Deeltijds Vrijwilligerswerk


Organisatie
OCMW Stabroek
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) Stabroek wil een brede sociale dienstverlening ontwikkelen en aanbieden. Het richt zich hierbij tot alle inwoners van de gemeente, ongeacht hun toestand, hun politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging en hun etnische afkomst.

Daarnaast biedt het een professionele en kwalitatief hoogstaande zorg op maat aan, met het oog op een zo lang en groot mogelijke zelfredzaamheid van iedere burger van Stabroek. Deze zorg dient afgestemd te zijn op de reële noden van de bevolking en aanvullend te zijn aan het aanbod van andere welzijns- en sociale instellingen in en rond onze gemeente.

Functie
Situatieschets

Vanaf juni starten we in Stabroek met ons project conversatietafels, De Babbelmolen, en daarvoor zoeken we nog enthousiaste vrijwilligers!

"Een anderstalige die Nederlands wil oefenen, hoeft op straat of in de winkel zijn mond maar open te doen." Maar zo eenvoudig is het niet. Vaak hebben ze een beperkt netwerk waardoor het voor hen moeilijk is om in het alledaagse leven de taal te oefenen. Het gesprek blijft dus dikwijls heel beperkt.

Conversatietafels zijn een oefenplek waar anderstaligen met Nederlandstaligen praten, helpt hen om spreekangst te overwinnen en Nederlands te oefenen. Het is niet enkel de bedoeling dat hun Nederlands er op vooruit gaat, maar dat het gewoonweg ook gezellig moment is.

Taakomschrijving

Als vrijwilliger begeleid je een klein groepje deelnemers.

Je taak bestaat er in om het gesprek op gang te brengen, iedereen het woord te geven, gesprek gaande te houden, … .

Je geeft geen les, maar je modereert en entertaint het gesprek.

Het niveau is verschillend: er zijn mensen met een basisniveau die toch heel veel moeite doen om Nederlands te praten, mensen die al vlot praten maar nood hebben aan meer oefening om correct te praten, mensen die moeten durven praten, … . Vaak is het een zeer heterogene groep!

Je kan terugvallen op reeds bestaande themakaartjes en methodieken, maar je mag zeker zelf ook materiaal meebrengen.
Profiel
Enthousiaste mensen die vlot Nederlands spreken

Interesse hebben om met anderstaligen te werken

Bewust kunnen omgaan met cultuurverschillen
Aanbod
Frequentie


1x/week 1.5 uurtje – afhangende van hoeveel vrijwilligers zijn, kan je eventueel om de 'x' aantal weken worden ingezet.

Word lid van onze vrijwilligersbende en ontmoet elke week een tafel anderstaligen uit je gemeente !!
Solliciteren
Contactpersoon: Niels Van Steenvoort
Reageren voor: 17/06/2019

Via: niels.van.steenvoort@ocmwstabroek.be 03/317.18.80