Organisatie

Stad Dendermonde

Als coördinator buitenschoolse kinderopvang ben je een professional in pedagogisch werk, ondersteun je medewerkers en bevorder je teamwork. Zin in deze functie? Stel je dan zeker kandidaat!

Functieomschrijving

Plaats in de organisatie

De buitenschoolse opvang staat open voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar uit het kleuter- en lager onderwijs. We bieden kwalitatieve opvang aan voor en na school, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens vakanties met oog voor diversiteit, creativiteit, plezier en respect voor elkaar. In Dendermonde zijn er in totaal 11 opvanginitiatieven via de stad die zich telkens in de buurt van scholen bevinden.

Als coördinator ondersteun je samen met 2 andere coördinatoren en de pedagogisch coach de kinderbegeleiders in de dagelijkse werking van de buitenschoolse opvang. Samen zorgen jullie voor de realisatie van een kwalitatieve dienstverlening naar ouders en kinderen.

Rol in de organisatie

Als coördinator buitenschoolse kinderopvang ben je verantwoordelijk voor de organisatie van de opvanglocaties. Concrete taken zijn o.a. ondersteunen in de opvolging van de werkplanning en taakverdeling, kwaliteitsbewaking van activiteiten, opvolgen van het kwaliteitshandboek, actuele regelgeving over buitenschoolse kinderopvang vertalen naar de werkvloer, opvolgen van preventievraagstukken rond locaties en veilig spelen, middelen creatief inzetten, identificeren van innovatiekansen, nadenken over de toekomst met het oog op het BOA-decreet, opmaken van collegenota’s, projecten initiëren, deelnemen aan netwerkoverleggen …

Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor de begeleiding en coaching van de kinderbegeleiders, waarbij je streeft naar gemotiveerde en betrokken teams. Je zet de talenten van medewerkers optimaal in, stimuleert proactief handelen en moedigt hen aan om de nodige vormingen te volgen. Voor dit laatste ga je aan de slag met de aangereikte budgetten en neem je contact op met partners die vormingen aanbieden. Bovendien probeer je een optimale verbinding te maken tussen alle medewerkers, door regelmatig aanwezig te zijn in de leefgroep/kinderopvang en bij de verschillende overlegmomenten binnen de teams en ook binnen je eigen team.

Verder vertaal je samen met de 2 collega-coördinatoren, pedagogisch coach en het team van kinderbegeleiders de pedagogische visie naar concrete acties op de werkvloer. Je werkt als team nauw samen om de best mogelijke opvang te garanderen voor elk kind met oog voor zijn/haar specifieke noden.

Je beheert mee de budgetten van de buitenschoolse opvang en denkt samen na over een efficiënte en gebruiksvriendelijke aanpak van de budgetten. Op zoek gaan naar bestaande subsidievormen en deze uitwerken, schrikt jou niet af. Dit alles doe je met het oog op de toekomst en door implementatie van de meerjarenplanning.

Tot slot ben jij het centraal aanspreekpunt voor kinderbegeleiders, ouders en samenwerkende partners, waarbij effectieve en verbindende communicatie van essentieel belang is.

Profiel

De ideale kandidaat?

Als coördinator hanteer je een laagdrempelige en coachende aanpak. Je bent in staat om zelfstandig en in teamverband te werken. Daarbij ben je klantgericht en streef je door je nauwkeurigheid kwaliteitsvolle dienstverlening na. Daarnaast ben je creatief en oplossingsgericht met aandacht voor langetermijndenken, innovatief werken en projectopvolging. Het administratieve luik rond rapporteren, opvolgen van regelgeving, preventie en screenen van subsidieprojecten, schrikt jou niet af. Kun je vlot overweg met gebruikelijke computerprogramma’s? Communiceer je op een verbindende manier? Heb je een basiskennis van het pedagogisch beleid in de kinderopvang en een hart voor kinderen? Stel je dan zeker kandidaat!

Download hier de informatiebrochure voor coördinator buitenschoolse opvang.

Algemene aanwervingsvoorwaarden

 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten en je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Dit toon je aan via een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 3 maand bij indiensttreding. Indien blijkt uit het uittreksel dat de voorgeschreven voorwaarden niet vervuld zijn, dan kun je geen beroep maken op het feit dat je tot het examen werd toegelaten.
 • Je bent medisch geschikt voor het uitoefenen van de functie, dit blijkt uit een medisch onderzoek bij indiensttreding.
 • Je slaagt voor de selectieprocedure.
 • Je voldoet aan de taalvoorwaarden (volgens de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken).
 • Je bent toegelaten tot het wettige verblijf in België en je hebt een algemene toegang tot de arbeidsmarkt.

Diplomavoorwaarden

 • Houder zijn van een bachelor diploma , ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 1 cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs. Een diploma in een pedagogische richting is een meerwaarde.
 • Indien je niet beschikt over het gevraagde diploma dien je een niveautest af te leggen. Enkel indien je slaagt voor deze niveautest kan je deelnemen aan de selectieprocedure.
 • Studenten kunnen deelnemen aan de selectieprocedure indien ze binnen de 3 maanden over het gevraagde diploma beschikken.

Aanbod

Ons aanbod

 • Blijf leren en groeien via ons groot opleidingsaanbod.
 • Geniet van een goede balans tussen werk en privé.
 • Een voltijdse functie in contractueel dienstverband.
 • Een aantrekkelijke verloning volgens de salarisschaal B1-B3 (min. 2 941 euro en max. 4 955 euro bruto geïndexeerd maandsalaris).
  • Bruto aanvangsloon zonder anciënniteit: 2 941 euro
  • Bruto loon met 5 jaar relevante anciënniteit: 3 196 euro
  • Bruto loon met 10 jaar relevante anciënniteit: 3 366 euro
  • Bruto loon met 15 jaar relevante anciënniteit: 3 612 euro
 • Relevante werkervaring kan meegenomen worden.
 • Je geniet van een groepsverzekering (4% van je bruto jaarloon).
 • Openbaar vervoer voor woon-werkverkeer is volledig terugbetaald.
 • Kom je met de fiets naar het werk? Dan krijg je een mooie fietsvergoeding van 0,35 euro/km.
 • Voordelige hospitalisatieverzekering
 • Maaltijdcheques van 6 euro/gewerkte dag
 • Voordelenplatform van GSD-V
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Oost-Vlaanderen