Organisatie

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika is een van de tien Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) die onder de bevoegdheid vallen van de staatssecretaris voor Federaal Wetenschapsbeleid. Het is een wetenschappelijke instelling en een museum.

Het KMMA is op zoek naar een wetenschappelijk medewerker om de ploeg van de dienst houtbiologie te versterken.

Het TREE4FLUX-project ondersteunt de deelname van de Dienst Houtbiologie van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) aan de eddy covariantie (EC) CongoFlux-toren in Yangambi (D.R.Congo), in samenwerking met de Universiteit Gent. Het KMMA-gedeelte van dit project beoogt het verder uitbouwen van het bosonderzoek op de grond, ter ondersteuning van de CongoFlux gegevens. Concreet ligt de focus op drie soorten plots voor permanente bosinventarisatie (intensief, grootschalig en geografisch verspreid). Het project zal dit plotnetwerk heropmeten en verder uitbouwen. De gegevens van de plots zullen worden gebruikt om de EC-gegevens van CongoFlux te valideren, aan te vullen en te versterken. De plots liggen voornamelijk in Yangambi.

Door de KMMA en UGent infrastructuren aan elkaar te koppelen, zal TREE4FLUX van Yangambi de eerste ‘supersite’ maken die de CO2-fluxen in het Afrikaanse tropische regenwoud meet. Gecombineerde data maken een robuuste opschaling van CO2-fluxen mogelijk, waarmee de referenties voor (inter)nationaal beleid kunnen worden geoptimaliseerd.

De specifieke focus van deze positie:

 • het goed identificeren van boomsoorten in een nieuwe grootschalige plot, door lokale botanische kennis te evalueren a.d.h.v. moderne technieken (bv. DNA-analyse, DART-TOFMS),
 • het gedetailleerd opmeten van boomgroei (houtvorming) met klassieke inventarisatiemethodes (meetband) en met dendrometers,
 • het opmeten van de snelheid van houtrot (woody decay rates) in intensieve plots, om beter in te schatten hoe snel koolstof van afgestorven bomen in een plot als CO2 vrijgegeven wordt,
 • het kwantificeren van boomgroei, mortaliteit en houtrotsnelheid per boomsoort, met een analyse van de relatie tussen deze ‘vital rates’ en soort-specifieke hout anatomische en functionele karakteristieken.

Functieomschrijving

Als wetenschappelijk medewerker, zal je de volgende opdrachten uitvoeren:

 • voorbereiden van veldwerk in DRCongo
 • staalname (hout, bladeren) om botanische identificaties te evalueren
 • opmeten van boomgroei
 • opmeten van houtrotsnelheid
 • laboratorium analyses (DNA, DART, microscopisch onderzoek van houtanatomie)
 • analyse van data m.b.v standaard programma’s (bv R)

Profiel

Functiegebonden competenties:

 • bereidheid en (eventueel) ervaring om wetenschappelijk veldwerk te organiseren, liefst met een focus op tropisch bos.
 • communicatieve vaardigheden: u staat in voor wetenschappelijke rapportering van de resultaten en voor contacten met verschillende wetenschappelijke en logistieke partners.
 • Vaardigheden in data-analyse: u bent vertrouwd met de basismethodes voor opslag van data en statistiek.
 • kennis van houtanatomie. U heeft met succes een relevant academisch opleidingsonderdeel gevolgd over de microscopische structuur van hout.
 • Autonomie, nauwkeurigheid en organisatietalent.
 • Gevraagde diploma: Universitair diploma in bio-ingenieur, biologie of ecologie.
 • Gevraagde ervaring: geen professionele ervaring vereist

Aanbod

 • Een contract van 3 jaar als wetenschappelijk medewerker (mogelijks verlengbaar).
 • De mogelijkheid om zich in te schrijven als PhD student aan UGent, en het volgen van een Doctoral Schools traject.
 • Een loon conform de barema’s van de federale overheid (minimumaanvangswedde SW10: 41.232,86 EUR bruto geïndexeerd jaarsalaris).
 • Een interessante vakantieregeling.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding.
 • Een aangenaam werkkader in een dynamische werkomgeving met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit.

Ontdek alle informatie en voordelen over werken aan de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Vlaams-Brabant