Profiel

 • Je bent een verbindende leider met een groot talent voor samenwerking. Je neemt mensen mee in een inspirerend toekomstbeeld, je durft een niveau te bepalen, maar geeft mensen ook de ruimte en de kansen om te groeien.
 • Je bent empathisch en authentiek en in staat om collega's te coachen en mee te nemen in de overall visie en eisen. Je hecht veel belang aan een goede teamsfeer. Je creëert en stimuleert een kwaliteitsvolle en efficiënte teamwerking.
 • Als people manager creëer je betrokkenheid en verhoog je het engagement en verantwoordelijkheden bij medewerkers. Je hebt hoge werk- en organisatie-eisen en kan die ook expliciteren en implementeren.
 • Je bent nieuwsgierig, gedreven en enthousiast
 • Je neemt initiatief, beschikt over overtuigingskracht, hebt een groot organisatievermogen
 • Je voelt je sterk aangesproken en kan je oprecht inschrijven in de missie en doelstellingen van Z33
 • Je hebt een grote interesse in cultuurbeleid en bent in staat strategisch te denken en een visie te ontwikkelen met het oog op het realiseren van de vooropgestelde beleidsdoelstellingen.
 • Je hebt een grote culturele en maatschappelijke interesse. Kennis van het Vlaamse kunstenlandschap en het Kunstendecreet zijn een pluspunt, maar een achtergrond in de cultuursector is niet noodzakelijk.
 • Je bent vertrouwd met of staat minstens open voor nieuwe organisatievormen, en je wil meegroeien in een werksysteem dat uitgaat van gelijkwaardigheid, gedeelde autoriteit en gedeelde verantwoordelijkheid.
 • Je beschikt over een masterdiploma.
 • Je kan minstens 5 jaar relevante ervaring voor de functie aantonen en dit bij voorkeur in organisaties met een vergelijkbare omvang. Je hebt aantoonbare ervaring met aansturing, coaching en begeleiding van een team van medewerkers.
 • Je draagt verantwoordelijkheid en neemt daar waar nodig beslissingen met lange termijn impact. Je bent besluitvaardig.
 • Je bent een vlotte communicator (zowel in het Nederlands als het Engels).

Organisatie

Z33, Huis voor Actuele kunst, design en architectuur

Z33, Huis voor Actuele Kunst, Design en Architectuur stelt zich tot doel om meer mensen te prikkelen met kunst en hen het belang te tonen van verbeelding en creativiteit vandaag voor de samenleving van morgen.

Z33 is een baanbrekende kunstinstelling in Hasselt die werkt op het kruispunt van kunst, design en architectuur. Het is een veilige haven in de periferie met een prachtig nieuw gebouw en een verfrissend divers programma. Het is een speeltuin voor artistiek onderzoek, met een blik op de wereld, de voeten in de modder en een hart dat klopt voor talentontwikkeling, het plezier van onderzoek en sprankelende samenwerkingen.

Z33 gelooft in de kracht van teamwerk en domein-overschrijdende samenwerking en wij willen dit ook weerspiegeld zien in onze organisatiestructuur. Wij bouwen aan een nieuwe organisatievorm waarbij we medewerkers inzetten op hun talenten en externe gespecialiseerde expertise aantrekken waar nodig. Op die manier blijven we als kunstenorganisatie dynamisch en vullen we onze werking aan met gerichte expertise en kritische blikken van buitenaf.

Om onze ambitieuze toekomstplannen mee vorm te geven zoeken wij een inspirerende zakelijk coördinator (m/v/x) met relevante ervaring.

Aanbod

 • Een uitdagende functie in een ambitieus huis in volle ontwikkeling
 • Een voltijds bediendencontract van onbepaalde duur
 • Loon volgens barema L1 binnen PC 329.01 sector cultuurspreiding. Er wordt bij de verloning rekening gehouden met relevante ervaring.
 • extralegale voordelen: maaltijdcheques van 6€ per dag, tussenkomst woon-werkverkeer (gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer), hospitalisatie- en groepsverzekering.

Functieomschrijving

Als zakelijk coördinator vervul je de rol van ‘algemeen beheerder’. Je geeft leiding aan de zakelijk-administratieve cel die een stevige en warme onderbouw verzekert voor Z33. Die cel is een van de belangrijk organisatiedomeinen van de organisatie, naast de cellen Programma, Publiek en Techniek.


In samenspraak met je collega’s binnen en buiten de eigen cel ontwikkel je een visie en strategisch beleid op het vlak van financiën, personeel en infrastructuur. Je coördineert en optimaliseert de werking ervan, en zet Z33 mee op de kaart als een performante, hedendaagse en weerbare organisatie


 • Je coördineert de operationeel-ondersteunende processen en faciliteert de medewerkers van de zakelijk-administratieve cel.
 • Je hebt de kennis, maturiteit en autoriteit om het zakelijk/financiële 'uithangbord' te zijn bij overheden, vakorganisaties en het eigen bestuur
 • Je coördineert de opstelling van de begroting en zorgt voor een voorbeeldige financiële administratie.
 • Je bent verantwoordelijk voor de opmaak, de opvolging en de rapportering van subsidiedossiers
 • Je stuurt diverse strategische projecten aan en zorgt ervoor dat deze kwalitatief worden opgevolgd.
 • Je maakt deel uit van het beleidsteam van Z33 en krijgt daardoor de kans om op strategisch niveau mee vorm te geven aan de organisatie.
 • Je brengt verslag uit over de zakelijke werking bij het bestuursorgaan en bereidt de nodige documenten voor waardoor bestuurders zich betrokken voelen bij de werking en op basis van correcte en volledige informatie strategische beslissingen kunnen nemen.
 • De draagt de verantwoordelijkheid over de verdere implementatie van beslissingen van het bestuursorgaan binnen de zakelijke werking van de organisatie.
 • In nauwe samenwerking met je collega ‘externe relaties’ werf je aanvullende fondsen, bouw je samenwerkingen uit met partners (cultureel, maatschappelijk, wetenschappelijk, economisch, bedrijven, …), geef je vorm aan de vriendenwerking en ga je op zoek naar aanvullende subsidiëring.
 • Je bouwt een relevant professioneel netwerk uit (zakelijk / financieel / strategisch) binnen het culturele en maatschappelijke veld en onderhoudt deze contacten
 • Je bouwt duurzame relaties op met de subsidiërende overheden op stedelijk vlak, in Vlaanderen en in Europa
 • Je rapporteert aan de artistiek directeur
Solliciteren
 • Een uitdagende functie in een ambitieus huis in volle ontwikkeling
 • Een voltijds bediendencontract van onbepaalde duur
 • Loon volgens barema L1 binnen PC 329.01 sector cultuurspreiding. Er wordt bij de verloning rekening gehouden met relevante ervaring.
 • extralegale voordelen: maaltijdcheques van 6€ per dag, tussenkomst woon-werkverkeer (gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer), hospitalisatie- en groepsverzekering.
Reageren voor: 24/01/2021
Solliciteren
 • Een uitdagende functie in een ambitieus huis in volle ontwikkeling
 • Een voltijds bediendencontract van onbepaalde duur
 • Loon volgens barema L1 binnen PC 329.01 sector cultuurspreiding. Er wordt bij de verloning rekening gehouden met relevante ervaring.
 • extralegale voordelen: maaltijdcheques van 6€ per dag, tussenkomst woon-werkverkeer (gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer), hospitalisatie- en groepsverzekering.
Reageren voor: 24/01/2021
Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Limburg