Organisatie

Circusatelier Woesh vzw

Circusatelier Woesh, sinds 2021 officieel erkend als Vlaamse circusschool, gesubsidieerd via het Circusdecreet.
De hoofdzetel bevindt zich in Brugge, waar we ook beschikken over een eigen zaal. We hebben satellietwerkingen in Oostende, Roeselare en Kortrijk.
Naast de lessen verzorgen wij ook workshops in opdracht, waarbij wij ons beperken tot grondgebied West-Vlaanderen. Artistieke producties ontwikkelen met specifieke doelgroepen behoort ook tot onze doelstellingen. Wij zetten ook sterk in op sociaal circus.

Functieomschrijving

*Je ontwikkelt de algemene visie en strategie vanuit een circusbrede benadering en volgt daarbij de relevante beleidsontwikkelingen op in het ganse circusveld en de sociaal-artistieke podiumkunsten. Dit impliceert het opmaken van een 5-jarig beleidsplan in het kader van het Circusdecreet (indiendatum: 1 mei 2025) en de jaarlijkse verslaggeving i.k.v. de verkregen subsidie 2021-2025.
*Je zet op een evenwichtige en transparante wijze de beschikbare middelen in voor de uitvoering van de doelstellingen, met aandacht voor evenwichten tussen de verschillende beleidsdomeinen van onze werking.
*Je stimuleert actief samenwerking en netwerking en verzorgt daartoe de relaties met de strategische partners in het circusveld en de sociaal-artistieke sector.
*Je verzorgt de contacten met de verschillende werkgroepen binnen de stadsdiensten van Brugge in het bijzonder en voor de satellietsteden, voor zoverre deze de werking van het circusatelier ten goede kunnen komen.
*Je geeft coachend en participatief leiding en zorgt ervoor dat de medewerkers hun rollen en taken ten volle kunnen opnemen vanuit een maximale taakautonomie, je inspireert en motiveert. Je stelt contracten op en voert de loonadministratie uit.
*Je legt verantwoording af aan het bestuur en de algemene vergadering en rapporteert over de strategie, het gevoerde beleid en de resultaten.
*Je betrekt het bestuur actief bij de werking.
*Je treedt op als een goede huisvader/moeder voor de volledige infrastructuur (gebouwen, camionette, circusmateriaal) en doet de nodige voorstellen voor het in stand houden hiervan.
*Je staat in voor verhuur en onderhoud van het woonhuis en sluit contracten af met de huurders.
*Je volgt de markt van leegstaande panden die mogelijks in aanmerking kunnen komen voor een nieuwe werkplaats in Brugge.
*Je werkt het communicatiebeleid uit en stuurt het team aan voor een verzorgde en duidelijke communicatie via social media en website.

Profiel

*Je hebt een visie op de waarde van circus en specifiek sociaal circus. Je kan met je visie niet alleen de eigen ploeg, maar ook het veld en het beleid inspireren.

*Je kan een brede visie omzetten in concrete doelstellingen en acties voor de organisatie, in co-creatie met het hele team.

*Je kan resultaatgericht werken en behoudt voortdurend de focus op de kerntaken en de doelen van de organisatie.

*Je bent een coachende leider en een teamspeler die ruimte creëert voor medewerkers om hun taken en rollen op te nemen binnen een helder afsprakenkader. Je gelooft rotsvast in samenwerking en weet dat een individu maar kan scoren dankzij een sterk team.

*Je bent een netwerker en kan sterk communiceren. Als bruggenbouwer ga je het debat niet uit de weg, met respect en aandacht voor verschillende meningen.

*Je hebt affiniteit met de circuswereld (zelf circustechnieken beheersen is geen voorwaarde maar een pluspunt).

*Je bent integer en flexibel.

*Je bent besluitvaardig.

Aanbod

Weddenschaal PC 329 (socio culturele sector) functie B1a (
Woonwerkverkeer vergoeding
Maaltijdcheques

Voltijdse of 4/5de functie in contractueel dienstverband voor onbepaalde duur Relevante ervaring wordt in aanmerking genomen

De huidige coördinator is bereid nog 6 tot 18 maand ondersteunend mee te werken

Datum indiensttreding: 01/06/2024


Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
80% - 100%
Regio
West-Vlaanderen