Organisatie

De Roma vzw

De Roma is een volksschouwburg gelegen in Borgerhout- Antwerpen. Op het programma staan concerten gaande van pop, rock, over folk, roots, chanson tot jazz en klassiek. De Roma is ook nog een echte cinema en je kan er terecht voor evenementen zoals dansnamiddagen, kinderrommelmarkt, filmbeurs, circustheater, en rondleidingen in het gebouw.

De Roma besteedt daarnaast zeer veel aandacht aan maatschappelijke thema’s die zich vertalen in filmvoorstellingen, debatten, boekvoorstellingen, en socio-culturele evenementen.

De hele werking – meer dan 400 activiteiten per jaar - wordt gedragen door een klein team vaste medewerkers (met vrijwilligersinzet) en een zeer grote ploeg vrijwilligers. De Roma wordt het meeste gesubsidieerd door de stad Antwerpen, maar draait voor een ruime 85% op eigen middelen.

Functieomschrijving

Financieel beleid

De zakelijk leider

- is verantwoordelijk voor het opvolgen van het financiële luik van de vzw.

- stelt de jaarbegroting en projectbegrotingen op en volgt die dagelijks verder op.

- organiseert, superviseert en controleert de algemene en de analytische boekhouding en begeleidt de externe revisorcontrole.

- zorgt voor financiële rapportering aan de directie, het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

- is verantwoordelijk voor de financiële opmaak, de opvolging en de rapportage van de subsidiedossiers.

- zorgt voor de toepassing van de fiscale wetgeving.

- organiseert mee de acties voor fondsenwerving en onderhoudt mee de donateurs- en sponsorrelaties.

Personeels- en juridische administratie

De zakelijk leider

- behartigt de personeelsadministratie voor 32 vaste personeelsleden, enkele freelancers en jobstudenten (dit is inclusief contractbesprekingen, beheer van verloven, etc. in samenwerking met sociaal secretariaat en andere externe diensten).

- is verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en preventie op het werk

- staat in voor het beheer van de verzekeringen.

- is verantwoordelijk voor opvolging van alle wettelijke regelingen en juridische dossiers i.s.m. een externe jurist.

Uitbating van de zaal in samenwerking met vrijwilligers

Je werkt gemiddeld 1 keer per week (’s avonds of in het weekend) met de vrijwilligers mee in de zaal: tijdens late avondconcerten of de poetsploegen in de ochtend of bij de matinees. Je maakt je alle taken eigen, investeert in een goede relatie met alle vrijwilligers en leidt het werk in goede banen. De vrijwilligersploegen waarmee je samenwerkt, variëren van 8 tot 50 personen per shift.


Je werkt zelfstandig, in nauwe samenwerking met de directeur en de medewerker Boekhouding.

Je maakt deel uit van het Directiecomité en neemt deel aan het Bestuursorgaan en de Algemene Vergadering.

Profiel

Je hebt een goede kennis van financiële, fiscale en HR-materies.

Je bezit doorgedreven kennis van Microsoft Office (vooral van Excel en Word) en financiële software.

Je hebt een ruime ervaring binnen een leidinggevende functie.

Je beschikt over leidinggevende capaciteiten en een sterk analytisch vermogen.

Je kan strategisch denken in termen van een langetermijnbeleid.

Je hebt ervaring in de cultuur- en/of muzieksector, wat als een meerwaarde, maar geen must wordt gezien.

Je bent overtuigd van het belang van klantvriendelijk handelen en sterk in mondelinge communicatie.

Je bent een teamspeler en spelverdeler maar kan evengoed zelfstandig opdrachten afronden.

Je beschikt over het zakelijk talent om creatief en inventief De Roma verder mee te helpen uitbouwen.

Je bent stressbestendig en respecteert de deadlines.

Je waardeert de inzet van vrijwilligers en kan hen enthousiasmeren en motiveren.

Je bent bereid tot wekelijks avond- of weekendwerk als eindverantwoordelijke in de zaal.

Aanbod

Een voltijds bediendecontract van onbepaalde duur op niveau A volgens de CAO’s van paritair comité 304.01 – podiumkunsten. Voor de verloning wordt rekening gehouden met relevante werkervaring. Je kunt rekenen op 42 dagen vakantie en/of inhaalrust per jaar, een hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques. De indiensttreding is voorzien begin 2023.

De Roma vindt gelijke kansen en diversiteit belangrijk en moedigt iedereen met gepaste capaciteiten aan om zich kandidaat te stellen.

Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen