen in de beheersovereenkomst van De Ambrassade (2021-2025).
 • Je vertegenwoordigt De Ambrassade op relevante fora.

Profiel

Wij zoeken iemand die…

 • Gepassioneerd is door jeugdwerk en jeugdbeleid.
 • Een sterke visie heeft op het Vlaams en internationaal jeugd(werk)beleid en ondersteuning van het jeugdwerk.
 • Kennis heeft over en ervaring met Vlaamse jeugd(werk)beleidsdossiers en -instrumenten.
 • Ervaring heeft met beleidsnota- en rapportageprocessen.
 • Sterk is in het motiveren, activeren en inspireren van medewerkers.
 • De samenhorigheid en de goede sfeer in een team versterkt en het team naar een gezamenlijk resultaat leidt.
 • Gelooft in de kracht van authentiek en verbindend leiderschap en dat ook uitstraalt.
 • Energie krijgt van het ondersteunen van mensen in hun ontwikkeling en vertrouwen en verantwoordelijkheid durft geven aan medewerkers.
 • Beschikt over grote daadkracht en zin voor initiatief.
 • Kan netwerken en initiatief nemen tot samenwerkingen.
 • Complexe taken en een veelheid aan impulsen kan analyseren, prioriteiten kan stellen, beheren en omzetten in concrete doelstellingen.
 • Minstens drie jaar ervaring heeft met het ondersteunen en coachen van medewerkers.

Aanbod

Wij bieden …

 • een afwisselende en inhoudelijk uitdagende leidinggevende functie met veel autonomie en ruimte voor initiatief.
 • een aantrekkelijk salaris (L1 – PC 329; minimaal € 3.433,58 bruto per maand). Ervaring wordt mee in rekening gebracht door anciënniteit.
 • een uitgebreid individueel ontwikkelings- en vormingsbeleid;
 • een jonge en gedreven ploeg van 30 medewerkers. Jij bent coördinator van 10 collega’s en wordt zelf ondersteund door de directeur en de leidinggevende ploeg.
 • een laptop, onkostenvergoeding gsm, fietsvergoeding en terugbetaling woon-werkverkeer bij openbaar vervoer
 • een flexibele werk-privé-combinatie: aantrekkelijke vakantieregeling (25 vakantiedagen), flexibele recuperatie van overuren, mogelijkheid tot thuiswerk, …
 • een open moderne werkplek op 10 minuten wandelen van station Brussel-Centraal.

De Ambrassade zet structureel in op een inclusief organisatiebeleid. Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht genderidentiteit, leeftijd, herkomst, nationaliteit of handicap.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest