Organisatie

Dokters van de Wereld België

Dokters van de Wereld België is een internationale medische NGO en maakt deel uit van een internationaal netwerk. Wij verlenen medische hulp aan kwetsbare groepen in België en de rest van de wereld.

Wij willen een universele gezondheidsdekking waarbij iedereen toegang heeft tot zorg, zonder belemmeringen (financieel, cultureel, geografisch, enz.).

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen: we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Veranderen: meer dan helpen, wij willen zaken veranderen op lange termijn.
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Functieomschrijving

HET ESSENTIËLE

Onder toezicht van de HR-coördinator Belgische projecten ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het wervingsbeleid voor vrijwilligers in België. Je bent verantwoordelijk voor het identificeren, aanwerven en behouden van kandidaten naar wier vaardigheden vraag is.

De hoofdtaken van de Vrijwilligersverantwoordelijke zijn onderverdeeld in verschillende rollen:

Als rekruteringsverantwoordelijke:

Je zorgt voor de optimalisatie van het wervingsproces in samenwerking met de projectmedewerkers. In samenwerking met hen selecteer je de meest geschikte vrijwilligerskandidaten.

Voorbeelden van taken:

 • Opstellen en publiceren van aantrekkelijke vacatures.
 • Identificatie en ontwikkeling van nieuwe communicatiekanalen voor de werving van vrijwilligers.
 • Ontwikkeling van innovatieve interview- en briefingtechnieken.
 • Systemen toepassen om de doeltreffendheid van de aanwerving te evalueren en regelmatig verslag uitbrengen over de activiteiten.
 • Als ambassadeur draag je onze waarden uit terwijl je de organisatie vertegenwoordigt op evenementen en fora met als doel toekomstige vrijwilligers en/of supporters te benaderen.

Als vrijwillig administratief medewerker:

 • Je besteedt bijzondere aandacht aan goed administratief beheer door contracten te archiveren en het vrijwilligersbestand te consolideren.
 • Je bent de belangrijkste contactpersoon voor vrijwilligers en zorgt ervoor dat de juiste informatie tijdig wordt doorgegeven.
 • Je ondersteunt actief het gemeenschapsleven in België via een aanpak op basis van vrijwilligerswerk en onderhoudt contacten en een nauwe relatie met de provinciale vrijwilligersbureaus.
 • Ontwikkelen, evalueren en formuleren van instrumenten (bijvoorbeeld een vrijwilligersdatabank), protocollen en richtsnoeren om het werk met vrijwilligers te vergemakkelijken.
 • Een evenementenkalender voor vrijwilligers opstellen (feest, vrijwilligersdag, enz.)
 • Een jaarlijkse enquête houden onder de vrijwilligers in de organisatie en de resultaten/acties opvolgen.

Als HR-medewerker:

Je draagt actief bij aan de uitwerking en ontwikkeling van het algemene vrijwilligersbeleid door het initiëren en stimuleren van debatten rond, door, voor en met vrijwilligers en door belangstelling te wekken voor deze vorm van engagement.

Voorbeelden van taken:

 • Een kader vaststellen voor het beheer van vrijwilligers (conflicten, wanneer HR bellen...)
 • Invoering van een geformaliseerde procedure voor de toetreding van nieuwe vrijwilligers.
 • De vrijwilligers op de hoogte houden van de intramurale werkingsregels met betrekking tot bepaalde aspecten van het vrijwilligerswerk op administratief niveau, integriteit, waardenhandvest, vergoedingen, leefregels, enz.
 • Zorgen voor de organisatie van informatiesessies voor potentiële nieuwe vrijwilligers (tweetalige en vacaturegerelateerde sessies). Deze verantwoordelijkheden zullen op specifieke en transversale wijze worden uitgevoerd op basis van het jaarlijkse individuele actieplan dat in samenwerking tussen de leidinggevende en de betrokken ambtenaar wordt opgesteld.
 • Opleiding voorstellen (intern/extern) in verband met de taken van de vrijwilligers bij Dokters van de Wereld.
 • HR-ondersteuning bieden aan coördinatoren inzake vrijwilligerswetgeving (zowel specifieke vragen beantwoorden als proactief zijn).
 • Benchmarking met andere Dokters van de Wereld-structuren en andere internationale NGO's inzake vrijwilligersbeleid.

Deze lijst van taken is niet volledig en de persoon zal andere taken moeten uitvoeren afhankelijk van de behoeften van de projecten en zijn/haar afdeling.

INTERESSE ?

Stuur uw sollicitatie via het daarvoor bestemde wervingsformulier vóór 15/02/2023

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden


Profiel

 • Je hebt een bachelor/master diploma in Humane wetenschappen of gelijkwaardige ervaring. Ervaring in een soortgelijke functie is een pluspunt.
 • Je bent tweetalig (Nederlands-Frans). Je kunt in het Engels communiceren.
 • Je hebt een goede beheersing van het Office-pakket.
 • Je hebt een creatieve geest en kunt "Out-of-the-box” denken.
 • Je hebt uitstekende interpersoonlijke vaardigheden en hebt gemakkelijk contact met anderen.
 • Je bent een expert in organisatie en planning.
 • Je hebt een echte interesse in Dokters van de Wereld, haar visie en missie.
 • Je bent oplossingsgericht en gaat uitdagingen aan met een hoge mate van reactiviteit en autonomie.

Aanbod

WIJ BIEDEN

 • Een essentiële rol in het hart van de projecten van Dokters van de Wereld België.
 • Een zo spoedig mogelijke indiensttreding.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur (39 uur)
 • Werkplaats: Brussel
 • Een salaris in overeenstemming met onze salarisschalen met erkenning van uw ervaring.
 • Maaltijdcheques - Hospitalisatieverzekering - 100% vergoeding van openbaar vervoer.
Solliciteren

INTERESSE ?

Stuur uw sollicitatie via het daarvoor bestemde wervingsformulier vóór 15/02/2023

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden

Reageren voor: 15/02/2023
Solliciteren

INTERESSE ?

Stuur uw sollicitatie via het daarvoor bestemde wervingsformulier vóór 15/02/2023

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden

Reageren voor: 15/02/2023
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest