Wil jij radar worden?

 • Is cultuureducatie een thema dat jou nauw aan het hart ligt?
 • Volg je de kenniswerking van publiq rond dit thema al, maar mag het iets meer zijn?
 • Wil je zelf ook bijdragen aan meer uitwisseling van ervaring en kennis met collega’s uit het brede cultuureducatieve veld in binnen- en buitenland?

Engageer je dan als radar in het netwerk Vitamine C van publiq!

Benieuwd wie al radar werd?

Ontdek in welk goed gezelschap je je bevindt als je de engagementsverklaring ondertekent.

Liesbeth De Clercq
Neem contact op met
Liesbeth De Clercq
Kennismedewerker cultuureducatie
email hidden; JavaScript is required
JavaScript is required to reveal this message.

Wat verwachten we van een radar in het netwerk Vitamine C?

 • Je beantwoordt vragen van collega-radars of vanuit publiq rond delen van kennis & ervaring.
 • Je houdt publiq op de hoogte van de expertise die je zelf in huis hebt, of de thema’s waarrond je werkt.
 • Je deelt op vraag van publiq je kennis & ervaring voor praktijkvoorbeelden en andere inspiratie op de website, kennisevents, …
 • Als je zelf iets interessant oppikt rond het brede thema cultuureducatie, geef je dit door aan publiq zodat wij dit via onze kenniswerking kunnen verspreiden.
 • Je draagt het netwerk rond cultuureducatie mee uit naar de buitenwereld en zorgt zo voor meer zichtbaarheid voor de brede cultuureducatieve sector. Dit doe je door je engagement in het netwerk Vitamine C te vermelden op je eigen website.
 • Waar mogelijk verspreid je de events van publiq rond het thema cultuureducatie naar je eigen achterban of collega’s, …
 • Je denkt mee na over de kenniswerking van publiq rond cultuureducatie. Waar liggen jouw eigen noden? Hoe matchen die met wat publiq hierrond organiseert? Welke suggesties heb je nog? Dit kan gaan over:
  • onderwerpen
  • formats
  • hiaten
  • internationale sprekers
  • manieren van ontmoeting met collega’s uit het veld
  • ...

Wat biedt publiq voor de radars van netwerk Vitamine C:

 • We vermelden je als radar van het netwerk Vitamine C op deze webpagina met link naar je website.
 • Je mag het team cultuureducatie van publiq contacteren als je met een vraag zit waarvoor je hoopt bij een collega uit het veld terecht te kunnen. We zullen je doorverwijzen waar mogelijk of samen op zoek gaan bij wie de expertise zit.
 • We betrekken je bij de invulling van het netwerk en van de kenniswerking van publiq rond cultuureducatie:
  • Minimaal 1x per jaar organiseren we een ontmoetingsmoment waarbij de radars van het netwerk Vitamine C samengebracht worden en uitgebreid bevraagd worden rond de noden op vlak van kennisdeling en informatie uitwisseling.
  • Tijdens deze ontmoetingsmomenten delen we met de radars ook onze ervaringen & evaluaties rond de voorbije kennisevents en andere kennisdeling initiatieven.
  • Bovendien maken we er ook een fijn moment van, waarbij ontmoeting met collega’s met een hart voor cultuureducatie centraal staat, over alle sectoren en beleidsdomeinen heen: van beginner tot expert, van voltijdse cultuureducator over beleidsmaker tot de werknemer met een heel andere job die een sterke interesse koestert in kunst- en cultuureducatie in de vrije tijd.
 • Uiteraard houden we op meerdere momenten doorheen het jaar vinger aan de pols. Je kan dus regelmatig van ons een mail verwachten met nieuws vanuit het netwerk Vitamine C of met een oproep omdat we je mening belangrijk vinden.
 • Waar mogelijk schuiven we praktijkvoorbeelden uit jouw werking naar voren in onze kenniswerking. Bovendien gaan we met onze radars graag partnerships aan om samen kennisevents te organiseren voor de brede cultuureducatieve sector.

Overtuigd dat jij een radar in het netwerk Vitamine C wil zijn?

Vul dan de engagementsverklaring in! Eens je deze hebt ingevuld en doorgestuurd, rekenen we je tot de radars van het netwerk en ontvang je al onze specifieke communicatie voor het netwerk.

Vragen voor ons rond het netwerk Vitamine C? Stuur dan een mail naar vitaminec@publiq.be.

Niets voor jou om dit soort engagement op te nemen?

Geen probleem, publiq voorziet heel wat open kennisaanbod rond cultuureducatie:

Bekijk ook:

Praktijkvoorbeeld

Luisteren en werken op maat

03 jul. 2024

Hoe kunnen we ouderen met migratieachtergrond toeleiden naar vrije tijd? Kamal El Morabit uit Borgerhout verklapt ons zijn geheime recept voor een succesvolle werking rond ouderen en vrijetijdsparticipatie.

Meer lezen
Praktijkvoorbeeld

La Petite École: artistieke rituelen als houvast

28 jun. 2024

Kan kunst een rol spelen in het leven van kinderen die opgroeien in conflictsituaties? We laten Marie Pierrard aan het woord over het educatief project La Petite Ecole.

Meer lezen
Praktijkvoorbeeld

De kracht van spel en body work voor kinderen

28 jun. 2024

Kan kunst een rol spelen in het leven van kinderen die opgroeien in conflictsituaties? Joke Laureyns van dansgezelschap kabinet K reflecteert.

Meer lezen