Organisatie

StampMedia

StampMedia versterkt de stem van jongeren door gebruik te maken van media. We ondersteunen jongeren hierin door het aanbieden van cross-mediale, maatschappelijke en creatieve vorming. We zijn een redactiewerking, een persagentschap, een experimenteerplek en een preprofessionele werking. Als inclusieve en verbindende organisatie hebben we bijzondere aandacht voor de jongeren die het minst gehoord worden.

Functieomschrijving

Ben je gebeten door vorming in al haar facetten? Werk je graag met en voor jongeren? Gefascineerd door journalistiek, media en participatie? Dan is dit iets voor jou. Als vormingsverantwoordelijke ontwikkel je een sterk en hedendaags vormingsbeleid op maat van StampMedia. Je organiseert en coördineert het volledige educatieve aanbod, van a tot z.

Vormingsbeleid

 • Je ontwikkelt een scherp vormingsbeleid op maat van StampMedia vanuit de doelstellingen van de organisatie, de noden van jongeren tussen 12 en 26 jaar en vanuit een duidelijke visie op vorming.
 • Je kijkt kritisch naar het bestaande aanbod en de maatschappelijke tendensen op het vlak van mediawijsheid, journalistiek en burgerschap. Samen met je collega’s verfijn je bestaande vormingen en ontwikkel je aanvullend aanbod, nieuwe werkvormen en didactisch materiaal.
 • Je bouwt samen met de jongerenwerkers aan een poule van vrijwillige vormingsgevers op (peer-to-peer coaching, non-formele vorming,…) en begeleidt de vrijwilligers en de jongerenwerkers in die nieuwe rollen.
 • Je zorgt voor passende antwoorden op vormingvragen van jeugdwerkorganisaties, scholen en andere non-profitorganisaties. Je doet inhoudelijke voorstellen rond workshops, lessen, stages,…
 • Je bouwt het netwerk rond StampMedia verder uit om vanuit samenwerking het vormingsaanbod voor jongeren nog breder, sterker en uitdagender te maken.

Organisatorisch

 • Je organiseert alle losse en meerdaagse vormingsactiviteiten, maar ook andere grote en kleine projecten met een sterk educatieve insteek (studiedagen, debatten, …).
 • Je zorgt voor alle inhoudelijke, praktische en logistieke opvolging van educatieve activiteiten (van pedagogische doelstellingen en lokalenplanning tot evaluaties).
 • Je stuurt vaste en freelance vormingsmedewerkers aan en ondersteunt hen bij de uitwerking, voorbereiding en begeleiding van hun vormingsactiviteiten. Waar nodig begeleid je zelf ook af en toe een vorming.
 • Je volgt het vormingsluik zakelijk op (prijsafspraken, budgetbeheer, indicatoren, rapportages, …).

Profiel

 • Je bent een straffe organisator.
 • Je hebt een pedagogische of educatieve achtergrond (aantoonbaar door een diploma, attest Instructeur in het jeugdwerk of gelijkwaardig door ervaring).
 • Je hebt voeling met mediawijsheid (nieuwsgeletterdheid, journalistiek, kritisch omgaan met informatie, co-creatie van mediaproducten), participatie en/of burgerschap en wil je hierin grondig verdiepen.
 • Je bent creatief, stressbestendig en je kan planmatig werken.
 • Je bent vertrouwd met de (groot)stedelijke diversiteit en bent overtuigd van het belang van goede representatie van jonge stemmen in de brede samenleving.
 • Je bent bereid tot avond- en weekendwerk (gemiddeld 1 keer per week).
 • Je hebt minstens 3 jaar professionele ervaring.

Aanbod

We bieden jou een contract van onbepaalde duur als bediende volgens PC 329.01 en een hospitalisatieverzekering. Liefst voltijds, maar 4/5 kan eventueel ook. Relevante anciënniteit wordt in aanmerking genomen.

Je krijgt de ruimte om te groeien in een sterk inhoudelijke functie.

De plaats van tewerkstelling is het kantoor van StampMedia (De Coninckplein 26 in Antwerpen).

StampMedia is een autonome vzw met een sterke reputatie op het vlak van jongeren, media en diversiteit, met een positieve sfeer en sterk sociale insteek.

We geloven in het belang van correcte representatie en stimuleren iedereen die zich aangesproken voelt door deze vacature om te solliciteren, ongeacht gender, levensbeschouwing, etnische of culturele achtergrond, beperking, seksuele geaardheid,…

Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen