Organisatie

AFS Interculturele Programma's

AFS Low Lands is een social-profit, vrijwilligersorganisatie die deel uitmaakt van een wereldwijd netwerk actief in 90 landen. AFS wil jongeren en gezinnen een open kijk op een superdiverse samenleving en geglobaliseerde wereld geven door hen interculturele leerervaringen aan te bieden.

AFS wil alle mensen - ongeacht hun achtergrond, religie, financiële mogelijkheden of opleidingsniveau - de kans bieden om zichzelf te ontwikkelen tot actieve wereldburgers die bijdragen aan een meer rechtvaardige en vreedzame wereld.

AFS ontwikkelt hiervoor initiatieven binnen 4 domeinen: boeiend vrijwilligerswerk, internationale uitwisselingen, educatieve projecten en advocacy.

In de Low Lands worden meer dan 750 vrijwilligers ondersteund door een professionele staf van 15 personen die zich samen inzetten om de AFS-doelen te bereiken.

Functieomschrijving

Word bestuurder bij AFS Low lands en bepaal in 4 avondvergaderingen, 2 bestuursdagen en 1 Algemene Vergadering de richting van de Low Lands

Wat doet het Low Lands bestuur?
Het Low Lands bestuur staat in voor de financiële gezondheid en het financiële beleid van de organisatie. Dit gaat over het opvolgen, controleren, voorbereiden en goedkeuren van de jaarrekening, het budget, de prijszetting van onze uitwisselingsprogramma’s en educatieve diensten & producten, (project)subsidies, beurssystemen, (bedrijfs)sponsoring, …
Het bestuur controleert (onder)aannemers en lopende contracten (ons eigen Benelux shared service center, Erasmus, boekhoudkantoor, sociaal secretariaat, aannemers, …)
De bestuurders initiëren en evalueren grote reorganisaties. Zij stellen de Algemeen Directeur aan en zorgen voor diens evaluatie.
Het bestuur past de structuur, financiën en beleidsprioriteiten van AFS Low Lands aan, aan het internationaal beleid (met extra aandacht voor de EU en AFS in Europa) en aan financiële en commerciële realiteiten. Anderzijds maken zij lokale keuzes en noden kenbaar aan het internationaal AFS-beleid, EFIL (de European Federation of Intercultural Learning) en de EU.
De bestuurders informeren de organisatie (vrijwilligers) over beleidskeuzes, zij stellen de beleidsnota op en leiden het participatief proces dat hiertoe leidt.
Zij roepen de Algemene Vergadering (AV) samen en bereiden deze voor. Tot slot zorgen zij voor een permanente kwaliteitscontrole: zij volgen de klanten-, vrijwilligers- & stakeholder tevredenheid op en vertalen dit naar beleidskeuzes en financiële consequenties.

Profiel

Wie zoeken wij?

Wij zoeken eerst en vooral 8 mensen uit Nederland en Vlaanderen/Brussel die dit minimale engagement willen opnemen.

Daarnaast kunnen bestuurders een specifieke taak 1) binnen het bestuur, 2) in relatie tot de directeur of 3) naar de grote vrijwilligersgemeenschap opnemen. Deze taken en rollen lopen samen met ieders expertise, interesse en beschikbaarheid. Sommige taken omvatten extra Zoom-calls, deelname aan bepaalde activiteiten, specifiek werk achter de schermen, klankbord zijn voor de AFS directie of het opvolgen van een bepaald domein (zoals financiën, marketing, sales of HR).

In concreto zoeken wij binnen het bestuur:

● 1 voorzitter

● 1 penningmeester

● 1 secretaris

● 2 leden voor de financiële commissie

● 1 aanspreekpunt HR

● 1 aanspreekpunt Sales, Marketing en Klantentevredenheid

● 1 EU/EFIL-liaison

● (minimaal) 2 organisatie-liaisons, 1 voor regio Vlaanderen/Brussel en 1 voor regio Nederland

Verder zijn we in ons bestuur ook op zoek naar volgende kennis, ervaring, relaties, ....

● Juridische kennis
● Een netwerk in de social profit
● Onderwijservaring/kennis/netwerk
● Belgische wetgeving m.b.t. vzw’s (verenigingen zonder winstoogmerk)
● Kennis van ICL, global competence education, superdiversiteit
● Kennis van/ervaring met projectmanagement en het uitwerken van strategische plannen
● Kennis van/ervaring met fundraising en corporate scholarships
● Kennis van/ervaring met advocacy, belangenbehartiging, beleidsbeïnvloeding
● Kennis van doelgroep-communicatie en vrijwilligersmanagement

Aanbod

Wat bieden wij?

Als bestuurder van AFS Low Lands:

✔ zit je aan het stuur van de organisatie als het gaat over de belangen en prioriteiten

van AFS in de Low Lands

✔ realiseer je mee de Low Lands missie en doelen

✔ krijg je volop kansen om bij te dragen aan een ‘more just and peaceful world’ en

onze ‘learning to live together’-agenda

✔ neem je binnen het bestuur een rol op die jou past

✔ krijg je de kans om al doende bij te leren over respectievelijk je noorder- of

zuiderburen door grensoverschrijdend samen te werken.

✔ creëer je zichtbare en voelbare impact

✔ zit je op de eerste rij van het international AFS-netwerk en krijg je toegang tot tal van

boeiende (internationale) communities, trainingen en (digitale) bijeenkomsten

Categorie
Andere
Type
Vrijwilligerwerk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Andere