Organisatie

Gemeente Ukkel

De Brede Scholen vormen een netwerk waar lokale actoren en partners uit verschillende sectoren samenwerken. Deze netwerken zorgen ervoor dat kinderen en jongeren tot en met de eerste graad secundair onderwijs opgroeien in een verruimde leer- en leefomgeving en zo maximale ontwikkelingskansen krijgen.

Vanaf 2024 worden de Brede Scholen geïntegreerd in de Brusselse gemeenten om alle Nederlandstalige scholen in Brussel toegang te geven tot dit systeem. Voor Ukkel betekent dit een eerste Brede School op een grondgebied met 1 secundaire en 8 primaire Nederlandstalige scholen. Binnen de administratie bevindt de Brede School in Ukkel zich onder de bevoegdheid van de schepen van Bijschoolse/ Naschoolse activiteiten en maakt deze deel uit van het departement cultuur en vrije tijd.

Functieomschrijving

Als bredeschoolcoördinator bouw je doelgericht aan het netwerk Brede School en bewaak je de kwaliteit van de werking. Je werkt vanuit de dienst Bijschoolse activiteiten, krijgt ondersteuning van het departement en de cultuurbeleidscoördinator. Jouw taken omvatten onder andere:

 • Je bouwt de Brede School uit en vertaalt samen met de stuurgroep de kernopdrachten naar de lokale praktijk.
 • Je bewaakt, stimuleert en coördineert de toepassing van het actieplan Brede School.
 • Je organiseert de stuurgroep en ontwikkelt met hen en de VGC handvaten om het engagement en de draagkracht bij de partners te vergroten.
 • Je faciliteert de lokale uitwerking van de visie over de aanpak van kansarmoede.
 • Je faciliteert het aanbod van de partners binnen de werking, zonder zelf operationele en organisatorische taken op een (structurele wijze) op te nemen.
 • Je hebt een helikopterzicht over de Brede School en vormt het eerste aanspreekpunt voor de partners.
 • Je bent aanwezig op het terrein (scholen) en werkt nauw samen met brugfiguren en zorgcoördinatoren.
 • Je adviseert het lokaal gemeentelijk beleid met oog op een brede leer- en leefomgeving voor kinderen en jongeren.
 • Je werkt actief samen met de andere coördinatoren en ondersteunt elkaar zowel op gemeentelijk vlak als binnen het lerend netwerk Brede Scholen Brussel.

Profiel

 • Je bent in het bezit van een Bachelordiploma.
 • Je hebt een flexibele en creatieve ingesteldheid.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent een krak in samenwerken, kan netwerken ontwikkelen en onderhouden.
 • Je werkt resultaatgericht en hebt ervaring met plannen en organiseren.
 • Je bent goed in het analyseren van problemen, het begeleiden van processen begeleiden en het vormen van oordelen.
 • Je kan zelfstandig werken en sturend optreden.
 • Je weet praktisch handelen te combineren met beleidsmatig denken.
 • Kennis van de volgende sectoren is een pluspunt: onderwijs, de vrijetijdssectoren (cultuur, jeugd en sport), welzijn, gezondheid en gezin
 • Je hebt een hart voor Brusselse ketjes.

Aanbod

 • Hernieuwbaar voltijds contract met bepaalde duur van 6 maanden (mogelijkheid tot contract van onbepaalde duur, gesubsidieerd contract - Onmiddellijke indiensttreding
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau B1)
 • Er wordt rekening gehouden met je volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie
 • Maaltijdcheques (8€)
 • 2de pijler pensioen
 • Mogelijkheid tot telewerk
 • Aangename werkomgeving
 • Eindejaarstoelage
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week)
 • Gratis MIVB-abonnement
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer
 • Fiets- en voetgangersvergoeding
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...).
Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest