Organisatie

kleinVerhaal vzw

kleinVerhaal vzw is een participatieve kunstpraktijk die tegen de achtergrond van havenstad Oostende een inspirerende ontmoetings- en creatieplek organiseert waar mensen vanuit alle geledingen van de maatschappij in de kunsten duiken.

kleinVerhaal gaat hiervoor in zee met geëngageerde kunstenaars uit film en muziek om open ateliers te organiseren waarin een bonte mix van mensen met diverse achtergronden, culturen en leeftijden hun verbeelding vorm kunnen geven.

Vanuit het hart van de samenleving en via de weg van de kunsten vertaalt, ondervraagt en documenteert kleinVerhaal de complexiteit van de huidige maatschappij in weerbarstige en inspirerende creaties.

Functieomschrijving

Functieomschrijving

 • Samen met het kernteam waak je over de dagelijkse werking en bouw je een langetermijnvisie voor kleinVerhaal uit.
 • Je bent een aanspreekpunt voor een team van 7 medewerkers en je bent ook de vertegenwoordiger van de organisatie voor de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. In beide richtingen weet je een transparante en stimulerende dialoog te voeren.
 • Je vertegenwoordigt kleinVerhaal in het sociale en culturele veld, maar evenzeer bij het stadsbestuur en bij de Vlaamse Overheid.
 • Je weet een missie en visie te vatten in een inhoudelijk, operationeel en financieel sterk beleidsplan. Je rapporteert, evalueert en actualiseert waar nodig.
 • Als peoplemanager zorg je ervoor dat de individuele talenten van de ploeg ten volle tot bloei kunnen komen.
 • Je ontwikkelt en initieert nieuwsgierigheid en toekomstgerichte ideeën in de organisatie en giet deze in concrete (lange termijn)plannen.
 • Je bouwt actief mee aan een netwerk van relevante (boven)regionale actoren binnen en buiten de sector om de ambities van kleinVerhaal waar te maken.

Taken

 • Opvolgen van evoluties in het kunstenbeleid en de artistieke wereld om hierop te kunnen anticiperen als participatieve kunstenorganisatie.
 • Detecteren en opvolgen van (lokale maar ook brede) maatschappelijke, sociale, economische en culturele urgenties om van hieruit relevante sociaal-artistieke producties op te zetten.
 • Vertalen van het artistieke en zakelijke verhaal in beleidsplannen en dossiers om de huidige structurele werking verder uit te bouwen.
 • In overleg met het kernteam budget, personeel en middelen in balans brengen.
 • De slagkracht van de organisatie versterken via het uitbouwen van een lokaal, bovenlokaal, regionaal en internationaal netwerk.
 • Inspireren, coachen en opvolgen van het kernteam en het team via het opzetten van een werkstructuur, meetings, begeleiding op maat en functionerings- en evaluatiegesprekken.
 • Het organiseren van strategische, inhoudelijke teamdagen (plannen, verdelen werkvolumes, individuele en teamevaluaties, inspiratiemomenten/dagen).
 • Het coördineren van samenwerkingen met de Oostendse sociale en culturele partners en dit zowel in de voorbereidingen als op het werkveld zelf.


Profiel

 • Je hebt een grote affiniteit met het kunstparticipatieve werkveld.
 • Je hebt relevante ervaring in het sociale en/of culturele veld.
 • Je hebt inzicht in sociale en maatschappelijke debatten en tendensen.
 • Je bent kritisch ingesteld.
 • Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het kunstenveld en het cultuurbeleid.
 • Je bent overtuigd van de rol die de kunsten kan opnemen binnen het maatschappelijke debat.
 • Je bent een bruggenbouwer tussen kunstenaars, deelnemers, partners en beleid.
 • Je bent een goede communicator en kunt mensen motiveren en enthousiasmeren.
 • Je hecht grote waarde aan het uitbouwen van een netwerk met kunstenorganisaties, middenveldorganisaties, culturele verenigingen en zelforganisaties.
 • Je beschikt over een stevige portie onderhandelings- en overtuigingskracht.
 • Je beschikt over een goeie pen, bent vertrouwd met aanvragen van subsidies en het indienen van dossiers.
 • Je vindt werken in de weekenden en op avonden geen probleem.
 • Enthousiasme en passie zijn belangrijker dan alle profielvereisten kunnen afvinken.
 • Ervaring en de juiste instelling zijn belangrijker dan een specifiek diploma. We zoeken iemand die initiatief neemt en zorgt dat de organisatie op wieltjes loopt.

Aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur binnen een dynamische organisatie met een belangrijke uitstraling op lokaal, regionaal en nationaal vlak.
 • Fijne, geëngageerde collega’s.
 • Een coördinerende functie binnen een organisatie met een unieke cultuur, waar teamwerk voorop staat.
 • Een werkplek waar het soms heerlijk chaotisch maar steeds inspirerend is.  
 • Een gevarieerd takenpakket met eindverantwoordelijkheid en autonomie.
 • Verloning volgens Paritair Comité 329.01 (conform opgebouwde ervaring en competenties).
 • Indiensttreding vanaf 1 september 2024.
 • kleinVerhaal maakt geen onderscheid tussen kandidaten op basis van gender, leeftijd, etniciteit, of beperking. We werven aan op basis van competenties en talent.
Solliciteren

Stuur jouw motivatie en CV ten laatste op 30 april 2024 door naar vacature@kleinverhaal.be met als onderwerp ‘Sollicitatie Algemeen Coördinator’. De gesprekken gaan door in de 2de en 3de week van mei ’24.

Reageren voor: 30/04/2024
Solliciteren

Stuur jouw motivatie en CV ten laatste op 30 april 2024 door naar vacature@kleinverhaal.be met als onderwerp ‘Sollicitatie Algemeen Coördinator’. De gesprekken gaan door in de 2de en 3de week van mei ’24.

Reageren voor: 30/04/2024
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
West-Vlaanderen