Deeltijds Tijdelijk


Organisatie
Lejo vzw
Jongeren emanciperen. Dat doen wij. LEJO vzw is er voor jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. We maken jongeren sterker, binnen LEJO én binnen de samenleving. We verbeteren samen met jongeren hun maatschappelijke positie. Voor een toekomst vol kansen. LEJO, dat zijn projecten voor al deze jongeren. LEJO, dat is leren door ervaren.

Voor de versterking van het project WijsWerk zijn we op zoek naar een enthousiaste jeugdwerker die zich wil inzetten voor jongeren in een kwetsbare positie.
Functie
Opdracht

Jouw hoofdopdracht is vindplaatsgericht jeugdopbouwwerk in Ronse. Je zet samen met partners in Ronse (VDAB, KOPA, Samenlevingsopbouw) trajecten op om jonge schoolverlaters te ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Dat doen we via individuele begeleiding en groepsdynamische versterkende trajecten.
We gaan uit van een integrale benadering en hebben duurzame verandering voor ogen. We nemen de tijd om, op tempo van de jongeren, ook andere (welzijns-)problemen aan te pakken.

Vertrouwensfiguur

• Vertrouwensband opbouwen met de jongeren vanuit een veilige en stimulerende omgeving
• Wekelijkse groepswerking en projecten met een link naar arbeid met en voor jongeren
• Outreachende houding, contact maken met jongeren die niet of moeilijk bereikt worden
• Jongeren coachen in hun persoonlijk groeiproces en zoektocht op verschillende domeinenBrugfiguur

• Inzicht verwerven in de verschillende dynamieken van de wijken en de netwerken in de stad Ronse
• Brugfiguur zijn tussen jongeren en buurtbewoners, lokale actoren en beleid
• Coachen van vrijwilligers

Vertegenwoordigingsfiguur

• Netwerken versterken met VDAB, jeugdhulp en –welzijn en arbeidssector.
• Opvolgen van de WijsWerk stuurgroep en jeugdwelzijnsoverleg
• Vertegenwoordigen van de doelgroep op relevante overlegmomenten
• Inhoudelijke, administratieve en financiële rapportering van het project.

Profiel
Wie zoeken we?
• Je hebt ‘voeling’ met de leefwereld van jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie en jongeren met een migratie-achtergrond
• Je gaat op een laagdrempelige, wervende en ervaringsgerichte manier aan de slag
• Je gaat graag de straat op
• Je kan vrijwilligers enthousiasmeren en coachen
• Je gaat constructief om met conflicten
• Je kan de doelgroep en organisatie op een gepaste manier vertegenwoordigen
• Een diplomatisch persoon met een open houding
• Je gaat respectvol om met personen en (hun) situaties
• Je durft constructief kritisch te zijn en eerlijke feedback geven
• Je vindt je weg op een pc
• Je kan je goed uitdrukken in het Nederlands en Frans
• Werken na de schooluren, weekend of vakanties schrikt je niet af
• Je hebt minstens een diploma middelbaar onderwijs (A2) in een sociaal georiënteerde richting of aantoonbare ervaring in het sociaal-maatschappelijk werk

Bonuspunten
• In het bezit van een Rijbewijs B
• Je woont in Ronse of omgeving
Aanbod
Wat bieden we?
• Een dynamische organisatie met een 40-tal enthousiaste en betrokken collega’s.
• Ondersteuning van een topteam jeugdopbouwwerkers bij LEJO. Je werkt samen met de twee jeugdopbouwwerkers in Ronse.
• De nodige intervisie- en vormingsmomenten
• Verloning volgens barema PC 329/01 voor de socio-culturele sector. Relevante werkanciënniteit kan worden meegenomen.
• Je wordt tewerkgesteld in een 4/5e contract voor 12 maanden. Mogelijkheid tot verlenging. Start 1 oktober 2019 of vroeger.

Solliciteren
Contactpersoon: LEJO vzw
Reageren voor: 25/08/2019

Sollicitatieprocedure • Stuur je motivatiebrief en CV ten laatste op 25 augustus per mail door naar vacature@lejo.be met vermelding vindplaatsgerichte jeugdopbouwwerker Ronse. • De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek in de eerste week van september. • Voor meer informatie, contacteer ons gerust: Bjorn Vandendriessche, verantwoordelijke jeugdopbouwwerk bjorn@lejo.be – 0495/29.27.19 Gust Vanhecke, coördinator team jeugdwerk gust@lejo.be – 0472/48.76.95