Organisatie

De Kringwinkel Zuiderkempen vzw.

Een dynamische Kringwinkelorganisatie met 8 Kringwinkels verspreid over de Zuiderkempen.

Functieomschrijving

 • · Vlot verloop van de in- en uitgaande goederenstroom: aansturen van geefpoort en winkelwerking
 • Persoonlijke en technische begeleiding en ondersteuning van onze medewerkers in winkel en geefpoort/magazijn:

Concreet houdt dit o.a. in: (niet limitatieve lijst)


 • - Opvolgen en begeleiden van de inkomende en uitgaande goederen
 • - Onderhouden van volledige goederenregistratie
 • - Garanderen van een vlot verloop van de goederenstroom
 • - Ondersteuning van winkelwerking
 • - Garanderen dat de winkelinrichting en -werking aan de kwaliteitseisen voldoet
 • · Voor de dagelijkse en algemene taken heeft de werkbegeleider een ploeg van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt onder zijn begeleiding: werknemers in het statuut collectief maatwerk en tijdelijke werkervaringstrajecten
 • · De werkbegeleider wordt op zijn beurt ondersteund door, en legt verantwoording af aan de stafmedewerker winkel

  • · Coachen, begeleiden en ondersteunen van het personeel.
  • · Actief meewerken op de werkvloer, met een duidelijk ondersteunende rol naar de werknemers: o.a. meubels monteren en demonteren, kassawerk en onthaal van klanten, eindverantwoordelijke van winkel en magazijn, registratie en administratieve afhandeling van de verschillende resultaten,…
  • · Permanent overleg met de andere werkbegeleiders en stafmedewerker om de verschillende activiteiten op elkaar af te stemmen
  • · Een structurele organisatie van magazijn en winkelwerking waarborgen en onderhouden.

Profiel

 • Je beschikt over een rijbewijs B (en mogelijk een eigen wagen)
 • · Je bent iemand die de handen uit de mouwen steekt
 • · Je bent klantgericht
 • · Je hebt voeling met de werknemers in een sociaal-economie bedrijf
 • · Je beschikt over communicatieve en educatieve vaardigheden, aangezien overleg, leiding geven en delegeren sleutelbegrippen zijn voor uw functie
 • · Je kan zowel zelfstandig taken uitvoeren als in team functioneren
 • · Je bezit praktische kennis van MS Office
 • · Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs
 • · Je beschikt over logistieke vaardigheden
 • · Je durft beslissingen nemen en deze ook in uitvoering brengen
 • Je bent bereid tot zaterdagwerk. U krijgt hiervoor uiteraard een vrije dag in de week.

Aanbod

 • · Een afwisselende job binnen de sociale economie
 • · Contract bepaalde duur. Na positieve evaluatie mogelijkheid tot contract onbepaalde duur.
 • · Loon volgens barema PC 327.1, cat.4
 • - Anciënniteitsregels:

Werknemers die voordien een gelijkaardige functie uitoefenden in een sociale werkplaats/maatwerkbedrijf:


· De toe te passen anciënniteit is gelijk aan de effectieve anciënniteit in dezelfde functie


Werknemers die voordien niet in een sociale werkplaats/maatwerkbedrijf of in een gelijkaardige functie werkten:


· De toe te passen anciënniteit is gelijk aan 0 jaar


· voor werknemers uit de social profit wordt ten minste de helft van de anciënniteit in een gelijkaardige functie toegekend


 • -
 • · Maaltijdcheques
 • · Syndicale premie, indien gesyndiceerd
 • · Septemberpremie
 • · Eindejaarspremie
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen