Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport bestaat uit verschillende deeldomeinen: algemeen cultuurbeleid, kunsten en erfgoed, lokaal cultuurbeleid, sociaal-cultureel werk, bibliotheekwerk, gemeenschapscentra, jeugdwerk en sport.

De directie ontwikkelt en voert de beleidsmaatregelen uit voor deze verschillende sectoren. Daarnaast realiseert ze eigen projecten en is ze ook actief in de deeldomeinen. De administratie geeft verder nog advies aan het werkveld, verleent subsidies en biedt logistieke ondersteuning.

De algemene directie betrekt ook de verschillende overheden in het Brussels hoofdstedelijk gewest bij de uitbouw van haar beleid. Er zijn onderhandelingen met de Vlaamse Gemeenschap, met de gemeenten en met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, naargelang van de materie.

Waar werk je?

Je wordt ingeschakeld om toezicht te doen in de sportzalen die de VGC-sportdienst beheert. Deze zijn gelegen in Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek en Schaarbeek.

Functieomschrijving

Wat doe je?

Als zaalwachter ben je het aanspreekpunt voor de bezoekers en gebruikers van de VGC-sportzalen.

Opdrachten

- Je zorgt voor toezicht en de veiligheid:

• openen en sluiten van de sportzaal

• ter plaatse contactpersoon zijn voor clubs, scholen, klanten

• opvangen en wegwijs maken van de sportbeoefenaars

• toezicht houden op de sportbeoefenaars en op de naleving van het huishoudelijk reglement

• helpen bij het opstellen van materiaal

• de klantvriendelijke inrichting van de infrastructuur verzorgen

• tussenkomen bij problemen

- Je signaleert problemen die zich voordoen, zowel organisatorisch als technisch van aard.

- Je staat in voor het klein onderhoud in de sporthallen en de algemene netheid van de infrastructuur.

- Je staat in voor het beheer van het sportmateriaal in de sporthallen: controle materiaal, orde in de berging,…

- Je geeft informatie over de sportieve activiteiten in de sporthal en Brussel in het algemeen

- Je zorgt voor administratieve en logistieke ondersteuning in functie van de algemene werking van de sportdienst.

Profiel

Je hebt maximaal een diploma van het lager secundair onderwijs.

Aanbod

− Voltijds (100 %) contract van bepaalde met ingang vanaf 1 september 2022

− Loonschaal D111 - assistent.

− Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis (op basis van een voltijdse functie), maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement) en ruime vormingsmogelijkheden.

− Je kan bovendien genieten van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Solliciteren

Stel je kandidaat door het registratieformulier https://www.jobsolutions.be/re... in te vullen, ten laatste op 14 augustus 2022.

De selectiegesprekken zijn gepland in de week van 22 augustus 2022 in de Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging.

Reageren voor: 14/08/2022
Solliciteren

Stel je kandidaat door het registratieformulier https://www.jobsolutions.be/re... in te vullen, ten laatste op 14 augustus 2022.

De selectiegesprekken zijn gepland in de week van 22 augustus 2022 in de Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging.

Reageren voor: 14/08/2022
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest