Profiel

De ideale kandidaat is in het bezit van een universitair diploma of is gelijkgesteld door ervaring. Drietalig (NL/FR/EN) is een vereiste. Een passie voor kunst en cultuur is een must. De zakelijk leider legt verantwoording af aan de directie.

Organisatie

ARGOS centre for audiovisual arts

ARGOS werd opgericht in 1989 in Brussel en is een instituut, en bron, voor de studie, productie en ontwikkeling van kritische audiovisuele kunsten. ARGOS maakt tentoonstellingen en programma's, distribueert audiovisuele werken en bouwt, beheert en ontsluit een prominente collectie van kunstenaarfilms en -video's.

Aanbod

ARGOS biedt een contractuele functie met een gepaste verloning binnen het PC 329 op basis van opleiding en ervaring, tussenkomst in woon-werkverkeer, internet- en mobiel abonnement en thuiswerkvergoeding. De functie is 4/5.

Functieomschrijving

ARGOS is op zoek naar een dynamische zakelijk leider in een flexibele werkomgeving in de (inter)nationale audiovisuele kunsten. De zakelijk leider ontwikkelt een visie ter bevordering van de dagelijkse werking van de organisatie.


In samenspraak met de directeur, ontwikkelt zij/hij/hen een professioneel kader voor ARGOS, waarbij begrippen als solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie essentieel zijn.


Taken:


- Stroomlijnen van alle zakelijke en administratieve processen.


- Verantwoordelijk voor de planning- en controlecyclus. Monitort tussentijdse prognoses. Het zo nodig uitzetten van beheersmaatregelen om de financieel-economische situatie te verbeteren.


- Verantwoordelijk voor de voorbereiding van de jaarrekening.


- Ondersteunend bij fondsenwerving en acquisitie; in samenspraak met de directeur.


- Mede-onderhouden van contacten met subsidiënten en zakelijke (samenwerking)partners.


- Is samen met de directeur aanwezig bij de bestuursvergaderingen en maakt de notulen.


- Waakt over de juiste naleving van de Code Goed Bestuur: rapporteert en doet suggesties terzake.


- Vervangt de directeur bij diens afwezigheid en geeft in deze hoedanigheid leiding aan de overige medewerkers.


- Verantwoordelijk voor het gebouw en de inventaris.


- Representeert de instelling intern en extern in de hoedanigheid van deelname aan diverse externe overleggen.


- Rechterhand en sparring partner van de directeur.


Personeel:


- Verantwoordelijk voor optimale interne organisatie en het creëren van voorwaarden die leiden tot een professioneel HR-klimaat. Werkt mee aan wervings- en beoordelingsprocedures, samen met de directeur.


- Verantwoordelijk voor beheer en opvolging van verzekeringen, pensioenen, ziekmelding en registratie vakantie- en compensatiedagen.


- Up to date houden van de personeelsdossiers.


- Het beheren en ondersteunen van jobstudenten en vrijwilligers.


- Het ontwerpen van arbeidscontracten en werkgeversverklaringen.


- Aanspreekpunt zijn voor medewerkers bij vragen met betrekking tot personele gegevens.


- Het administratief verwerken van in- en uitdiensttredingen.


- Verantwoordelijk voor de contacten en goede opvolging van personeelskwesties met het sociaal secretariaat.


Administratie:


- Verzorgen van de maandelijkse boekhouding, zodanig dat deze actueel is en een goed beeld geeft van de financiële situatie.


- Opstellen, controleren en boeken van facturen.


- Bewaken van de tijdige ontvangst van betalingen en verzorgen van de telefonische en / of schriftelijke herinneringen en / of aanmaningen.


- Controleren van ontvangen betalingen, alsmede uitzoeken van verschillen.


- Verifiëren van facturen op juistheid, kostenplaats e.d.


- Voorbereiden en uitvoeren van betalingsopdrachten.


- Samenstellen van diverse periodieke overzichten m.b.t. het jaarbudget.


- Het voorbereiden, in overleg met de directeur, van de jaarlijkse begroting.


- Contactpersoon met het externe boekhoudkundig kantoor en de revisor.


- Uitvoeren van diverse financiële (project)administraties, ter ondersteuning van de directeur en budgethouders.

Solliciteren

Indien interesse, stuur in het Nederlands een motivatiebrief, CV en een 1 pagina lange visietekst over de wijze waarop u de zakelijke en administratieve processen zou aanpakken bij ARGOS naar hajar@argosarts.org. Vermeld als onderwerp “Sollicitatie zakelijk leider”.

Het gesprek zal hoofdzakelijk in het Nederlands plaatsvinden tijdens de week van 31 mei 2021.

Reageren voor: 27/05/2021
Solliciteren

Indien interesse, stuur in het Nederlands een motivatiebrief, CV en een 1 pagina lange visietekst over de wijze waarop u de zakelijke en administratieve processen zou aanpakken bij ARGOS naar hajar@argosarts.org. Vermeld als onderwerp “Sollicitatie zakelijk leider”.

Het gesprek zal hoofdzakelijk in het Nederlands plaatsvinden tijdens de week van 31 mei 2021.

Reageren voor: 27/05/2021
Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest