Profiel

Kennis en ervaring:


Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring.


Voldoende kennis van Frans en Nederlands


In minimaal 3 van onderstaande domeinen ben je sterk :


 • kennis van het groepsgericht jeugdwerk en of maatschappelijk werk met jongeren
 • kennis en inzicht in het werken met eerder of elders verworven competenties (EVC)
 • kennis en zicht op de sociale kaart, de lokale arbeidsmarkt en onderwijslandschap
 • ervaring met het geven van vooropleiding en vorming
 • ervaring met werken met jongeren (12-25j) in Brussel

Vaardigheden


 • zelfstandig kunnen werken en initiatief nemen, niet bang zijn om de handen uit de mouwen te steken
 • in groep kaders opzetten
 • jongeren durven aanspreken en vertrouwen geven
 • activiteiten kunnen organiseren en begeleiden
 • netwerken kunnen opbouwen en onderhouden
 • jongeren kunnen enthousiasmeren
 • nauwkeurig en met zin voor orde werken
 • sociaal ingesteld

Houding en gedrag


 • respect voor de eigenheid van de jongeren binnen het kader van een semi-publieke ruimte met diverse contexten
 • vertrekken vanuit de positie, wensen, kansen en het kunnen van jongeren
 • voorbeeldfunctie
 • een brug kunnen maken naar de eigenheid en context van andere actoren

Specifieke vereisten


 • Bereid zijn tot avond- en weekendwerk
 • Bij voorkeur onmiddellijke indiensttreding
 • Rijbewijs B is een pluspunt

Wonen in het Brusselse is een pluspunt

Organisatie

JES vzw

JES vzw is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende jeugdorganisatie met een werking op het vlak van vrije tijd in de stad (jeugdwerk, kadervorming, jeugdculturele projecten,…), opleiding van werkloze jongeren en kansenverhoging voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

JES staat voor:

STEDELIJK werken: JES vzw is een organisatie die geboren is in de stad om met alles wat een stad te bieden heeft aan de slag te gaan. Voor jonge mensen, maar vooral ook met hen.

GEINTEGREERD werken: We zijn actief op verschillende domeinen (vorming, tewerkstelling, jeugdwerk, cultuur, sport, welzijn,…).

INNOVATIEF werken: We beschouwen ons als een sociaal stadslaboratorium. Er worden voortdurend nieuwe projecten en werkvormen ontwikkeld om tegemoet te komen aan de vragen van ons doelpubliek.

Meer info over JES vzw op www.jes.be

JES Brussel is op zoek naar een vindplaatsgerichte groepswerker in Kuregem. Kuregem is de wijk vanwaar we vertrekken om te experimenteren, nieuwe dingen uit te testen. De groepswerker werkt daarvoor samen met een straathoekwerker en met een aantal partnerorganisaties.

Aanbod

Aanbod


- Een voltijds contract van onbepaalde duur


- Barema PC 329


- Aandacht voor de balans werk en privéleven dankzij flexibele werkuren


- Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer of fietsvergoeding


- Werken in een dynamische organisatie die actief is in verschillende levensdomeinen van jongeren in drie steden


- Mogelijkheid tot bijscholing en het volgen van vorming in functie van de job


- Ruimte voor zelfontwikkeling en creativiteit

Functieomschrijving

Doel van het project :


 • het opzetten van een wijkgerichte jongerenwerking, in
  samenwerking met bestaande projecten met nadruk op
  competentieversterking en participatie van de jongeren en op hun
  individuele sociale vragen
 • het ontsluiten van de site voor jongeren en de brug maken naar bestaande projecten en initiatieven
 • een brug maken naar andere vrijetijds- en arbeidsmarktinitiatieven in de buurt

Functieomschrijving:


De jeugdwerker zet samen met jongeren competentieversterkende trajecten en projecten op in de wijk. Hij/zij enthousiasmeert, motiveert en ondersteunt jongeren bij het opzetten van eigen projecten, zowel individueel als in groep. Deze ondersteuning bestaat uit het geven van vorming en trajectcoaching, individueel en in groep. De projecten kunnen zich zowel in de vrije tijd afspelen, als een arbeidsmarktgericht/formeel kader hebben. Onvoorwaardelijkheid en vertrouwen zijn de sleutelwoorden.


Inhoud functie


Actief op zoek gaan naar en in contact komen met jongeren in een wijk met een hoge graad van maatschappelijke kwetsbaarheid. Samen met hen projecten opzetten die een meerwaarde zijn voor zowel de jongeren als hun omgeving.


Een brug maken naar bestaande projecten op en rond de site. Samen met andere werkers vrijwilligers- en competentietrajecten opzetten die jongeren aanzetten engagement op te nemen tegenover hun buurt en op de site, en hen te coachen om activiteiten op te zetten voor de kinderen, bewoners en senioren van de wijk.


Opzetten van vormingstrajecten voor jongeren van 12-25j.


Logistieke en procesmatige ondersteuning van projecten van jongeren.

Categorie
Artistiek
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest