Organisatie

Inter - Private Stichting Toegankelijk Vlaanderen

Met #IedereenOveral bouwen we vanuit Inter aan een inclusieve samenleving waaraan iedereen volwaardig en zelfstandig kan meedoen: jong, oud, met of zonder beperkingen en onder alle omstandigheden. We ontwikkelen en delen onze expertise binnen een ruim netwerk van overheden, beleidsmakers, ervaringsdeskundigen en gebruikers waarbij de mens steeds centraal staat.

We nemen een sleutelrol op in het bouwen aan een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving, zodat iedereen gelijkwaardig en volwaardig kan deelnemen aan alle facetten van het leven. We voeren de regie van een sterk netwerk van belanghebbenden, partners en marktspelers op vlak van toegankelijkheid, en zorgen voor de samenwerking en verbinding die nodig is om een echt verschil te maken. We brengen nationale en internationale kennis samen, verlenen advies voor de realisatie van een toegankelijke leefomgeving en brengen overheden, professionelen en burgers samen om hier continu aan te sleutelen.

Lees meer over ons op onze website Inter.

Functieomschrijving

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging en wil je meewerken aan het beleid voor een toegankelijk Vlaanderen? Inter geeft uitvoering aan het toegankelijkheidsbeleid in Vlaanderen. Samen met onze partners werken we aan een samenleving waar iedereen onafhankelijk en gelijkwaardig toegang heeft tot gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie.

Werk maken van toegankelijkheid kan niemand alleen! Bij Inter werk je samen met een enthousiast team om hiervoor draagvlak te creëren. Je ondersteunt alle overheden, bedrijven of organisaties die een toegankelijkheidsbeleid, dienstverlening of projecten willen ontwikkelen zodat alle mensen op een volwaardige manier kunnen meedoen in hun leefomgeving.

Maak je er jouw missie van om Vlaanderen toegankelijk te maken voor iedereen? Streef je ernaar om samen met tal van deskundigen de beste aanpak en oplossingen te integreren in het toegankelijkheidsbeleid?

Lees dan zeker voort!

Ben je een strategisch denker en inspirerende netwerker die snel aanvoelt waar de noden en kansen liggen? Ben je analytisch, communicatief sterk, geniet je van beleidsmatig werken en heb je politiek inzicht? Ben je een toegewijde organisator en coach die het beleidswerk kan omzetten naar de praktijk? En zie je hoe overheden en organisaties een ambitieuze rol kunnen opnemen om bij te dragen tot een toegankelijke, inclusieve maatschappij?

Kan je er jouw dagelijkse taak van maken om samen met ons te bouwen aan een leefomgeving waarin iedereen mee is - en ook blijft? En waarbij jij het verschil maakt:

  • Door het Vlaams en lokaal beleid binnen de verschillende beleidsdomeinen te ondersteunen en te adviseren. Op basis van de interne expertise en externe noden (van onze stakeholders) ontwikkel je methodieken en beleidsinstrumenten om lokale besturen en de Vlaamse overheid te begeleiden in de uitrol van een coherent en kwaliteitsvol toegankelijkheidsbeleid. Je bent daarin een vertrouwde partner, coach en begeleider.
  • Door alle betrokken partijen te identificeren, te verbinden en te activeren. Je werkt samen met de stakeholders en een grote diversiteit van verenigingen en organisaties en bouwt een netwerk en partnerschappen uit. Samen met de andere Inter-collega’s en externe partners zet je initiatieven en projecten op en zet je ‘goede praktijken’ in de kijker.
  • Door te reageren op de noden en opportuniteiten, als denker en doener. Je streeft naar continue verbetering van de toegankelijkheid in Vlaanderen door jouw beleidsmatige expertise maar ook door jouw opgebouwde kennis op het terrein. Je bouwt een breed netwerk uit waarbij kennisdeling van de nieuwe evoluties in het werkveld en selectie van informatie en contacten belangrijke succesfactoren zijn. Je wordt de drijvende kracht achter het opzetten en activeren van lerende netwerken. Nauwe betrokkenheid van koepel- en doelgroepenorganisaties is hierbij essentieel.

Profiel

Denk je dat er een match is tussen wat we zoeken en wie je bent? Neem dan deel aan de selectieprocedure als je jezelf hierin herkent:

  • Je hebt beleidsinzicht, kennis van overheidsinstanties en voeling met strategische en beleidsmatige ontwikkelingen.
  • Je bent een gedreven en ondernemend type, creatief en een plantrekker in de meest positieve zin van het woord, met een open kijk op een veranderende omgeving.
  • Je bent een geboren facilitator, kan beleidsmakers op alle niveaus stimuleren om een sterk ambitieniveau te ontwikkelen op vlak van toegankelijkheid, en om dit beleid door te vertalen naar concrete acties op het terrein.
  • Je hebt een sterke pen.
  • Je vindt het fijn om de spilfiguur te zijn en te netwerken, je communiceert vlot en gaat geen enkele uitdaging uit de weg.
  • Je hebt een bachelor- of masterdiploma, en je bent gedreven om je vergaarde kennis en inzichten verder uit te bouwen.

Het invullen van deze rol vraagt een zekere flexibiliteit. Daarom ben je ook bereid je (regelmatig) te verplaatsen voor projecten over Vlaanderen en naar onze maatschappelijke zetel in Hasselt. Hiervoor is een rijbewijs B vereist.

Aanbod

Naast de al uitvoeriger beschreven uitdagende maatschappelijke opdracht biedt Inter je ook:

- Een voltijdse job van onbepaalde duur met kansen tot persoonlijke ontwikkelingen

- Een zeer diverse en uitdagende job

- Enthousiaste collega’s, opdrachtgevers, beleidsmakers, ambtenaren en ervaringsdeskundigen

- Flexibiliteit in de werkingsafspraken, onder andere op vlak van thuiswerken

- Een aantrekkelijke verloning (paritair comité 329.01) aangevuld met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en groepsverzekering.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Andere