Wanneer moet je als organisatie ook Franstalig campagnemateriaal aanbieden aan je schattenjagers? Allereerst is er een onderscheid tussen overheidsorganisaties en privé organisaties. 1. Privé organisaties mogen zelf kiezen of ze naast Nederlandstalig ook Franstalig communiceren. 2. De regelgeving voor officiële organisaties (m.a.w. beheerd door de overheid) valt onder de taalwetgeving.

  • Brusselse overheidsinstanties zijn verplicht tweetalig te communiceren.
  • In faciliteitengemeenten kiest de burger, en dus moeten organisaties tweetalig materiaal ter beschikking hebben.
  • Overheidsorganisaties in Nederlandstalig gebied moeten het Nederlands gebruiken voor de communicatie.

Ben je niet zeker of jouw organisatie tweetalig materiaal mag of moet voorzien? Je vindt de regelgeving terug op www.taalwetwijzer.be