Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De entiteit Gezin draagt als dienst van de VGC bij tot de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het Gezinsbeleid en doet dit door in te zetten op volgende doelstellingen:
Ondersteunen van het werkveld in de verdere uitbouw van een kwaliteitsvolle werking;
Zorgen voor de verdere uitbouw van een fijnmazig en behoeftedekkend aanbod
(capaciteitsuitbreiding)

Actief informeren over het Nederlandstalig aanbod en zorgen voor maximale
toegankelijkheid (evenwichtig opnamebeleid);
Inzetten op innovatie.

De entiteit Gezin biedt daarnaast zelf pedagogische ondersteuning aan het werkveld via het aanbod ‘Opgroeien in Brussel’. Dit is een vormingsaanbod met cursussen, intervisies, labo’s en advies & begeleiding op maat. Met Opgroeien in Brussel creëren we een vruchtbare leeromgeving voor medewerkers van gezinsinitiatieven. Zo bouwen we mee aan de weg naar een sterke opvoeding die kansen creëert en waarin kinderen zich goed en betrokken voelen. Omdat kinderen in Brussel alle kansen op ontwikkeling en geluk verdienen.


Functieomschrijving

De job in het kort

Als verantwoordelijke voor de beleidsdoelstellingen en acties van de VGC met betrekking tot Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) ben je nauw betrokken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van deze belangrijke initiatieven. Je werkt hiervoor intensief samen met de diensten Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport en Stedelijk Beleid en het werkveld om zo tot een geïntegreerde aanpak voor Brussel te komen.

Je bereidt acties voor, voert beleidskeuzes uit en evalueert en monitort de uitkomst. De VGC heeft een ambitie rond een meer geïntegreerde buitenschoolse opvang en activiteiten voor kinderen en hun gezinnen. Je zet hier je schouders onder en draagt een samenwerkende, positief-constructieve boodschap uit. Je hebt de zin en de competenties om complexe opdrachten uit te voeren.

  • Je bent verantwoordelijk voor het conceptueel ontwikkelen van beleidsthema’s en een visie omtrent geïntegreerd gezinsbeleid en buitenschoolse kinderopvang en activiteiten (BOA).
  • Je coördineert, realiseert en ondersteunt acties en projecten om de beleidslijnen rond buitenschoolse kinderopvang en activiteiten te implementeren.
  • Je bereidt acties en projecten voor en coördineert ze binnen de beleidsdoelstellingen voor buitenschoolse kinderopvang en activiteiten in Brussel.

Voor meer informatie over deze functie vind je hier en op: www.vgc.be/vacatures

Profiel

Je hebt een masterdiploma behaald.

Aanbod

Ons aanbod

Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur met als loonschaal A111.

Je nettoloon is erg afhankelijk van je gezinssituatie. In de infobundel berekenen we het nettoloon van een alleenstaande zonder personen ten laste.

Aantrekkelijke extra’s

  • Voor elke gewerkte dag ontvang je een maaltijdcheque van 8 euro.
  • Je ontvangt een eindejaarstoelage.
  • Je bouwt een extra pensioenkapitaal op doordat de VGC jaarlijks 4% van je jaarloon aan het Vlaams Pensioenfonds overmaakt.
  • Je krijgt een uitstekende hospitalisatieverzekering. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.
  • Je geniet bovendien van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.
Solliciteren

Vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan tot en met maandag 10 juni 2024.

Reageren voor: 10/06/2024
Solliciteren

Vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan tot en met maandag 10 juni 2024.

Reageren voor: 10/06/2024
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest