Organisatie

Mediaraven

Mediaraven is een door de Vlaamse overheid erkende jeugdwerkorganisatie met focus op de digitale leefwereld van kinderen en jongeren. Via een uitgebreid aanbod aan mediawijze activiteiten voor kinderen en jongeren (van kampjes voor kleuters tot een medialab voor jong-volwassenen), houden we de vinger aan de pols rond hoe kinderen en jongeren met digitale media omgaan, hoe ze spelen met media en hoe ze media creëren. Deze inzichten combineren we met de kennis die we opdoen door tweejaarlijks het Apestaartjaren onderzoek te organiseren (ism Mediawijs en de UGent) en vervolgens te vertalen in een vormingsaanbod voor jeugdwerkers, opvoeders, leerkrachten en ouders rond kinderen, jongeren en digitale media. Meer informatie over Mediaraven vind je op onze website,


Mediaraven zoekt een algemeen coördinator die vanaf januari 2024 instaat voor de dagelijkse leiding, de aansturing van een 12-koppig team en de verdere uitbouw van de organisatie. Voor meer informatie over de job of de vacature kan je terecht bijjoos.callens@mediaraven.be

Functieomschrijving

Je staat in voor het dagelijks beheer, leiding en coördinatie van Mediaraven. Dit houdt het volgende in:

 • Je geeft leiding aan het team, je coacht en inspireert de medewerkers.
  • Je volgt de planning en de voortgang van de verschillende teams op.
  • Je coacht individuele medewerkers en helpt hen groeien in hun functie.
  • Je voert functionerings- en evaluatiegesprekken met alle medewerkers.
  • Je zoekt actief naar kansen om het team te inspireren.
 • Je bent verantwoordelijk voor het inhoudelijk-strategische beleid van Mediaraven.
  • Je zet de lijnen uit voor en waakt over de participatieve processen die leiden tot de beleidsplanning en de ontwikkeling van nieuwe initiatieven.
  • Je bewaakt de kwaliteit van de bestaande werking en zoekt samen met het team naar kansen om die werking te verbeteren.
  • Je legt in je werk de link tussen het belang van kinderen en jongeren, de missie en visie van Mediaraven en wat we in de praktijk doen.
 • Je bent eindverantwoordelijke voor het zakelijk en financieel beleid.
  • Je wordt door het bestuur gemandateerd om het dagelijks bestuur van Mediaraven op je te nemen: arbeidsovereenkomsten, contracten met partners en klanten, subsidie-overeenkomsten en financiële transacties.
  • Samen met de administratief verantwoordelijke en de externe boekhouder volg je het dagelijkse zakelijk en financieel beleid op en verzorg je de jaarlijkse financiële rapportage aan de revisor en de overheid.
  • Je staat in voor de opmaak van de begroting, de investerings- en kasplanning, zorgt elk kwartaal voor een grondige opvolging en eventuele bijsturing hiervan en ondersteunt de medewerkers bij de opvolging van budgetten en deelbegrotingen.
  • Je volgt de inhoudelijke voortgang van de indicatoren, doelstellingen en KPI’s op en staat in voor de nodige rapportage aan de subsidiërende overheden.
 • Je ondersteunt het bestuur en de algemene vergadering.
  • Je woont ambtshalve de vergaderingen van het bestuur en de AV bij. In samenspraak met de voorzitter, zorg je voor de agenda-setting en een goede voorbereiding van de te bespreken punten.
  • Je informeert bestuurders en AV-leden op regelmatige basis over de voortgang van de inhoudelijke en financiële werking.
 • Je vertegenwoordigt de organisatie extern
  • Je volgt actief de projecten van Mediaraven op die belangrijk zijn voor de globale uitstraling van de organisatie (zoals Apestaartjaren) en bent het gezicht en aanspreekpunt van de organisatie voor onze belangrijkste stakeholders.
  • Je vertegenwoordigt Mediaraven op diverse vergaderingen en fora binnen het Vlaamse jeugd(werk)- en mediawijsheidsbeleid.


Profiel

Je bent onze ideale kandidaat als je jezelf herkent in de volgende eigenschappen:

 • Ervaring:
  • Je hebt een aantal jaar ervaring met het coördineren van een professionele werking of organisatie.
  • Je hebt ervaring met leiding geven aan en het coachen en inspireren van personeel.
  • Je hebt bij voorkeur professionele ervaring in het jeugdwerk, het onderwijs of in een organisatie met focus op mediawijsheid.
 • Vaardigheden:
  • Je kan mensen coachen en motiveren om de korte- en langetermijndoelstellingen van een organisatie mee waar te maken.
  • Je kan ervaren en beginnende collega’s laten groeien in hun job.
  • Je kan vlot schriftelijk en mondeling communiceren, zowel één op één als voor groepen.
  • Je kan je manier van interageren aanpassen aan de situatie: van coachend en empatisch, over constructief kritisch naar niet-kwetsend confronterend.
  • Je kan strategisch nadenken over de doelstellingen van een organisatie, maar kan deze doelstellingen ook helder vertalen naar concrete acties en indicatoren.
  • Je kan aan de slag met financiële instrumenten zoals een balans, resultatenrekening en begroting.
  • Je kan vlot werken met digitale media en je kan je nieuwe tools goed eigen maken.
  • Je kan orde brengen in chaos, ook wanneer jouw orde in de war wordt gestuurd.
 • Kennis:
  • Je hebt een affiniteit met digitale media en de leefwereld van kinderen en jongeren.
  • Je kent bij voorkeur de jeugdwerksector, het Vlaamse jeugdbeleid en de organisaties die actief zijn in het veld van mediawijsheid.
  • Je bent vertrouwd met de principes van beleidsplanning, subsidiereglementen en de vennootschapswetgeving.
  • Je hebt minstens noties van relevante arbeidswetgeving en de rechten en plichten van een werkgever.
 • Attitudes:
  • Je zet je graag in voor de belangen van kinderen en jongeren.
  • Je hebt een kritisch-constructieve houding ten opzichte van digitale media en nieuwe technologie: je bent je bewust van de uitdagingen, maar streeft ernaar om te blijven zoeken naar kansen en opportuniteiten om kinderen en jongeren te versterken via digitale media.
  • Je werkt graag en constructief samen met mensen.
  • Je bent een inspirerende coach die graag initiatief neemt.
  • Je waakt over het welbevinden van collega’s en verliest daarbij je eigen draagkracht niet uit het oog.
  • Je bent besluitvaardig en daadkrachtig

Deze vacature staat open voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing, etnisch of culturele achtergrond, handicap, seksuele voorkeur, genderidentiteit of andere discriminatiegronden.


Aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Verloning volgens het barema L1 binnen het paritair comité van de sociaal-culturele sector (PC 329.01). Relevante ervaring wordt meegenomen bij de bepaling van de anciënniteit.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een laptop, de software en het nodige technische materiaal om vlot en professioneel te kunnen werken.
 • Een aangename werkplek vlakbij station Gent-Sint-Pieters.
 • 11 schatten van collega’s, een fijne ploeg vrijwilligers en freelancers en een prachtige groep jongeren die graag bij Mediaraven rondhangen om te experimenteren met media maken.
 • Een maatschappelijk relevante baan in een gepassioneerde organisatie die voortdurend in beweging is.

Je gaat vanaf 1 januari 2024 aan de slag als algemeen coördinator. De afscheidnemende coördinator blijft nog enkele maanden in dienst in een ondersteunende rol. Bij aanwerving bespreken we hoe je dit concreet wil invullen en welke eventuele opleidings- of ondersteuningsnoden er verder zijn.

Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Oost-Vlaanderen