Voltijds Vast


Organisatie
fABULEUS
fABULEUS is een professioneel productiehuis voor dans en theater waarbinnen de artistieke samenwerking tussen (zeer) jong talent en ervaren makers centraal staat. Het ontwikkelen van jong talent gaat hand in hand met de creatie van artistiek hoogwaardige producties die veel applaus oogsten in binnen- en buitenland. In juni 2017 won fABULEUS de Ultima, de Vlaamse Cultuurprijs in de categorie Podiumkunsten.

• fABULEUS biedt jongeren en jongprofessionelen artistieke omkadering aan waarbinnen ze hun passie en talent kunnen ontwikkelen door als maker, speler of danser mee te werken aan professionele podiumproducties en verdiepende ontwikkelingsprojecten.
• fABULEUS biedt ervaren makers die samen met jong dans- en theatertalent artistieke producties willen maken een ervaren omkadering aan op artistiek, productioneel en zakelijk vlak.
• fABULEUS verbindt elk onderdeel van de werking met een publiek: gericht voor het ontwikkelingswerk, ruim voor de creaties, met speciale aandacht voor jongeren en kinderen.
• fABULEUS is via de producties en de publiekswerking een smaakmaker voor de podiumkunsten en heeft een internationale voorbeeldfunctie op het vlak van werken met jong talent.

fABULEUS werkt vanuit OPEK, een multifunctionele kunstenplek aan de bruisende Leuvense Vaartkom. fABULEUS speelt gemiddeld 200 voorstellingen per jaar, waarvan ongeveer 20% in Leuven, 65% in de rest van Vlaanderen en 15% in het buitenland. Jaarlijks bereikt fABULEUS ongeveer 30.000 toeschouwers. Tijdens de subsidieperiode 2017-2021 werkt fABULEUS met een jaarlijkse Vlaamse subsidie van € 515.000 binnen het Kunstendecreet en met een jaarlijkse subsidie van € 50.000 als stadsgezelschap van Leuven. De jaaromzet bedraagt om en bij 1 miljoen euro. Het vaste team bestaat uit 8 mensen (6 VTE). fABULEUS hecht veel belang aan gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer. www.fabuleus.be
Functie
We zoeken een zakelijke leiding die instaat voor de coördinatie, organisatie, planning en opvolging van de zakelijke en administratieve werking.

• Je voert een sterk zakelijk beleid en ontwikkelt samen met de artistiek directeur een strategische visie van waaruit de organisatie verder kan groeien.
• Je werkt aan een professioneel (zakelijk/financieel/strategisch) netwerk en onderhoudt dit binnen het artistieke en maatschappelijke veld.
• Je onderhoudt duurzame contacten met de subsidiërende overheden in Leuven, Vlaanderen en Europa.
• Je stelt begrotingen en (productie)budgetten op en volgt deze nauwgezet op.
• Je bent verantwoordelijk voor de opmaak, de opvolging en de rapportage van subsidiedossiers.
• Je verzorgt de financiële administratie in samenwerking met het boekhoudkantoor.
• Je verzorgt de personeelsadministratie in samenwerking met het sociaal secretariaat.
• Je maakt analyses vanuit het cijfermateriaal en rapporteert aan de artistiek directeur en de raad van bestuur.
• In samenwerking met de artistiek directeur en het spreidingsbureau verzorg je de zakelijke relaties met de speelplekken, met de coproducenten en andere vormen van samenwerking.
• Je hebt of verwerft kennis over aanvullende financiering of subsidiëring en past deze toe voor de organisatie.
• Je hebt of verwerft de nodige juridische kennis inzake auteursrechten, personeelszaken, vzw-wetgeving, privacywetgeving, verzekeringen, contracten met leveranciers en fiscale wetgeving en past deze toe voor de organisatie.
• Je beheert het ticketingsysteem en de avondkassa bij avondvoorstellingen van fABULEUS in OPEK.
• In samenwerking met de artistiek directeur neem je een ondersteunende rol op voor vzw TPAKT, de koepelvzw van de OPEK-organisaties.
Profiel
• Je hebt een uitgebreide kennis van en ervaring in zakelijke en financiële materie en beschikt over een analytisch denkvermogen.
• Je kan verschillende onderwerpen tegelijk aan; je weet prioriteiten te stellen en deadlines te respecteren.
• Je beschikt over de nodige communicatievaardigheden, inlevingsvermogen, talent en energie voor het samenwerken en onderhandelen (intern en extern).
• Je beschikt over overtuigingskracht, initiatief, organisatievermogen en besluitvaardigheid.
• Vanuit je enthousiasme en persoonlijkheid weet je anderen te motiveren en rust te brengen binnen een team.
• Je hebt oog voor detail en afwerking.
• Je bent flexibel, zowel naar jobinhoud als werkuren.
• Je hebt affiniteit met het werk van fABULEUS, maar niet noodzakelijk een achtergrond in de cultuursector. Atypische profielen zijn welkom!
Aanbod
• Een gevarieerde job op een bruisende plek in Leuven.
• Voltijds contract van onbepaalde duur, verloning volgens CAO podiumkunsten van Paritair Comité 304 + maaltijdchèques. Voor de verloning wordt rekening gehouden met relevante werkervaring.
• Aansluiting bij een ervaren en enthousiast team met een horizontale werkstructuur en veel ontplooiingsmogelijkheden.
• De mogelijkheid om een financieel en artistiek bloeiende organisatie to the next level te brengen om de zakelijke uitdagingen van de toekomst met open vizier tegemoet te zien.
Solliciteren
Contactpersoon: Dirk De Lathauwer
Reageren voor: 01/03/2018

• Voor vragen over de vacature en de selectieprocedure, bel je naar 016/246634 en vraag je naar Hanne Doms. • Stuur je motivatiebrief, CV en referenties vóór 1 maart 2018 naar vzw fABULEUS, t.a.v. Dirk De Lathauwer, Vaartkom 4, 3000 Leuven of naar dirk@fabuleus.be met als onderwerp ‘vacature zakelijk leider’. • Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. • Je krijgt steeds bevestiging van ontvangst van je sollicitatie. • Een eerste selectie gebeurt op basis van de brieven en CV’s. Nadien volgt een eerste gesprek in de week van 5 tot 9 maart 2018.